[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 23 02:45:16 UTC 2021


commit 1a5a266fae5ed047a4afdf6b9a1fd418abc1f263
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 23 02:45:15 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 9 +++++++--
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index d17f1bef15..61815807cb 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -8285,6 +8285,8 @@ msgid ""
 "- The Tor BSD Diversity Project (TDP) is an initiative seeking to extend the"
 " use of BSD Unix operating systems in the network."
 msgstr ""
+"- Tor BSD Çeşitlilik Projesi (TDP), ağdaki BSD Unix işletim sistemlerinin "
+"kullanımını arttırmayı amaçlayan bir girişimdir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8293,16 +8295,19 @@ msgid ""
 "community about Tor anonymity; Port Tor related programs to BSD operating "
 "systems."
 msgstr ""
+"- Hedefler: BSD ile çalışan Tor aktarıcılarının sayısını artırmak. Tor "
+"anonimliği hakkında BSD topluluğuyla bağlantı kurmak. Tor uygulamalarının "
+"BSD işletim sistemlerinde çalışacak şekilde aktarılması."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "More about exit relays"
-msgstr ""
+msgstr "Çıkış aktarıcıları hakkında diğer bilgiler"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Legal information"
-msgstr ""
+msgstr "Yasal bilgiler"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)More information about the tor-commits mailing list