[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 09:18:03 UTC 2021


commit ecc4d38b1520a3e764b79911bf6a0182b2aabff3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 09:18:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 69 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 49 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c0861f6e3d..2ac4a25929 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -11235,26 +11235,30 @@ msgstr ""
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "If so, just go with it but remember you are user_ and not user."
 msgstr ""
+"Jeśli do tego dojdzie, nie przejmuj się tym, jedynie zapamiętaj że jesteś "
+"użytkownikiem_, a nie użytkownikiem."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Every time you log on to IRC, to identify your registered nick, type:"
 msgstr ""
+"Za każdym razem gdy logujesz się na IRC, aby zidentyfikować Twoją "
+"zarejestrowaną nazwę użytkownika, wpisz:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "`/nick yournick`"
-msgstr ""
+msgstr "`/nick nazwauzytkownika`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "`/msg nickserv IDENTIFY YourPassWord`"
-msgstr ""
+msgstr "`/msg nickserv IDENTIFY TwojeHaslo`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### How to verify your nickname"
-msgstr ""
+msgstr "### Jak zweryfikować nazwę użytkownika"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11262,6 +11266,8 @@ msgid ""
 "Then, to complete the registration and ultimately gain access to the #tor-"
 "project channel, your nickname must be **verified**."
 msgstr ""
+"Następnie, aby dokończyć proces rejestracji i ostatecznie uzyskać dostęp do "
+"kanału #tor-project, Twoja nazwa użytkownika musi być **zweryfikowana**."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11269,11 +11275,13 @@ msgid ""
 "1. To verify your nick, open a new browser window and go to "
 "https://webchat.oftc.net/?channels=tor."
 msgstr ""
+"1. Aby zweryfikować nazwę użytkownika, otwórz nowe okno przeglądarki i "
+"przejdź do https://webchat.oftc.net/?channels=tor."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "2. Log in with your IRC nickname and password."
-msgstr ""
+msgstr "2. Zaloguj się na IRC nazwą użytkownika i hasłem."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11282,11 +11290,14 @@ msgid ""
 " has happened. Look at the top of the page, and there will be a column "
 "called **Account**."
 msgstr ""
+"3. Znajdź słowo **zweryfikuj (en: verify)**, i zaloguj się. Może się "
+"wydawać, że nic się nie stało. Sprawdź górę strony, powinna pojawić się "
+"kolumna o nazwie **Konto (en: Account)**."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "4. Click on **Account**."
-msgstr ""
+msgstr "4. Kliknij na **Konto (en: Account)**."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11294,27 +11305,31 @@ msgid ""
 "5. Click on the small sentence at the bottom of the square that says: Verify"
 " account."
 msgstr ""
+"5. Kliknij na krótkie zdanie na dole kwadraciku, które mówi: Zweryfikuj "
+"konto (en: Verify account)."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "6. Fill out the Captcha that pops up, and click ok."
-msgstr ""
+msgstr "6. Wypełnij Captcha które się pojawi, i kliknij ok."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "7. A tiny message will appear: \"Your NickServ account has been verified.\""
 msgstr ""
+"7. Pojawi się mała wiadomość: \"Twoje konto NickServ zostało zweryfikowane "
+"(en: Your NickServ account has been verified).\""
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "8. Go back to the IRC webpage where you are logged in and type:"
-msgstr ""
+msgstr "8. Wróć do strony IRC gdzie jesteś zalogowany i wpisz:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "`/msg nickserv checkverify`"
-msgstr ""
+msgstr "`/msg nickserv checkverify`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11324,37 +11339,37 @@ msgstr "9. Kliknij ENTER."
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "10. If all is well, you will receive a message that says:"
-msgstr ""
+msgstr "10. Jeśli proces się powiedzie, otrzymasz wiadomość mówiącą:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "*!NickServ*checkverify"
-msgstr ""
+msgstr "*!NickServ*checkverify"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Usermodechange: +R"
-msgstr ""
+msgstr "Usermodechange: +R"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "!NickServ- Successfully set +R on your nick."
-msgstr ""
+msgstr "!NickServ- Successfully set +R on your nick."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "````"
-msgstr ""
+msgstr "````"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Your nick is verified!"
-msgstr ""
+msgstr "Twoja nazwa użytkownika została zweryfikowana!"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Now, to join #tor-project, you can just type:"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz, aby dołączyć na kanał #tor-project, wpisz:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11364,12 +11379,12 @@ msgstr "`/join #tor-project` i kliknij enter."
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You will be allowed into the channel. If so, Congratulations!"
-msgstr ""
+msgstr "Powinieneś uzyskać dostęp do kanału. Jeśli się tak stało, Gratulacje!"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "However, if you get stuck, you can ask for help in the #tor channel."
-msgstr ""
+msgstr "Gdy będziesz miał problemy, możesz poprosić o pomoc na kanale #tor."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11377,11 +11392,13 @@ msgid ""
 "You can toggle back and forth between channels by clicking on the different "
 "channel names at the top left of the IRC window."
 msgstr ""
+"Możesz zmieniać kanały poprzez wybieranie różnych nazw kanałów w lewym-"
+"górnym rogu okna IRC."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why and how I can enable Tor Package Repository in Debian?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogę włączyć Repozytorium Tor Package w systemie Debian?"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11391,6 +11408,10 @@ msgid ""
 "version of Tor, this might not always give you the latest stable Tor "
 "version. Therefore, it's recommended to install `tor` from our repository."
 msgstr ""
+"Tor Project dba o swoje [repozytorium paczek "
+"Debian](https://deb.torproject.org). Ponieważ Debian zapewnia wersję LTS "
+"Tora, może się okazać, że nie otrzymasz najnowszej stabilnej wersji Tora. "
+"Dlatego też, rekomendujemy instalację `tor` z naszego repozytorium. "
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11398,6 +11419,8 @@ msgid ""
 "Here's how you can enable Tor Package Repository in Debian based "
 "distributions:"
 msgstr ""
+"W ten sposób możesz włączyć Repozytorium Tor Package w dystrybucjach "
+"opartych na Debianie:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11408,11 +11431,14 @@ msgid ""
 "should have access to a user account with system administration privileges, "
 "e.g your user should be in the sudo group."
 msgstr ""
+"> **Uwaga:** Symbol # oznacza, że polecenie jest wykonywane jako root. "
+"Oznacza to, że musisz mieć dostęp do konta użytkownika z uprawnieniami "
+"administratora systemu, np. Twój użytkownik powinien być w grupie sudo."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Prerequisite: Verify the CPU architecture"
-msgstr ""
+msgstr "#### Niezbędne: Zweryfikuj architekturę CPU"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11421,11 +11447,14 @@ msgid ""
 "your operating system is capable of running the binary by inspecting the "
 "output of the following commend:"
 msgstr ""
+"Repozytorium pakietów oferuje pliki binarne `amd64`, `arm64`, oraz `i386`. "
+"Zweryfikuj czy Twój system jest w stanie uruchomić plik binarny poprzez "
+"sprawdzenie wyniku następującej komendy:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# dpkg --print-architecture"
-msgstr ""
+msgstr "# dpkg --print-architecture"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list