[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 08:48:22 UTC 2021


commit 586409b8e90b1a1797f8d064eefc63e78c2a81a6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 08:48:21 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 46 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 87a91a246c..c0861f6e3d 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -11028,6 +11028,9 @@ msgid ""
 "You can read all about that on our [Trademark faq "
 "page](https://www.torproject.org/about/trademark/)."
 msgstr ""
+"Możesz dowiedzieć się wszystkiego na ten temat na naszej [stronie Często "
+"Zadawanych Pytań dotyczących Znaków "
+"Towarowych](https://www.torproject.org/about/trademark/)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/misc-9/
 #: (content/misc/misc-9/contents+en.lrquestion.title)
@@ -11059,16 +11062,19 @@ msgid ""
 "Here is how you can get onto IRC and start to chat with Tor contributors in "
 "real time:"
 msgstr ""
+"W ten sposób możesz dostać się na IRC i zacząć czatować w czasie "
+"rzeczywistym z innymi współautorami Tora:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "1. Enter in [OFTC](https://webchat.oftc.net/?channels=tor) webchat."
 msgstr ""
+"1. Wejdź na czat internetowy [OFTC](https://webchat.oftc.net/?channels=tor)."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "2. Fill in the blanks:"
-msgstr ""
+msgstr "2. Wypełnij puste miejsca:"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11078,6 +11084,10 @@ msgid ""
 "used, you will get a message from the system and you should choose another "
 "nick."
 msgstr ""
+"**NICKNAME:** Może być czym zechcesz, lecz staraj się wybierać tę samą nazwę"
+" użytkownika (nick / nickname) za każdym razem gdy używasz IRC. Jeśli Twoja "
+"nazwa użytkownika jest zajęta, wyświetli się stosowny komunikat, i będziesz "
+"musiał wybrać inną nazwę."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11087,7 +11097,7 @@ msgstr "**KANAŁ:** #tor"
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "3. Click Enter"
-msgstr ""
+msgstr "3. Kliknij Enter"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11101,6 +11111,9 @@ msgid ""
 "with Tor developers, relay operators and other community members. There are "
 "some random people in #tor as well."
 msgstr ""
+"Po krótkiej chwili, zostaniesz połączony z kanałem #tor, który jest pokojem "
+"rozmów deweloperów Tora, operatorów przekaźników, oraz innych członków "
+"społeczności. Na kanale są również losowe osoby."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11108,6 +11121,8 @@ msgid ""
 "You can ask questions in the empty bar at the bottom of the screen. Please, "
 "don't ask to ask, just ask your question."
 msgstr ""
+"Możesz zadać pytanie w pustym pasku na dole ekranu. Nie pytaj czy możesz "
+"zadać pytanie, po prostu je zadaj."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11116,6 +11131,10 @@ msgid ""
 "(some people are listed on the channel but are away from their keyboards and"
 " record channel activities to read later)."
 msgstr ""
+"Osoby mogą być w stanie odpowiedzieć Ci od razu, lub może być trochę "
+"opóźnienia (niektóre osoby wymienione na liście użytkowników mogą być z dala"
+" od klawiatury, ale nagrywają aktywność kanału, aby móc odpowiedzieć "
+"później)."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11124,6 +11143,9 @@ msgid ""
 "nick and they will typically receive a notification that someone is trying "
 "to contact them."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz porozmawiać z kimś konkretnym, zacznij swoją wiadomość od nazwy"
+" użytkownika tej osoby, skutkuje to wysłaniem powiadomienia, że ktoś próbuje"
+" się z nią skontaktować."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/irc-help/
 #: (content/get-in-touch/irc-help/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11132,11 +11154,14 @@ msgid ""
 "reason, and because many people end up preferring it anyway, you should also"
 " consider using an IRC client."
 msgstr ""
+"OFTC często nie pozwala osobom na używanie ich pokoju rozmów przez Tora. Z "
+"tego powodu, oraz, że wiele osób preferuje to tak czy inaczej, powinieneś "
+"pomyśleć nad używaniem klienta IRC."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why I can't join Tor-dev and other channels?"
-msgstr ""
+msgstr "Czemu nie mogę dołączyć na kanał Tor-dev i inne kanały?"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11146,16 +11171,23 @@ msgid ""
 "hand. You are also welcome to join this channel. To access #tor-project, "
 "your nickname (nick) must be registered and verified."
 msgstr ""
+"Kanał #tor-project jest miejscem do dyskusji i koordynacji codziennej pracy "
+"Tora. Ma on mniej użytkowników niż #tor i jest bardziej skupiony na "
+"wykonywanej pracy. Jesteś mile widziany na tym kanale. Aby uzyskać dostęp do"
+" #tor-project, Twoja nazwa użytkownika (nick / nickname) musi być "
+"zarejestrowany i zweryfikowany."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Here's how to reach #tor-project and other registered channels."
 msgstr ""
+"W ten sposób możesz uzyskać dostęp do kanału #tor-project oraz innych "
+"zarejestrowanych kanałów."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Register your nickname"
-msgstr ""
+msgstr "### Zarejestruj swoją nazwę użytkownika"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11163,11 +11195,13 @@ msgid ""
 "1. Log onto #tor. See [How can I chat with Tor Project teams?](/get-in-touch"
 "/irc-help/)"
 msgstr ""
+"1. Zaloguj się na kanał #tor. Sprawdź [Jak mogę czatować z zespołami Tor "
+"Project?](/get-in-touch/irc-help/)"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "2. Then, click on the word **\"Status\"** at the top left of the screen."
-msgstr ""
+msgstr "2. Następnie, kliknij na słowo **\"Status\"** w lewym-górnym rogu ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11175,21 +11209,27 @@ msgid ""
 "3. In the window at the bottom of the page, type:  `/msg nickserv REGISTER "
 "yournewpassword youremailaddress`"
 msgstr ""
+"3. W oknie na dole ekranu, wpisz: `/msg nickserv REGISTER yournewpassword "
+"youremailaddress`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "4. Hit enter."
-msgstr ""
+msgstr "4. Naciśnij enter."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "If all goes well, you will receive a message that you are registered."
 msgstr ""
+"Jeśli proces się powiedzie, otrzymasz wiadomość mówiącą, że zostałeś "
+"zarejestrowany."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The system may register you as your nick_ instead of your nick."
 msgstr ""
+"System może Cię zarejestrować jako nazwauzytkownika_ zamiast wybranej nazwy "
+"użytkownika."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list