[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 14:17:59 UTC 2021


commit dcc17cc38968f056fe4d260e0ed8478beec3983a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 14:17:58 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 25 ++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 22 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index f16371e560..c4999025ba 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -12886,7 +12886,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The name you see ending in .onion is an onion service descriptor."
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa kończąca się na .onion jest deskryptorem usługi onion."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12894,6 +12894,8 @@ msgid ""
 "It's an automatically generated name which can be located on any Tor relay "
 "or client anywhere on the Internet."
 msgstr ""
+"Jest to automatycznie generowana nazwa, która może zostać zlokalizowana na "
+"jakimkolwiek przekaźniku Tor lub kliencie, gdziekolwiek w Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12901,6 +12903,8 @@ msgid ""
 "Onion services are designed to protect both the user and service provider "
 "from discovering who they are and where they are from."
 msgstr ""
+"Usługi onion są zaprojektowane w taki sposób, aby chronić zarówno "
+"użytkownika jak i dostawcę usług, przed odkryciem kim, oraz skąd są."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12908,12 +12912,14 @@ msgid ""
 "The design of onion services means the owner and location of the .onion site"
 " is hidden even from us."
 msgstr ""
+"Założenia projektowe usług onion zakładają, że właściciel oraz lokalizacja "
+"witryny .onion jest ukryta nawet przed nami."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "But remember that this doesn't mean that onion services are invulnerable."
-msgstr ""
+msgstr "Lecz pamiętaj, że to nie oznacza, że usługi onion są niewrażliwe."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12923,6 +12929,10 @@ msgid ""
 " content itself, sting operations, keyboard taps, and other physical "
 "investigations."
 msgstr ""
+"Tradycyjne techniki policji nadal mogą być bardzo efektywne przeciwko nim, "
+"np. przesłuchiwanie podejrzanych, spisywanie analizy pisania, techniczne "
+"analizy samych treści, prowokacje, podsłuchy klawiatur, oraz inne "
+"dochodzenia fizyczne."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12932,16 +12942,22 @@ msgid ""
 "as a national coordination point for investigation of child pornography: "
 "http://www.missingkids.com/."
 msgstr ""
+"Jeśli otrzymałeś skargę o materiałach przedstawiających wykorzystanie "
+"dzieci, możesz zgłosić to do National Center for Missing and Exploited "
+"Children, które (w Stanach Zjednoczonych) służy jako krajowy punkt "
+"koordynacyjny dochodzeń dotyczących pornografii dziecięcej: "
+"http://www.missingkids.com/."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/remove-content-from-onion-address/
 #: (content/abuse/remove-content/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We do not view links you report."
-msgstr ""
+msgstr "Nie sprawdzamy linków zamieszczonych w Twoim raporcie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/respond-to-isp-about-exit-relay/
 #: (content/abuse/respond-isp/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do I respond to my ISP about my exit relay?"
 msgstr ""
+"Jak mam odpowiedzieć mojemu ISP na temat mojego przekaźnika wyjściowego?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/respond-to-isp-about-exit-relay/
 #: (content/abuse/respond-isp/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12950,6 +12966,9 @@ msgid ""
 "here](https://community.torproject.org/relay/community-resources/tor-abuse-"
 "templates/)."
 msgstr ""
+"Zbiór szablonów umożliwiających pomyślne odpowiadanie na potrzeby ISP jest "
+"[zlokalizowany tutaj](https://community.torproject.org/relay/community-"
+"resources/tor-abuse-templates/)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/help-trace-tor-user/
 #: (content/abuse/tracing-users/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list