[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 25 14:46:01 UTC 2021


commit eea6a8156687e52a696f9c148b275d15d19d05a6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 25 14:46:00 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 pl.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index e7efe0edcf..8f938bcf03 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-20 17:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-25 12:30+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-25 14:21+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2155,7 +2155,7 @@ msgid ""
 "You are in Offline mode, therefore you cannot use Tor Connection assistant.\n"
 "\n"
 "Reboot and enable networking if you want to connect to Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Jesteś w trybie offline, dlatego nie możesz używać asystenta połączenia z siecią Tor.\n\nUruchom ponownie komputer i włącz obsługę sieci, jeśli chcesz połączyć się z siecią Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"More information about the tor-commits mailing list