[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 16:15:14 UTC 2021


commit 78cfe2e95f1e0caff0e176eb7a04f0b423e15077
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 16:15:13 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 60 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 55 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 6d731afdcc..1191981b4f 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -9721,6 +9721,9 @@ msgid ""
 "infrastructures use SSL as a technical requirement; they won't work if they "
 "don't see an \"https://\" link."
 msgstr ""
+"4. Önceki noktayla ilgili olarak, bazı iletişim kuralları, çatılar ve "
+"altyapılar, teknik bir gereklilik olarak SSL kullanır. Bunlar \"https://\" "
+"bağlantısını görmeden çalışmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9728,11 +9731,14 @@ msgid ""
 "In that case, your onion will need to use an HTTPS certificate in order to "
 "function."
 msgstr ""
+"Bu durumda, onion hizmetinizin çalışması için bir HTTPS sertifikası "
+"kullanılması gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
 msgid "5. Actually HTTPS does give you a little bit more than onion services."
 msgstr ""
+"5. Aslında HTTPS size onion hizmetlerinden biraz daha fazlasını sunar."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9741,6 +9747,9 @@ msgid ""
 "the Tor program, you would need to use an HTTPS certificate to avoid "
 "exposing unencrypted traffic to the network in between the two."
 msgstr ""
+"Örneğin, web sunucusunun Tor programıyla aynı konumda olmaması durumunda, "
+"ikisi arasındaki ağda şifrelenmemiş trafiği aktarmaktan kaçınmak için bir "
+"HTTPS sertifikası kullanmanız gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9748,11 +9757,13 @@ msgid ""
 "Remember that there's no requirement for the webserver and the Tor process "
 "to be on the same machine."
 msgstr ""
+"Web sunucusu ile Tor hizmetinin aynı bilgisayar üzerinde olmasının şart "
+"olmadığını unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### What's next"
-msgstr ""
+msgstr "### Sırada ne var"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9764,6 +9775,12 @@ msgid ""
 "Validation (DV) and Organization Validation (OV) certificates containing Tor"
 " onion addresses."
 msgstr ""
+"Yakın zamanda 2020 yılında, Sertifika Yetkilisi/Tarayıcı Forumu oylama "
+"yaparak [3. sürüm onion sertifikalarını "
+"onayladı](https://archive.cabforum.org/pipermail/servercert-"
+"wg/2020-February/001637.html). Bu nedenle artık sertifika yetkililerinin Tor"
+" onion adresleri için Etki Alanı Doğrulama (DV) ve Organizasyon Doğrulama "
+"(OV) sertifikaları vermesine izin veriliyor."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9771,6 +9788,8 @@ msgid ""
 "In the nearby future, we hope that [Let's Encrypt](https://letsencrypt.org/)"
 " CA can start issuing v3 onion certificates for free."
 msgstr ""
+"Yakın gelecekte, [Let's Encrypt](https://letsencrypt.org/) sertifika "
+"yetkilisinin v3 onion sertifikalarını ücretsiz olarak vereceğini umuyoruz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9779,11 +9798,14 @@ msgid ""
 "service deprecation](https://blog.torproject.org/v2-deprecation-timeline) "
 "will happen between July - October 2021."
 msgstr ""
+"Bir HTTPS sertifikası alacaksanız, [2. sürüm onion hizmetinin kullanımdan "
+"kaldırıldığını](https://blog.torproject.org/v2-deprecation-timeline) ve bu "
+"işlemin Temmuz - Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağını unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Read more"
-msgstr ""
+msgstr "### DiÄŸer okumalar"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9791,6 +9813,9 @@ msgid ""
 "* For a detailed step by step how to create an HTTPS onion certificate, "
 "check [Brave's blog post](https://brave.com/new-onion-service/)."
