[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 03:15:14 UTC 2021


commit 067d534a255d794011806ef7c78325765feb5f60
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 03:15:13 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 91 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 75 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 61815807cb..f00db21065 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -8315,6 +8315,8 @@ msgid ""
 "- Many countries have regulations that exclude internet service providers "
 "from liability."
 msgstr ""
+"- Pek çok ülkede İnternet hizmeti sağlayıcılarını sorumluluktan muaf tutan "
+"düzenlemeler vardır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8322,6 +8324,8 @@ msgid ""
 "- It's a good idea to consult with a lawyer or your local digital rights "
 "organization."
 msgstr ""
+"- Bir avukata veya yerel dijital haklar kuruluşuna danışmak iyi bir "
+"fikirdir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8329,18 +8333,20 @@ msgid ""
 "- Under most circumstances, you will be able to handle legal matters by "
 "having an abuse response letter."
 msgstr ""
+"- Çoğu durumda, bir kötüye kullanım yanıtı mektubu göndererek yasal "
+"konularda gerekeni yapmış olabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Legal resources"
-msgstr ""
+msgstr "Yasal kaynaklar"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- The EFF Tor Legal FAQ: <https://community.torproject.org/relay/community-"
 "resources/eff-tor-legal-faq/>"
-msgstr ""
+msgstr "- EFF Tor Yasal SSS: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8348,24 +8354,28 @@ msgid ""
 "- It's important to respond to abuse complaints in a timely manner (usually "
 "within 24 hours)."
 msgstr ""
+"- Kötüye kullanım şikayetlerine zamanında (genellikle 24 saat içinde) yanıt "
+"vermek önemlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Abuse letter templates: <https://community.torproject.org/relay/community-"
 "resources/tor-abuse-templates>"
-msgstr ""
+msgstr "- Kötüye kullanım mektubu kalıpları:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Tips for running an exit relay"
-msgstr ""
+msgstr "Bir çıkış aktarıcısı işletmek için ipuçları"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Get a separate IP for the relay, and don’t use it for other services."
 msgstr ""
+"- Aktarıcı için ayrı bir IP adresi alın ve bu adresi başka hizmetler için "
+"kullanmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8373,6 +8383,8 @@ msgid ""
 "- Set up a Tor Exit Notice, so if someone checks your exit IP they'll know "
 "that it’s a Tor Exit."
 msgstr ""
+"- Bir Tor Çıkış Bildirimi ayarlayın. Böylece birisi çıkış IP adresinize "
+"bakarsa bunun bir Tor Çıkışı olduğunu öğrenebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8380,21 +8392,23 @@ msgid ""
 "- If you receive excessive complaints, consider running a Reduced Exit "
 "Policy."
 msgstr ""
+"- Çok fazla şikayet alıyorsanız, Daraltılmış Çıkış İlkesi kullanmayı "
+"deÄŸerlendirin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- For more tips: <https://blog.torproject.org/tips-running-exit-node>"
-msgstr ""
+msgstr "- Daha fazla ipucu için: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Running relays with others"
-msgstr ""
+msgstr "Başkalarıyla aktarıcılar işletmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Running a relay with others"
-msgstr ""
+msgstr "Başkalarıyla bir aktarıcı işletmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8402,6 +8416,8 @@ msgid ""
 "- You can work with your university department, employer or institution, or "
 "an organization like Torservers.org, Nos oignons, etc."
 msgstr ""
+"- Üniversitedeki bölümünüz, işvereniniz veya kurumunuzla ya da "
+"Torservers.org, Nos oignons gibi bir kuruluşla çalışabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8410,11 +8426,13 @@ msgid ""
 " this purpose: <https://community.torproject.org/relay/community-resources"
 "/relay-associations/>."
 msgstr ""
+"- Aktarıcı Birlikleri olarak bilinen bazı kuruluşlar tamamen bu amaca "
+"yönelik olarak çalışır: ."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Relays associations"
-msgstr ""
+msgstr "Aktarıcı birlikleri"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8422,6 +8440,8 @@ msgid ""
 "- It's often advised to create some type of non-profit organization. This is"
 " useful for having a bank account and shared ownership."
 msgstr ""
+"- Genellikle bir tür kar amacı gütmeyen kuruluş kurulması önerilir. Tüzel "
+"kişilik oluşturulması ile banka hesabı ve mülkiyet paylaşımı sağlanabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8429,11 +8449,13 @@ msgid ""
 "- The most important thing is to have a group of people (3-5 suggested to "
 "start) interested in helping."
 msgstr ""
+"- En önemli şey yardımcı olmak isteyen bir grup insan olmasıdır (başlamak "
+"için 3-5 kişi yeterlidir)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Running a relay with universities"
-msgstr ""
+msgstr "Üniversiteler ile bir aktarıcı işletmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8441,6 +8463,8 @@ msgid ""
 "- Universities are typically home to a reliable, robust, and well-equipped "
 "network."
 msgstr ""
+"- Üniversitelerde kullanılan ağlar genellikle güvenilir, güçlü ve sağlam "
+"altyapılıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8449,18 +8473,21 @@ msgid ""
 "Massachusetts Institute of Technology, Universität Stuttgart, the University"
 " of Waterloo."
 msgstr ""
+"- Çoğu bilgisayar bilimleri bölümü ve üniversite kitaplıkları aktarıcı "
+"işletir: Massachusetts Institute of Technology, Universität Stuttgart, the "
+"University of Waterloo."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Read more: <https://community.torproject.org/relay/community-resources"
 "/tor-relay-universities/>"
-msgstr ""
+msgstr "- Ayrıntılı bilgi alın:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "At your company or organization"
-msgstr ""
+msgstr "Kurumunuz ya da kuruluÅŸunuzda"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8468,6 +8495,8 @@ msgid ""
 "- If you work at a Tor-friendly company or organization, that's another "
 "ideal place to run a relay."
