[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 04:45:12 UTC 2021


commit 544f12977318bcd53b6fdf234e830d7af91f2b2e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 04:45:12 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 72 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 59 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 476c7a4ac4..ca3bb4fc51 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -8856,6 +8856,8 @@ msgid ""
 "At your webserver check that clients can set valid cookies, malicious "
 "clients often do not have this feature."
 msgstr ""
+"Web sunucunuzda, istemcilerin geçerli çerezler ayarlayıp ayarlayamadığına "
+"bakın. Kötü niyetli istemcilerde genellikle bu özellik bulunmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
@@ -8863,6 +8865,8 @@ msgid ""
 "In Nginx, Cloudflare provide a [library](https://github.com/cloudflare/lua-"
 "resty-cookie) to interact with cookies."
 msgstr ""
+"Cloudflare, Nginx için çerezlerle etkileşim kurmayı sağlayan bir "
+"[kitaplık](https://github.com/cloudflare/lua-resty-cookie) sunuyor."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
@@ -8871,11 +8875,14 @@ msgid ""
 "have valid User-Agent header and the Referer header is not set to a value "
 "you can associate with the attack."
 msgstr ""
+"Ayrıca .onion hizmetinize bağlanan istemcilerin, User-Agent ve Referrer üst "
+"bilgilerinin saldırı ile ilişkilendirebileceğiniz bir değere ayarlanmamış "
+"olmasına da bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Webserver rate limiting"
-msgstr ""
+msgstr "### Web sunucu kullanım oranını sınırlamak"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
@@ -8884,6 +8891,9 @@ msgid ""
 "many queries, try to detect that overuse and kill them using the "
 "`HiddenServiceExportCircuitID` torrc option."
 msgstr ""
+"Saldırganlar çok fazla sorgu yapan saldırgan devrelerle geliyorsa, bu aşırı "
+"kullanım oranını algılamaya çalışın ve \"HiddenServiceExportCircuitID\" "
+"torrc seçeneğini ile bunları yok edin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
@@ -8891,11 +8901,16 @@ msgid ""
 "You can use your own heuristics or use your web server's [rate limiting "
 "module](https://www.nginx.com/blog/rate-limiting-nginx/)."
 msgstr ""
+"Kendi sezgisel yöntemlerinizi veya web sunucunuzun [kullanım oranı sınırlama"
+" modülünü](https://www.nginx.com/blog/rate-limiting-nginx/) "
+"kullanabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The above tips should help you keep afloat in turbulent times."
 msgstr ""
+"Yukarıdaki ipuçlarının zor zamanlarda ayakta kalmanıza yardımcı olması "
+"gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/dos/
 #: (content/onion-services/advanced/dos/contents+en.lrpage.body)
@@ -8904,21 +8919,29 @@ msgid ""
 "defenses](https://blog.torproject.org/stop-the-onion-denial), so that less "
 "manual configuration and tinkering is needed by onion operators."
 msgstr ""
+"Aynı zamanda [daha gelişmiş savunmalar üzerinde de "
+"çalışıyoruz](https://blog.torproject.org/stop-the-onion-denial). Böylece "
+"onion hizmeti işletmecileri için el ile yapılandırma ve bakım gereksinimi "
+"azalıyor."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Onion-Location"
-msgstr ""
+msgstr "Onion-Location"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "Learn how to set up an Onion-Location for your onion site."
 msgstr ""
+"Onion siteniz için  Onion-Location  özelliğini nasıl kurabileceğinizi "
+"öğrenin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Onion-Location is an easy way to advertise an onion site to the users."
 msgstr ""
+"Onion-Location, bir onion sitesini kullanıcılara duyurmanın kolay bir "
+"yoludur."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -8926,12 +8949,14 @@ msgid ""
 "You can either configure a web server to show an Onion-Location Header or "
 "add an HTML meta attribute in the website."
 msgstr ""
+"Bir web sunucusunu Onion-Location üst bilgisini gösterecek şekilde "
+"yapılandırabilir ya da web sitesine bir HTML üst verisi ekleyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "For the header to be valid the following conditions need to be fulfilled:"
-msgstr ""
+msgstr "Üst bilginin geçerli olabilmesi için şu koşullar karşılanmalıdır:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -8939,18 +8964,24 @@ msgid ""
 "* The Onion-Location value must be a valid URL with http: or https: protocol"
 " and a .onion hostname."
