[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 14:48:12 UTC 2021


commit b5b1d7465f4693ea56f462ba88a64ffcf549bf2d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 14:48:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 62 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 53 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c4999025ba..1ddc936285 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12976,6 +12976,9 @@ msgid ""
 "The same protections that keep bad people from breaking Tor's anonymity also"
 " prevent us from figuring out what's going on."
 msgstr ""
+"Te same zabezpieczenia, które uniemożliwiają złym ludziom pokonać "
+"zabezpieczenia anonimowości Tora, jednocześnie uniemożliwiają nam "
+"zorientować się, co się dzieje."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12983,16 +12986,18 @@ msgid ""
 "Some fans have suggested that we redesign Tor to include a "
 "[backdoor](https://support.torproject.org/about/backdoor)."
 msgstr ""
+"Niektórzy fani zasugerowali nam, żebyśmy przeprojektowali Tora, tak, aby "
+"zawierał [backdoora](https://support.torproject.org/about/backdoor)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "There are two problems with this idea."
-msgstr ""
+msgstr "Są dwa problemy z tym pomysłem."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "First, it technically weakens the system too far."
-msgstr ""
+msgstr "Po pierwsze, zbyt mocno technicznie osłabia system."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13001,6 +13006,10 @@ msgid ""
 "all sorts of attackers; and the policy mechanisms needed to ensure correct "
 "handling of this responsibility are enormous and unsolved."
 msgstr ""
+"Posiadanie scentralizowanego sposobu na przypisanie użytkownikowi jego "
+"aktywności jest ziejącą dziurą dla wszystkich typów ataków; dodatkowo "
+"mechanizmy polityki, które musiałyby zapewnić odpowiednie radzenie sobie z "
+"tą odpowiedzialnością są ogromne i nierozwiązane."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13010,6 +13019,10 @@ msgid ""
 "anonymity (identity theft, compromising computers and using them as bounce "
 "points, etc)."
 msgstr ""
+"Po drugie, [złe osoby nie zostaną dzięki temu złapane](/abuse/what-about-"
+"criminals/), ponieważ używają również innych środków zapewniających "
+"anonimowość (kradzież tożsamości, przejmowanie komputerów i używanie ich "
+"jako punkty odbijania, itd.)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13018,11 +13031,14 @@ msgid ""
 "protect themselves against compromise and security issues that can come from"
 " anywhere."
 msgstr ""
+"To ostatecznie oznacza, że odpowiedzialność spadłaby na właściciela witryny,"
+" aby zapewnił sobie ochronę przed przejęciem systemu oraz problemami z "
+"bezpieczeństwem, które mogą pojawić się znikąd."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This is just part of signing up for the benefits of the Internet."
-msgstr ""
+msgstr "Jest to częścią zgody na korzyści Internetu."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13030,17 +13046,21 @@ msgid ""
 "You must be prepared to secure yourself against the bad elements, wherever "
 "they may come from."
 msgstr ""
+"Musisz być przygotowany na zabezpieczenie siebie przed złymi elementami, "
+"niezależnie skąd mogą pochodzić."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "Tracking and increased surveillance are not the answer to preventing abuse."
 msgstr ""
+"Śledzenie i zwiększona inwigilacja nie są odpowiedzią na przeciwdziałanie "
+"nadużyciom."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "But remember that this doesn't mean that Tor is invulnerable."
-msgstr ""
+msgstr "Lecz pamiętaj, to nie oznacza, że Tor jest niewrażliwy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13050,6 +13070,10 @@ msgid ""
 "writing style analysis, technical analysis of the content itself, sting "
 "operations, keyboard taps, and other physical investigations."
 msgstr ""
+"Tradycyjne techniki policji nadal mogą być bardzo efektywne przeciwko "
+"Torowi, np. badanie środków, motywów i okazji, przesłuchiwanie podejrzanych,"
+" spisywanie analizy pisania, techniczne analizy samych treści, prowokacje, "
+"podsłuchy klawiatur, oraz inne dochodzenia fizyczne."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13058,16 +13082,19 @@ msgid ""
 "enforcement groups to train them how to use the Tor software to safely "
 "conduct investigations or anonymized activities online."
 msgstr ""
+"Tor Project jest chętny do współpracy z każdym, włącznie z aparatami "
+"ścigania, w celu nauczania, jak używać oprogramowania Tor, aby bezpiecznie "
+"przeprowadzać śledztwa lub anonimowe aktywności online. "
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Doesn't Tor enable criminals to do bad things?"
