[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 19:45:19 UTC 2021


commit c525a04e8cac70dfb7c4c00b3be6fa5754b2a882
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 19:45:19 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 47 ++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 0d5301b3c0..d17f1bef15 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -8138,26 +8138,28 @@ msgid ""
 "About 3 hours after you started your relay, it should appear on Metrics "
 "portal in Relay Search."
 msgstr ""
+"Aktarıcınızın başlatıldıktan 3 saat sonra, Metrics web sitesindeki Aktarıcı "
+"Arama bölümünde görüntülenmesi gerekir. "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "More about relays"
-msgstr ""
+msgstr "Aktarıcılar hakkında diğer bilgiler"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Technical tips"
-msgstr ""
+msgstr "Teknik ipuçları"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Enable automatic software updates."
-msgstr ""
+msgstr "- Otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Backup your Tor Identity Keys."
-msgstr ""
+msgstr "- Tor kimliği anahtarlarınızı yedekleyin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8165,6 +8167,9 @@ msgid ""
 "- It's possible to limit bandwidth usage (and traffic). Check the "
 "parameters, for example, AccountingMax, AccountingRule, AccountingStart."
 msgstr ""
+"- Bant genişliği (ve trafik) kullanımı sınırlanabilir. Örnek olarak "
+"AccountingMax, AccountingRule, AccountingStart parametrelerine "
+"bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8172,37 +8177,41 @@ msgid ""
 "- If you run more than one Tor relay, you need to set the MyFamily "
 "parameter."
 msgstr ""
+"- Bir kaç Tor aktarıcısı işletiyorsanız, MyFamily parametresini "
+"ayarlamalısınız."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Orchestrating"
-msgstr ""
+msgstr "Bir arada iÅŸletmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Running multiple relays by hand can be challenging."
-msgstr ""
+msgstr "- Bir kaç aktarıcıyı el ile işletmek zorlu bir iş olabilir. "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Configuration management tools can make relay operators' lives easier:"
 msgstr ""
+"- Yapılandırma yönetimi araçları aktarıcı işletmecilerinin hayatını "
+"kolaylaştırır:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Ansible-relayor: <http://github.com/nusenu/ansible-relayor>"
-msgstr ""
+msgstr "- Ansible-relayor: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Metrics"
-msgstr ""
+msgstr "Metrics"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Metrics portal: <https://metrics.torproject.org>"
-msgstr ""
+msgstr "- Metrics web sitesi: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8210,11 +8219,13 @@ msgid ""
 "- You can search for how many relays are in the network, how many are exits,"
 " etc."
 msgstr ""
+"- Ağ üzerinde kaç aktarıcı olduğu, kaç tanesinin çıkış aktarıcısı olduğu "
+"gibi bilgilere eriÅŸebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- In 2021 there are ~6,600 public relays and ~1,500 bridges."
-msgstr ""
+msgstr "- 2021 yılında ~6,600 herkese açık aktarıcı ve ~1,500 köprü var."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8222,16 +8233,18 @@ msgid ""
 "- Check: how many relays are in your country? Who runs these relays? How "
 "diverse are they?"
 msgstr ""
+"- Merak ediyorsanız: Ülkenizde kaç aktarıcı var? Bu aktarıcıları kimler "
+"işletiyor? Çeşitlilikleri nasıl?"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Network diversity"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ çeşitliliği"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Monoculture"
-msgstr ""
+msgstr "Monokültür"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8239,16 +8252,18 @@ msgid ""
 "- A single kernel vulnerability in GNU/Linux impacting all Tor relays could "
 "be devastating."
 msgstr ""
+"- GNU/Linux üzerinde tüm Tor aktarıcılarını etkileyen tek bir çekirdek "
+"güvenlik açığının yıkıcı etkileri olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Diversity of Operating System (OS): ~90% of relays are Linux."
-msgstr ""
+msgstr "- İşletim sistemi (OS) çeşitliliği: ~90% aktarıcı Linux kullanır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Diversity of Autonomous Systems (AS)."
-msgstr ""
+msgstr "- Otonom sistem (AS) çeşitliliği."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8256,11 +8271,13 @@ msgid ""
 "- Try to avoid the following hosters: OVH SAS (AS16276), Online S.a.s. "
 "(AS12876), Hetzner Online GmbH (AS24940), DigitalOcean, LLC (AS14061)."
 msgstr ""
+"- Şu hizmet sağlayıcılardan kaçının: OVH SAS (AS16276), Online S.a.s. "
+"(AS12876), Hetzner Online GmbH (AS24940), DigitalOcean, LLC (AS14061)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "The TorBSD Diversity Project"
-msgstr ""
+msgstr "TorBSD Çeşitlilik Projesi"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)More information about the tor-commits mailing list