[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 10:47:50 UTC 2021


commit 6cbd5177baf5853e05bd1ddceb869bff3932ba5b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 10:47:50 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 34 +++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c291fcebcb..7fffd9859c 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -11925,12 +11925,12 @@ msgstr "Czy pasuje [t/n]: t"
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Where does Tor Project stand on abusers using technology?"
-msgstr ""
+msgstr "Jakie stanowisko ma Tor Project odnośnie nadużyć technologii?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We take abuse seriously."
-msgstr ""
+msgstr "Wszelakie nadużycia bierzemy poważnie."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11938,11 +11938,15 @@ msgid ""
 "Activists and law enforcement use Tor to investigate abuse and help support "
 "survivors."
 msgstr ""
+"Aktywiści oraz aparaty ścigania używają Tora, aby prowadzić dochodzenia o "
+"nadużyciach i pomagać osobom, które były maltretowane."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We work with them to help them understand how Tor can help their work."
 msgstr ""
+"Działamy razem z nimi, aby pomóc im zrozumieć jak Tor może pomóc w ich "
+"pracy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11950,6 +11954,7 @@ msgid ""
 "In some cases, technological mistakes are being made and we help to correct "
 "them."
 msgstr ""
+"Czasami zdarzają się błędy technologiczne, i staramy się pomóc je naprawić."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11958,6 +11963,9 @@ msgid ""
 "compassion, seeking support from fellow victims requires privacy-preserving "
 "technology."
 msgstr ""
+"Ponieważ niektóre osoby w kręgu osób maltretowanych piętnują zamiast "
+"współczuć, szukanie pomocy od innych ofiar wymaga technologii zapewniającej "
+"prywatność."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11965,6 +11973,8 @@ msgid ""
 "Our refusal to build backdoors and censorship into Tor is not because of a "
 "lack of concern."
 msgstr ""
+"Nasza odmowa stworzenia backdoora i cenzury w Torze, nie wynika z powodu "
+"braku troski."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11973,6 +11983,10 @@ msgid ""
 "and human trafficking in the physical world, while removing safe spaces for "
 "victims online."
 msgstr ""
+"Jesteśmy przeciwko osłabianiu Tora, ponieważ skrzywdziłoby to wszelakie "
+"starania mające na celu walkę z maltretowaniem dzieci i handlem ludźmi w "
+"świecie fizycznym, jednocześnie pozbawiając ofiary bezpiecznego miejsca "
+"online."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11981,11 +11995,15 @@ msgid ""
 "hacked hosting accounts, the postal system, couriers, corrupt officials, and"
 " whatever technology emerges to trade content."
 msgstr ""
+"W międzyczasie, przestępcy nadal mieliby dostęp do botnetów, skradzionych "
+"telefonów, przejętych kont hostingowych, systemu pocztowego, kurierów, "
+"skorumpowanych władz i jakiejkolwiek innej technologi pojawiającą się w celu"
+" wymiany treści."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "They are early adopters of technology."
-msgstr ""
+msgstr "Są wczesnymi użytkownikami tych technologii."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11993,6 +12011,8 @@ msgid ""
 "In the face of this, it is dangerous for policymakers to assume that "
 "blocking and filtering is sufficient."
 msgstr ""
+"W świetle tych faktów, dla decydentów niebezpiecznym jest założenie, że "
+"blokowanie i filtrowanie jest wystarczajÄ…ce."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12000,6 +12020,9 @@ msgid ""
 "We are more interested in helping efforts to halt and prevent child abuse "
 "than helping politicians score points with constituents by hiding it."
 msgstr ""
+"Jesteśmy zainteresowani pomocą w zatrzymaniu i przeciwdziałaniu "
+"maltretowaniu dzieci, aniżeli pomaganiu politykom zdobywać punkty wyborców, "
+"przez ukrywanie ich."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)
@@ -12009,6 +12032,11 @@ msgid ""
 "Persons](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-"
 "_The_Role_of_Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf)."
 msgstr ""
+"Korupcja jest szczególnie niepokojąca; sprawdź raport Organizacji Narodów "
+"Zjednoczonych na temat [Roli Korupcji w Handlu Ludźmi (en: The Role of "
+"Corruption in Trafficking in Persons)](http://www.unodc.org/documents/human-"
+"trafficking/2011/Issue_Paper_-"
+"_The_Role_of_Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/tor-project-opinion-on-abusers/
 #: (content/abuse/abuse-opinion/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list