-msgstr ""
+msgstr "Czyżby Tor nie umożliwiał przestępcom robienia złych rzeczy?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Criminals can already do bad things."
-msgstr ""
+msgstr "Przestępcy już mogą robić złe rzeczy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13075,11 +13102,13 @@ msgid ""
 "Since they're willing to break laws, they already have lots of options "
 "available that provide better privacy than Tor provides."
 msgstr ""
+"Ponieważ są skłonni łamać prawo, mają już wiele dostępnych opcji, które "
+"zapewniają lepszą prywatność niż Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "They can steal cell phones, use them, and throw them in a ditch;"
-msgstr ""
+msgstr "Mogą kraść telefony, używać ich, i wyrzucić je do śmietnika;"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13087,6 +13116,8 @@ msgid ""
 "they can crack into computers in Korea or Brazil and use them to launch "
 "abusive activities;"
 msgstr ""
+"mogą włamywać się do komputerów w Korei lub Brazylii i używać ich do "
+"przeprowadzania nadużyć;"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13094,6 +13125,8 @@ msgid ""
 "they can use spyware, viruses, and other techniques to take control of "
 "literally millions of Windows machines around the world."
 msgstr ""
+"mogą używać spyware, wirusów, oraz innych technik, w celu przejęcia kontroli"
+" nad dosłownie milionami maszyn Windows rozsianych po całym świecie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13101,11 +13134,12 @@ msgid ""
 "Tor aims to provide protection for ordinary people who want to follow the "
 "law."
 msgstr ""
+"Tor chce zapewnić ochronę zwykłym ludziom, którzy chcą przestrzegać prawa."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Only criminals have privacy right now, and we need to fix that."
-msgstr ""
+msgstr "Aktualnie, wyłącznie przestępcy mają prywatność, i chcemy to zmienić."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13113,6 +13147,9 @@ msgid ""
 "Some advocates of anonymity explain that it's just a tradeoff — accepting "
 "the bad uses for the good ones — but there's more to it than that."
 msgstr ""
+"Niektórzy adwokaci na rzecz anonimowości, wyjaśniają, że to jest jedynie "
+"kompromis — akceptowanie złych zastosowań dla dobrych — lecz to nie "
+"wszystko."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13120,6 +13157,9 @@ msgid ""
 "Criminals and other bad people have the motivation to learn how to get good "
 "anonymity, and many have the motivation to pay well to achieve it."
 msgstr ""
+"Przestępcy oraz inni źli ludzie mają motywację, aby nauczyć się jak zostać "
+"anonimowym, wielu ma również motywację na tyle dużą, aby za to zapłacić "
+"ogromne sumy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13127,6 +13167,8 @@ msgid ""
 "Being able to steal and reuse the identities of innocent victims (identity "
 "theft) makes it even easier."
 msgstr ""
+"Możliwość skradzenia i ponownego użycia tożsamości niewinnych ofiar "
+"(kradzież tożsamości) czyni to jeszcze prostszym."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13134,11 +13176,13 @@ msgid ""
 "Normal people, on the other hand, don't have the time or money to spend "
 "figuring out how to get privacy online."
 msgstr ""
+"Zwykli ludzie, z drugiej strony, nie mają czasu ani pieniędzy na wydanie, "
+"aby dowiedzieć się jak utrzymać prywatność online."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This is the worst of all possible worlds."
-msgstr ""
+msgstr "To najgorszy ze wszystkich możliwych światów."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list