[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 24 14:48:56 UTC 2021


commit b1aa669e2be8c4b897a2e4060f9594f6fba0dd6b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 24 14:48:55 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 39 +++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 9f36c96779..62a11c2667 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2600,7 +2600,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-5/
 #: (content/faq/faq-5/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I use a VPN with Tor?"
-msgstr "Mogę użyć VPN z Tor-em?"
+msgstr "Czy mogę używać VPN z Torem?"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-5/
 #: (content/faq/faq-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2803,9 +2803,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser will block browser plugins such as Flash, RealPlayer, Quicktime,"
 " and others: they can be manipulated into revealing your IP address."
 msgstr ""
-"Tor Browser zablokuje wtyczki do przeglÄ…darki, takie jak Flash, RealPlayer, "
-"Quicktime i inne: mogą być one zmanipulowane w celu ujawnienia twojego "
-"adresu IP."
+"PrzeglÄ…darka Tor blokuje wtyczki do przeglÄ…darki, m.in. Flash, RealPlayer, "
+"Quicktime i inne: można nimi manipulować, tak, aby ujawniły Twój adres IP."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2815,8 +2814,8 @@ msgid ""
 " harm your anonymity and privacy."
 msgstr ""
 "Zarówno nie rekomendujemy [instalowania innych dodatków ani "
-"wtyczek](/tbb/tbb-14) dla Przeglądarki Tor, ponieważ mogą one obchodzić Tora"
-" lub w inny sposób szkodzić Twojej anonimowości i prywatności."
+"wtyczek](/tbb/tbb-14) dla Przeglądarki Tor, ponieważ mogą one ominąć Tora, "
+"lub w inny sposób zaszkodzić Twojej anonimowości i prywatności."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2830,8 +2829,9 @@ msgid ""
 "encryption of your traffic to the final destination website depends on that "
 "website."
 msgstr ""
-"Tor zaszyfruje twój ruch do oraz pośród sieci Tor, lecz szyfrowanie twojego "
-"ruchu do miejsca docelowego witryny internetowej zależy od danej witryny. "
+"Tor zaszyfruje Twój ruch do oraz wewnątrz sieci Tor, lecz szyfrowanie "
+"twojego ruchu do miejsca docelowego witryny internetowej zależy od danej "
+"witryny. "
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2882,7 +2882,7 @@ msgid ""
 "Tor Browser will warn you before automatically opening documents that are "
 "handled by external applications."
 msgstr ""
-"Przeglądarka Tor ostrzega cię przed automatycznym otwieraniem dokumentów "
+"Przeglądarka Tor ostrzega Cię przed automatycznym otwieraniem dokumentów "
 "obsługiwanych przez aplikacje zewnętrzne."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
@@ -2899,15 +2899,15 @@ msgid ""
 "downloaded outside of Tor by the application that opens them."
 msgstr ""
 "Powinieneś być bardzo ostrożny przy pobieraniu dokumentów przez Tor "
-"(szczególnie pliki DOC i PDF, chyba że korzystasz z przeglądarki PDF "
-"wbudowanej w Tor Browser), ponieważ dokumenty te mogą zawierać zasoby "
+"(szczególnie pliki DOC i PDF, chyba że korzystasz z przeglądarki plików PDF "
+"wbudowanej w Przeglądarkę Tor), ponieważ dokumenty te mogą zawierać zasoby "
 "internetowe, które zostaną pobrane poza Torem przez aplikację, która je "
 "otworzy."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This will reveal your non-Tor IP address."
-msgstr "Ujawni to twój adres IP inny niż Tor."
+msgstr "Ujawni to Twój realny adres IP, a nie adres IP nadany przez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2929,9 +2929,8 @@ msgid ""
 "Tor](https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea) "
 "together, however."
 msgstr ""
-"Jednak w żadnym wypadku nie jest bezpiecznie używać [BitTorrent i "
-"Tor](https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea) "
-"razem."
+"Jednak w żadnym wypadku nie jest bezpiecznie używanie [BitTorrent i "
+"Tora](https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2953,7 +2952,7 @@ msgid ""
 "However, by default, it does not prevent somebody watching your Internet "
 "traffic from learning that you're using Tor."
 msgstr ""
-"Jednak domyślnie nie przeszkadza to komuś obserwującemu twój ruch "
+"Jednak domyślnie nie przeszkadza to komuś obserwującemu Twój ruch "
 "internetowy, aby dowiedział się, że używasz Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
@@ -5540,7 +5539,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-31/
 #: (content/tbb/tbb-31/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Which platforms is Tor Browser available for?"
-msgstr "Na jakie platformy dostępna jest Tor Browser?"
+msgstr "Na jakie platformy dostępna jest Przeglądarka Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-31/
 #: (content/tbb/tbb-31/contents+en.lrquestion.description)
@@ -5568,7 +5567,7 @@ msgstr ""
 "[Android](https://www.torproject.org/download/#android) oraz [The Guardian "
 "Project](https://guardianproject.info) zapewnia dostęp do [aplikacji "
 "Orbot](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android),"
-" która trasuje ruch innych aplikacje na twoim urządzeniu Android przez sieć "
+" która trasuje ruch innych aplikacje na Twoim urządzeniu Android przez sieć "
 "Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-31/
@@ -7385,8 +7384,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser can certainly help people access your website in places where it"
 " is blocked."
 msgstr ""
-"Tor Browser na pewno może umożliwić ludziom łatwiejszy dostęp do Twojej "
-"strony, gdzie jest ona zablokowana."
+"Przeglądarka Tor na pewno może umożliwić ludziom łatwiejszy dostęp do Twojej"
+" strony z miejsc gdzie jest ona zablokowana."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-1/
 #: (content/censorship/censorship-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list