 msgstr ""
+"* Onion-Location deÄŸeri http: ya da https: ile baÅŸlayan ve .onion ile biten "
+"geçerli bir adres olmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "* The webpage defining the Onion-Location header must be served over HTTPS."
 msgstr ""
+"* Onion-Location üst bilgisinin tanımlandığı web sayfası HTTPS üzerinden "
+"sunulmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "* The webpage defining the Onion-Location header must not be an onion site."
 msgstr ""
+"* Onion-Location üst bilgisinin tanımlandığı web sayfası bir onion sitesi "
+"olmamalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -8958,6 +8989,8 @@ msgid ""
 "In this page, the commands to manage the web server are based Debian-like "
 "operating systems and may differ from other systems."
 msgstr ""
+"Bu sayfadaki web sunucu yönetimi komutları Debian benzeri işletim sistemleri"
+" için olduğundan, diğer sistemlerden farklı olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -8965,21 +8998,26 @@ msgid ""
 "To configure this header in Apache 2.2 or above, you will need to enable a "
 "`headers` and `rewrite` modules and edit the website Virtual Host file."
 msgstr ""
+"Bu başlığı Apache 2.2 ve üzeri sürümlerde yapılandırmak için, `headers` ve "
+"`rewrite`  modüllerini etkinleştirmeniz ve web sitesinin sanal sunucu "
+"dosyasını düzenlemeniz gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "**Step 1.** Enable headers and rewrite modules and reload Apache2"
 msgstr ""
+"**1. Adım** Headers ve rewrite modüllerini etkinleştirip Apache2 sunucusunu "
+"yeniden yükleyin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "$ sudo a2enmod headers rewrite"
-msgstr ""
+msgstr "$ sudo a2enmod headers rewrite"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "$ sudo systemctl reload apache2"
-msgstr ""
+msgstr "$ sudo systemctl reload apache2"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -8987,12 +9025,14 @@ msgid ""
 "**Step 2.** Add the Onion-Location header to your Virtual Host configuration"
 " file"
 msgstr ""
+"**2. Adım** Sanal sunucu yapılandırma dosyasına Onion-Location üst bilgisini"
+" ekleyin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "Header set Onion-Location \"http://your-onion-address.onion%{REQUEST_URI}s\""
-msgstr ""
+msgstr "Header set Onion-Location \"http://onion-adresiniz.onion%{REQUEST_URI}s\""
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -9002,11 +9042,15 @@ msgid ""
 "URI](https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_rewrite.html), such as "
 "\"/index.html\"."
 msgstr ""
+"`onion-adresiniz.onion` yerine yönlendirilmesini istediğiniz onion "
+"hizmetinin adresini ve `{REQUEST_URI}` yerine \"/index.html\" gibi "
+"[istenilen adresin yol "
+"bölümünü](https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_rewrite.html) yazın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Virtual Host example:"
-msgstr ""
+msgstr "Sanal sunucu örneği:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -9016,37 +9060,39 @@ msgstr "<VirtualHost *:443>"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "ServerName <your-website.tld>"
-msgstr ""
+msgstr "ServerName "
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "SSLEngine on"
-msgstr ""
+msgstr "SSLEngine on"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "SSLCertificateFile \"/path/to/www.example.com.cert\""
-msgstr ""
+msgstr "SSLCertificateFile \"/yol/adresi/www.orneksite.com.cert\""
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "SSLCertificateKeyFile \"/path/to/www.example.com.key\""
-msgstr ""
+msgstr "SSLCertificateKeyFile \"/yol/adresi/www.orneksite.com.key\""
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "**Step 3.** Reload Apache"
-msgstr ""
+msgstr "**3. Adım** Apache sunucusunu yeniden yükleyin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Reload the apache2 service, so your configuration changes take effect:"
 msgstr ""
+"Yapılandırma değişikliklerinin geçerli olması için apache2 hizmetini yeniden"
+" yükleyin:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "**Step 4.** Testing your Onion-Location"
-msgstr ""
+msgstr "**4. Adım** Onion-Location özelliğini kontrol edin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list