[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 17:18:35 UTC 2021


commit 2575cfebe090b408f7778557600b8f8c8a72b0e8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 17:18:34 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 733a76eafe..a5658d3289 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2609,9 +2609,9 @@ msgid ""
 " advanced user who knows how to configure both in a way that doesn't "
 "compromise your privacy."
 msgstr ""
-"Generalnie mówiąc, nie polecamy używania Tor z VPN chyba że jesteś "
-"zaawansowanym użytkownikiem który wie jak skonfigurować dwie strony w sposób"
-" który nie zawiera kompromisu Twojej prywatności."
+"Generalnie mówiąc, nie zalecamy używania Tora z VPN chyba że jesteś "
+"zaawansowanym użytkownikiem, który wie jak skonfigurować oba programy w "
+"sposób który nie szkodzi jego prywatności."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-5/
 #: (content/faq/faq-5/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2648,7 +2648,7 @@ msgstr ""
 msgid "### Use Tor Browser and software specifically configured for Tor"
 msgstr ""
 "### Używaj Przeglądarki Tor oraz oprogramowania specjalnie skonfigurowanego "
-"dla użytku z Torem"
+"do użytku z Torem"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2936,7 +2936,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use bridges and/or find company"
-msgstr "### Użyj mostów i/lub znajdź firmę"
+msgstr "### Używaj mostów i/lub znajdź towarzystwo"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2999,8 +2999,8 @@ msgid ""
 "This list of pitfalls isn't complete, and we need your help [identifying and"
 " documenting all the issues](https://community.torproject.org/)."
 msgstr ""
-"Ta lista pułapek nie jest kompletna i potrzebujemy twojej pomocy "
-"[identyfikowanie i dokumentowanie wszystkich "
+"Ta lista pułapek nie jest kompletna i potrzebujemy twojej pomocy w "
+"[identyfikowaniu i dokumentowaniu wszystkich "
 "problemów](https://community.torproject.org/)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/More information about the tor-commits mailing list