[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 15:47:51 UTC 2021


commit 50c0428f69ff4599f5f3b7ef01d22d835d2166b0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 15:47:50 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 58 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 56c9de873a..733a76eafe 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -13436,11 +13436,14 @@ msgid ""
 "numbers in aggregate form.  This is one of the reasons why tor ships with a "
 "GeoIP database."
 msgstr ""
+"Katalogi zamieniają adresy IP na kody państw i raportują cyfry w agregowanej"
+" formie. To jeden z powodów, dlaczego Tor jest dostarczany z bazą danych "
+"GeoIP."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/directories-reports/
 #: (content/metrics/directories-reports/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Do all directories report these directory request numbers?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy wszystkie katalogi zgłaszają ilość zapytań katalogu? "
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/directories-reports/
 #: (content/metrics/directories-reports/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13448,6 +13451,8 @@ msgid ""
 "No, but we can see what fraction of directories reported them, and then we "
 "can extrapolate the total number in the network."
 msgstr ""
+"Nie, lecz możemy zobaczyć jaka frakcja katalogów je zgłasza, a następnie "
+"jesteśmy w stanie ekstrapolować całkowitą liczbę w sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graph-data-point/
 #: (content/metrics/graph-data-point/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13455,6 +13460,8 @@ msgid ""
 "But I noticed that the last data point went up/down a bit since I last "
 "looked a few hours ago. Why is that?"
 msgstr ""
+"Zauważyłem, że ostatni punkt danych trochę wzrósł/zmalał, od ostatniego "
+"czasu jak sprawdzałem go kilka godzin temu. Czemu się tak dzieje?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graph-data-point/
 #: (content/metrics/graph-data-point/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13462,6 +13469,8 @@ msgid ""
 "The reason is that we publish user numbers once we're confident enough that "
 "they won't change significantly anymore."
 msgstr ""
+"Ponieważ publikujemy ilość użytkowników w momencie gdy jesteśmy na tyle "
+"pewni, że ich liczba się zbyt bardzo nie zmieni."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graph-data-point/
 #: (content/metrics/graph-data-point/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13469,11 +13478,13 @@ msgid ""
 "But it's always possible that a directory reports data a few hours after we "
 "were confident enough, but which then slightly changed the graph."
 msgstr ""
+"Lecz zawsze jest możliwość, że katalog zgłosił dane kilka godzin po tym jak "
+"byliśmy wystarczająco pewni, ale potem nieznacznie zmieniło to wykres."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graphs/
 #: (content/metrics/graphs/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why do the graphs end 2 days in the past and not today?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego wykres kończy się 2 dni wcześniej, a nie dziś?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graphs/
 #: (content/metrics/graphs/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13481,6 +13492,8 @@ msgid ""
 "Relays and bridges report some of the data in 24-hour intervals which may "
 "end at any time of the day."
 msgstr ""
+"Przekaźniki i mosty zgłaszają dane w 24 godzinnych interwałach, które mogą "
+"minąć o jakiejkolwiek godzinie."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graphs/
 #: (content/metrics/graphs/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13488,6 +13501,8 @@ msgid ""
 "And after such an interval is over relays and bridges might take another 18 "
 "hours to report the data."
 msgstr ""
+"Po tym jak interwał minie, przekaźniki i mosty mogą mieć kolejne 18 godzin "
+"na zgłoszenie danych."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/graphs/
 #: (content/metrics/graphs/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13496,6 +13511,9 @@ msgid ""
 "the last data point in a graph indicates a recent trend change which is in "
 "fact just an artifact of the algorithm."
 msgstr ""
+"Usunęliśmy dwa ostatnie dni z wykresu, ponieważ chcemy uniknąć sytuacji, w "
+"której ostatni punkty danych na wykresie wskazuje ostatnią zmianę trendu, "
+"który jest wyłącznie artefaktem algorytmu."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/methodology/
 #: (content/metrics/methodology/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13503,6 +13521,8 @@ msgid ""
 "Why do you believe the current approach to estimate user numbers is more "
 "accurate?"
 msgstr ""
+"Dlaczego sądzicie, że aktualne podejście w szacowaniu liczby użytkowników "
+"jest bardziej dokładne?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/methodology/
 #: (content/metrics/methodology/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13510,6 +13530,8 @@ msgid ""
 "For direct users, we include all directories which we didn't do in the old "
 "approach."
 msgstr ""
+"Dla bezpośrednich użytkowników, dołączamy wszystkie katalogi, które nie były"
+" obecne w poprzednim podejściu."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/methodology/
 #: (content/metrics/methodology/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13517,6 +13539,9 @@ msgid ""
 "We also use histories that only contain bytes written to answer directory "
 "requests, which is more precise than using general byte histories."
 msgstr ""
+"Używamy również historii, które zawierają jedynie bajty wpisane w odpowiedzi"
+" na żądanie katalogu, co jest bardziej dokładne, niż używanie ogólnej "
+"historii bajtów."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/stats-report/
 #: (content/metrics/stats-report/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13524,6 +13549,8 @@ msgid ""
 "Are there more fine-grained numbers available, for example, on the number of"
 " users per hour?"