 msgstr ""
+"- Tor dostu bir kurum ya da kuruluşta çalışıyorsanız burası da bir aktarıcı "
+"işletmek için uygun bir yerdir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8475,6 +8504,8 @@ msgid ""
 "- Companies like Brass Horn Communications, Quintex Alliance Consulting, and"
 " many others run relays."
 msgstr ""
+"- Brass Horn Communications, Quintex Alliance Consulting gibi başka pek çok "
+"kurum aktarıcılar işletiyor."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8482,6 +8513,8 @@ msgid ""
 "- And organizations like Digital Courage, Access Now, Derechos Digitales, "
 "Calyx Institute, and Lebanon Libraries in New Hampshire."
 msgstr ""
+"- Digital Courage, Access Now, Derechos Digitales, Calyx Institute ve "
+"Lebanon Libraries in New Hampshire gibi kuruluÅŸlar da."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
@@ -8493,7 +8526,7 @@ msgstr "Kötü aktarıcılar"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "What is a bad relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Kötü aktarıcı nedir?"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8502,6 +8535,9 @@ msgid ""
 "users' connections. That can be either through maliciousness or "
 "misconfiguration."
 msgstr ""
+"- Doğru çalışmayan ya da kullanıcılarımızın bağlantılarını kurcalayan "
+"aktarıcılar kötü olarak işaretlenir. Bu durum kötü amaçlı kullanım ya da "
+"hatalı yapılandırmadan kaynaklanıyor olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8510,11 +8546,14 @@ msgid ""
 "accepted connections). Or, running HSDirs that harvest and probe .onion "
 "addresses"
 msgstr ""
+"- Örneğin çıkış trafiğini herhangi bir şekilde kurcalamak (onaylanmış "
+"bağlantıları kesmek gibi) ya da .onion adreslerini yoklayan ve toplayan "
+"HSDirs çalıştırmak gibi."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Reporting a bad relay"
-msgstr ""
+msgstr "Kötü aktarıcıları bildirmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8522,6 +8561,9 @@ msgid ""
 "- The \"Bad relays\" private working group at the Tor Project work to detect"
 " misconfigured, malicious, or suspicious relays."
 msgstr ""
+"- Tor Projesi içindeki özel \"Kötü aktarıcılar\" grubu hatalı "
+"yapılandırılmış, kötü niyetli ya da şüpheli aktarıcıları bulmak için "
+"çalışır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8531,11 +8573,14 @@ msgid ""
 " kind of behavior you see, and any additional information needed to "
 "reproduce the issue."
 msgstr ""
+"Kullanıcılar kötü aktarıcıları bad-relays at lists.torproject.org adresine "
+"bildirebilir. Aktarıcının IP adresini ya da parmak izini, nasıl davrandığını"
+" ve sorunu yeniden oluşturacak ek bilgileri de gönderin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "What happens to bad relays?"
-msgstr ""
+msgstr "Kötü aktarıcılara ne olur?"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8543,6 +8588,8 @@ msgid ""
 "- After a relay is reported and behavior has been verified, the Tor Project "
 "will attempt to contact the relay operator."
 msgstr ""
+"- Bildirilen aktarıcıların davranışları kontrol edilir. Tor Projesi aktarıcı"
+" işletmecisi ile görüşmeye çalışır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8550,6 +8597,8 @@ msgid ""
 "- The relay will be flagged to prevent it from being used (BadExit, Invalid,"
 " Reject)."
 msgstr ""
+"- Kullanılmaması için aktarıcı işaretlenir (Kötü Çıkış, Geçersiz, "
+"Reddedildi)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8557,11 +8606,13 @@ msgid ""
 "- The working group actively looks for bad relays using open source tools "
 "like exitmap, sysbilhunter."
 msgstr ""
+"- Çalışma grubu kötü aktarıcıları exitmap, sysbilhunter gibi açık kaynaklı "
+"araçlar ile inceler. "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "How do I get help running a Tor relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Bir Tor aktarıcısı işletmek için nasıl yardım alabilirim?"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -11222,6 +11273,10 @@ msgid ""
 " [item #6 of the above blog post](https://blog.torproject.org/running-exit-"
 "node)."
 msgstr ""
+"* İnternet Hizmeti Sağlayıcısı ya da şikayetçi, aracılık etmenizi önerir. Bu"
+" durumda, [yukarıdaki blog yazısının 6. "
+"ögesinde](https://blog.torproject.org/running-exit-node) önerildiği gibi "
+"daraltılmış çıkış ilkesi kullanarak önlem almak isteyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-templates/
 #: (content/relay/community-resources/tor-abuse-templates/contents+en.lrpage.body)
@@ -11991,7 +12046,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/
 #: (content/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Consider using the Reduced Exit Policy."
-msgstr ""
+msgstr "### Daraltılmış Çıkış İlkesi kullanmayı değerlendirin."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/
 #: (content/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -12001,6 +12056,10 @@ msgid ""
 " is an alternative to the default exit policy. It allows many Internet "
 "services while still blocking the majority of TCP ports."
 msgstr ""
+"[Daraltılmış Çıkış "
+"Ä°lkesi](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/ReducedExitPolicy)"
+" varsayılan çıkış ilkesinin alternatifidir. Çoğu İnternet hizmetinin "
+"çalışmasına izin verirken önemli sayıda TCP kapı numarasını engeller."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/
 #: (content/relay/community-resources/tor-exit-guidelines/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list