 msgstr ""
+"* Bir HTTPS onion sertifikasının adım adım nasıl oluşturulacağını öğrenmek "
+"için [Brave blog yazısına bakabilirsiniz](https://brave.com/new-onion-"
+"service/)."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9799,6 +9824,9 @@ msgid ""
 "(2020)](https://blog.torproject.org/tor-brower-onion-services-challenges-"
 "opportunities)"
 msgstr ""
+"* [Tor Browser ve Onion Hizmetleri - Zorluklar ve Fırsatlar "
+"(2020)](https://blog.torproject.org/tor-brower-onion-services-challenges-"
+"opportunities)"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9807,6 +9835,9 @@ msgid ""
 "(2014)](https://blog.torproject.org/facebook-hidden-services-and-https-"
 "certs)"
 msgstr ""
+"* [Facebook, gizli hizmetler ve https sertifikaları "
+"(2014)](https://blog.torproject.org/facebook-hidden-services-and-https-"
+"certs)"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9814,6 +9845,8 @@ msgid ""
 "* [DigiCert](https://www.digicert.com/blog/onion-officially-recognized-"
 "special-use-domain/)"
 msgstr ""
+"* [DigiCert](https://www.digicert.com/blog/onion-officially-recognized-"
+"special-use-domain/)"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9821,16 +9854,19 @@ msgid ""
 "* [The \".onion\" Special-Use Domain Name - IETF RFC "
 "7686](https://tools.ietf.org/html/rfc7686)"
 msgstr ""
+"* [The \".onion\" İçin Özel Etki Alanı Adı - IETF RFC "
+"7686](https://tools.ietf.org/html/rfc7686)"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Operational Security"
-msgstr ""
+msgstr "İşletme Güvenliği"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "Learn more tips to secure your Onion Services."
 msgstr ""
+"Onion hizmetlerinizin güvenliğini sağlamak için başka ipuçları öğrenin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
@@ -9839,6 +9875,9 @@ msgid ""
 "security](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/OperationalSecurity)"
 " and system administration to maintain security."
 msgstr ""
+"Onion hizmeti işletmecileri, güvenliği sağlamak için doğru [işletme "
+"güvenliği](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/OperationalSecurity)"
+" uygulamalarına ve sistem yönetimine gerek duyar."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
@@ -9848,11 +9887,14 @@ msgid ""
 "document](https://riseup.net/en/security/network-security/tor/onionservices-"
 "best-practices)."
 msgstr ""
+"Bazı güvenlik önerilerini görmez için Riseup [\"Tor Hidden (Onion) Services "
+"Best Practices\" belgesini](https://riseup.net/en/security/network-"
+"security/tor/onionservices-best-practices) okuduÄŸunuzdan emin olun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Also, here are some more anonymity issues you should keep in mind:"
-msgstr ""
+msgstr "Ayrıca, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç anonimlik sorunu daha:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
@@ -9861,6 +9903,10 @@ msgid ""
 "services/setup/), be careful of letting your web server reveal identifying "
 "information about you, your computer, or your location."
 msgstr ""
+"- [Burada](https://community.torproject.org/onion-services/setup/) "
+"belirtildiği üzere, web sunucunuzun sizinle, bilgisayarınızla veya "
+"konumunuzla ilgili tanımlayıcı bilgiler yayınlamasına izin verirken dikkatli"
+" olun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
@@ -9868,6 +9914,8 @@ msgid ""
 "For example, readers can probably determine whether it's thttpd or Apache, "
 "and learn something about your operating system."
 msgstr ""
+"Örneğin, okuyucular thttpd mi yoksa Apache mi olduğunu belirleyebilir ve "
+"işletim sisteminiz hakkında bir şeyler öğrenebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
@@ -9875,11 +9923,13 @@ msgid ""
 "- If your computer isn't online all the time, your onion service won't be "
 "either."
 msgstr ""
+"- Bilgisayarınız her zaman çevrimiçi olmuyorsa, onion hizmetiniz de "
+"olmayacaktır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)
 msgid "This leaks information to an observant adversary."
-msgstr ""
+msgstr "Bu, durum sizi gözleyen biri için anlamlı bir bilgi verir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/opsec/
 #: (content/onion-services/advanced/opsec/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list