[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 11:15:17 UTC 2021


commit e0a0fa27556ff3ecae31af799dcc43c003be6e0f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 11:15:16 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 38 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 35 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index a6f136484a..1b2b4458c8 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -9434,6 +9434,9 @@ msgid ""
 "Location by modifying the served HTML content instead of adding a new HTTP "
 "header."
 msgstr ""
+"Yeni bir HTTP üst bilgisi eklemek yerine sunulan HTML içeriğini değiştirerek"
+" bir Onion-Location tanımlamayı yeğleyen (ya da gerek duyan) web sitelerinde"
+" bu şekilde kullanılabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -9443,11 +9446,15 @@ msgid ""
 "/>` added in the HTML head element of the webpage. Replace `<your-onion-"
 "service-address.onion>` with the onion service that you want to redirect."
 msgstr ""
+"Onion-Location üst bilgisi, bir web sayfasındaki HTML head bölümüne `<meta "
+"http-equiv=\"onion-location\" content=\"http://<your-onion-service-"
+"address>.onion\" />` eklenmesine eşdeğerdir. `` yerine yönlendirmek "
+"istediğiniz onion hizmetini yazın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### More information"
-msgstr ""
+msgstr "### DiÄŸer bilgiler"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -9455,16 +9462,20 @@ msgid ""
 "Read the [Onion-Location spec](https://gitweb.torproject.org/tor-browser-"
 "spec.git/tree/proposals/100-onion-location-header.txt)."
 msgstr ""
+"[Onion-Location teknik özellikleri](https://gitweb.torproject.org/tor-"
+"browser-spec.git/tree/proposals/100-onion-location-header.txt) belgesini "
+"okuyun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.title)
 msgid "HTTPS for your onion service"
-msgstr ""
+msgstr "Onion hizmetiniz için HTTPS"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "Learn why some onions have TLS certificates."
 msgstr ""
+"Bazı onion hizmetlerinin neden TLS sertifikaları kullandığını öğrenin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9475,6 +9486,11 @@ msgid ""
 "validates that the user is actually connecting to a server representing the "
 "domain name in the browser address bar."
 msgstr ""
+"Bir site HTTPS (TLS üzerinden HTTP) üzerinden ziyaret edilirken, TLS "
+"iletişim kuralı, aktarılan verilerin ortadaki adam saldırılarından korunarak"
+" okunmasını veya değiştirilmesini engeller. Bir sertifika yetkilisinden (CA)"
+" alınan bir x.509 sertifikası, kullanıcının  tarayıcı adres çubuğundaki etki"
+" alanını sunan bir sunucuya bağlandığını doğrular."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9483,6 +9499,9 @@ msgid ""
 " require that a TLS connection is authenticated by a CA-issued x.509 "
 "certificate."
 msgstr ""
+"Modern tarayıcılar, TLS kullanılmıyorsa bağlantının güvenli olmadığını "
+"belirtir ve bir TLS bağlantısının CA tarafından verilen x.509 sertifikasıyla"
+" doğrulanmasını gerektirir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9492,6 +9511,11 @@ msgid ""
 " attacks, and the onion service protocol validates that the user is "
 "connected to the domain name in the browser address bar."
 msgstr ""
+"Bir site onion hizmetleri iletişim kuralı üzerinden ziyaret edilirken, Tor "
+"iletişim kuralı, aktarılan verilerin ortadaki adam saldırılarından korunarak"
+" okunmasını veya değiştirilmesini engeller. Onion hizmeti iletişim kuralı, "
+"kullanıcının tarayıcı adres çubuğundaki etki alanı ile bağlantı kurduğunu "
+"doÄŸrular."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -9499,6 +9523,8 @@ msgid ""
 "No certificate authority is required for this proof, because that name is "
 "the actual public key used to authenticate the underlying connection."
 msgstr ""
+"Bunu kanıtlamak için bir sertifika yetkilisi gerekmez. Çünkü bu ad, kurulmuş"
+" bağlantının kimliğini doğrulamak için kullanılan herkese açık anahtardır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/https/
 #: (content/onion-services/advanced/https/contents+en.lrpage.body)
@@ -10004,7 +10030,7 @@ msgstr "$ cat /tmp/k1.pub.key"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/client-auth/
 #: (content/onion-services/advanced/client-auth/contents+en.lrpage.body)
 msgid "**Step 4.** Create an authorized client file:"
-msgstr ""
+msgstr "**4. Adım** Kimliği doğrulanmış bir istemci dosyası oluşturun:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/client-auth/
 #: (content/onion-services/advanced/client-auth/contents+en.lrpage.body)
@@ -10012,6 +10038,9 @@ msgid ""
 "Format the client authentication and create a new file in "
 "`<HiddenServiceDir>/authorized_clients/` directory."
 msgstr ""
+"İstemci kimlik doğrulamasını biçimlendirin ve "
+"`<HiddenServiceDir>/authorized_clients/` klasöründe yeni bir dosya "
+"oluÅŸturun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/client-auth/
 #: (content/onion-services/advanced/client-auth/contents+en.lrpage.body)
@@ -10019,6 +10048,9 @@ msgid ""
 "Each file in that directory should be suffixed with \".auth\" (i.e. "
 "\"alice.auth\"; the file name is irrelevant) and its content format must be:"
 msgstr ""
+"bu klasördeki her dosyanın adı \".auth\" son eki ile bitmelidir (dosya "
+"adından bağımsız olarak \"alice.auth\" gibi) ve içerik biçimi şu şekilde "
+"olmalıdır:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/client-auth/
 #: (content/onion-services/advanced/client-auth/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list