 msgstr ""
+"Czy są dostępne bardziej szczegółowe dane, na przykład dotyczące liczby "
+"użytkowników na godzinę?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/stats-report/
 #: (content/metrics/stats-report/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13531,6 +13558,8 @@ msgid ""
 "No, the relays that report these statistics aggregate requests by country of"
 " origin and over a period of 24 hours."
 msgstr ""
+"Nie, przekaźniki zgłaszają statystki agregując żądania według kraju "
+"pochodzenia oraz z okresu 24 godzin."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/stats-report/
 #: (content/metrics/stats-report/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13538,11 +13567,16 @@ msgid ""
 "The statistics we would need to gather for the number of users per hour "
 "would be too detailed and might put users at risk."
 msgstr ""
+"Statystyki które zbieralibyśmy w celu określenia liczby użytkowników na "
+"godzinę, byłyby zbyt dokładne, i mogłyby narazić użytkowników na "
+"niebezpieczeństwo."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-estimation/
 #: (content/metrics/user-estimation/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How is it even possible to count users in an anonymity network?"
 msgstr ""
+"Jak to jest w ogóle możliwe, że liczycie liczbę użytkowników w anonimowej "
+"sieci?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-estimation/
 #: (content/metrics/user-estimation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13551,18 +13585,21 @@ msgid ""
 " clients make periodically to update their list of relays and estimate user "
 "numbers indirectly from there."
 msgstr ""
+"W sumie, to nie liczymy użytkowników, lecz liczymy ilość zapytań wysłanych "
+"do katalogów, klient co jakiś czas odświeża listę ich przekaźników i szacuje"
+" liczbę użytkowników pośrednio stamtąd."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-numbers/
 #: (content/metrics/user-numbers/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do you get from these directory requests to user numbers?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak wydobywacie liczbę użytkowników z zapytań do tych katalogów?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-numbers/
 #: (content/metrics/user-numbers/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "We put in the assumption that the average client makes 10 such requests per "
 "day."
-msgstr ""
+msgstr "Zakładamy, że przeciętny klient robi 10 takich zapytań dziennie."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-numbers/
 #: (content/metrics/user-numbers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13571,6 +13608,9 @@ msgid ""
 " all clients are connected 24/7, so we picked the number 10 for the average "
 "client."
 msgstr ""
+"Klient Tora, który jest podłączony 24/7 wykonuje około 15 zapytań dziennie, "
+"lecz nie każdy klient jest podłączony 24/7, więc wybieramy liczbę 10 jako "
+"średnia ilość dla każdego klienta."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-numbers/
 #: (content/metrics/user-numbers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13578,6 +13618,8 @@ msgid ""
 "We simply divide directory requests by 10 and consider the result as the "
 "number of users."
 msgstr ""
+"Po prostu dzielimy ilość zapytań do katalogów przez 10 i zakładamy, że "
+"otrzymana liczba jest ilością użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-numbers/
 #: (content/metrics/user-numbers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13586,6 +13628,9 @@ msgid ""
 " a client that stays online for one tenth of a day, so 2 hours and 24 "
 "minutes."
 msgstr ""
+"Innym sposobem patrzenia na to, jest założenie, że każde zapytanie "
+"reprezentuje klienta który jest online przez jedną dziesiąta dnia, więc 2 "
+"godziny i 24 minuty."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/users-or-clients/
 #: (content/metrics/user-or-clients/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13593,6 +13638,8 @@ msgid ""
 "Are these Tor clients or users?  What if there's more than one user behind a"
 " Tor client?"
 msgstr ""
+"Więc jest to klient Tor czy użytkownik? Co jeśli więcej niż jeden użytkownik"
+" używa klienta Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/users-or-clients/
 #: (content/metrics/user-or-clients/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13601,6 +13648,9 @@ msgid ""
 "intuitive for most people to think of users, that's why we say users and not"
 " clients."
 msgstr ""
+"Wtedy, liczymy tych użytkowników jako jednego. Tak naprawdę liczymy klienty,"
+" lecz bardziej intuicyjnym dla większości użytkowników jest myślenie o "
+"użytkownikach, dlatego mówimy że są to użytkownicy, nie klienty."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-overcount/
 #: (content/metrics/user-overcount/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13608,6 +13658,8 @@ msgid ""
 "What if a user runs Tor on a laptop and changes their IP address a few times"
 " per day? Don't you overcount that user?"
 msgstr ""
+"Co jeśli użytkownik używa Tora na laptopie i zmienia swój adres IP kilka "
+"razy w ciągu dnia? Czy nie przeliczacie tego użytkownika?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/user-overcount/
 #: (content/metrics/user-overcount/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13615,6 +13667,8 @@ msgid ""
 "No, because that user updates their list of relays as often as a user that "
 "doesn't change IP address over the day."
 msgstr ""
+"Nie, ponieważ ten użytkownik aktualizuje swoją listę przekaźników tak "
+"często, jak użytkownik, który nie zmienia adresu IP w ciągu dnia."
 
 #: lego/templates/banner.html:3 lego/templates/banner.html:5
 #: templates/banner.html:3 templates/banner.html:5More information about the tor-commits mailing list