[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 15:15:20 UTC 2021


commit bb01ace63dd0a5b5b55bcd2a267f217ee86adf1b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 15:15:19 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 31 +++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 31 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 52011af812..bcfae994dc 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -9554,6 +9554,8 @@ msgid ""
 "That said, there are some specific cases where you would need or want to "
 "have an HTTPS for your onion site."
 msgstr ""
+"Bununla birlikte, onion siteniz için bir HTTPS bağlantısına gerek "
+"duyacağınız veya olmasını isteyeceğiniz bazı özel durumlar vardır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9561,6 +9563,8 @@ msgid ""
 "We compiled some topics and arguments, so you can analyze what's the best "
 "for your onion site:"
 msgstr ""
+"Onion siteniz için en iyisini seçebilmeniz için bazı konuları ve görüşleri "
+"derledik:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9570,6 +9574,10 @@ msgid ""
 " to an HTTPS certificate might be a solution to announce their service to "
 "users."
 msgstr ""
+"1. Herkes bir onion adresi ve adresi oluşturan 56 rastgele alfasayısal "
+"karakteri üretebileceğinden, bazı kurumsal onion siteleri, sitelerini bir "
+"HTTPS sertifikasıyla ilişkilendirmenin, hizmetlerini kullanıcılara "
+"duyurmakta yardımcı olabileceğine inanmaktadır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9577,6 +9585,8 @@ msgid ""
 "Users would need to click and do a manual verification, and that would show "
 "that they're visiting the onion site that they're expecting."
 msgstr ""
+"Kullanıcıların tıklayıp el ile doğrulama yapması gerekir. Bu, gitmek "
+"istedikleri onion sitesini ziyaret ettiklerini gösterir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9587,6 +9597,11 @@ msgid ""
 "Location](https://community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-"
 "location/)."
 msgstr ""
+"Alternatif olarak, web siteleri, onion adreslerini HTTPS kullanarak "
+"doğrulamak için başka yollar da sunabilir. Örneğin, HTTPS ile kimliği "
+"doğrulanmış bir sayfadan onion sitesi adresini verebilir ya da [Onion-"
+"Location](https://community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-"
+"location/) özelliğini kullanır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9594,6 +9609,8 @@ msgid ""
 "2. Another topic of this discussion is user expectations and modern "
 "browsers."
 msgstr ""
+"2. Başka bir tartışma konusu da kullanıcı beklentileri ve modern "
+"tarayıcılardır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9603,6 +9620,10 @@ msgid ""
 "visiting a website as a synonym of secure connection and avoid HTTP "
 "connections."
 msgstr ""
+"HTTPS ve sertifika yetkilisi güvenilirlik modeli ile ilgili kapsamlı "
+"eleştiriler olsa da, bilgi güvenliği topluluğu, kullanıcılara güvenli "
+"bağlantının eşanlamlısı olarak bir web sitesini ziyaret ederken HTTPS "
+"bağlantılarına bakmalarını ve HTTP bağlantılarından kaçınmalarını öğretti."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9612,6 +9633,11 @@ msgid ""
 "Browser doesn't display a warning or error "
 "message](https://support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/)."
 msgstr ""
+"Tor Geliştiricileri ve kullanıcı deneyimi ekibi, Tor Browser kullanıcıları "
+"için yeni bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere birlikte çalıştı. Böylece bir "
+"kullanıcı HTTP kullanarak bir onion sitesini ziyaret ettiğinde [Tor Browser "
+"bir uyarı ya da hata iletisi görüntülemez](https: "
+"//support.torproject.org/onionservices/onionservices-5/)."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9619,6 +9645,8 @@ msgid ""
 "3. Some websites have a complex setup and are serving HTTP and HTTPS "
 "content."
 msgstr ""
+"3. Bazı web sitelerinin karmaşık bir kurulumu vardır ve hem HTTP hem de "
+"HTTPS üzerinden içerik sunmaktadır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9627,6 +9655,9 @@ msgid ""
 "cookies](https://github.com/alecmuffett/eotk/blob/master/docs.d/security-"
 "advisories.d/001-torbrowser.md)."
 msgstr ""
+"Bu durumda, HTTP üzerinden yalnızca onion hizmetlerinin kullanılması "
+"[güvenli çerezlerin](https://github.com/alecmuffett/eotk/blob/master/docs.d"
+"/security-advisories.d/001-torbrowser.md) sızmasına neden olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list