[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 21:48:24 UTC 2021


commit 06b57a489a7967cb5e6432c585cdfed8f2ef3c38
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 21:48:24 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 50 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 846b1bb9ea..7be302aa00 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9839,6 +9839,10 @@ msgid ""
 "only has an internal IP address, see the following Support entry on dynamic "
 "IP addresses."
 msgstr ""
+"Jeśli to nie rozwiązuje problemu, powinieneś użyć opcji konfiguracyjnej "
+"\"Address\" aby sprecyzować adres IP który chcesz, aby miał Twój przekaźnik."
+" Jeśli twój komputer znajduje się w sieci NAT i posiada jedynie wewnętrzny "
+"adres IP, sprawdź następujący wpis pomocy o dynamicznych adresach IP."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/wrong-ip/
 #: (content/operators/wrong-ip/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9847,11 +9851,14 @@ msgid ""
 "\"OutboundBindAddress\" so external connections come from the IP you intend "
 "to present to the world."
 msgstr ""
+"Jeśli posiadasz wiele adresów, możesz zechcieć ustawić "
+"\"OutboundBindAddress\", aby zewnętrzne połączenia wychodziły z adresu IP "
+"który zamierzałeś pokazać światu."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What's a client or onion authentication?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym jest klient lub uwierzytelnienie onion?"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9860,6 +9867,9 @@ msgid ""
 "provide an authentication token (in this case, a private key) before "
 "accessing the service."
 msgstr ""
+"Uwierzytelniona usługa onion jest usługą onion, która wymaga od Ciebie "
+"podania tokenu uwierzytelniajÄ…cego (w tym wypadku, klucza prywatnego) przed "
+"uzyskaniem dostępu do usługi."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9867,6 +9877,8 @@ msgid ""
 "The private key is not transmitted to the service, and it's only used to "
 "decrypt its descriptor locally."
 msgstr ""
+"Klucz prywatny nie jest przekazywany usłudze, lecz jedynie wykorzystany do "
+"lokalnego rozszyfrowania swojego deskryptora."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9874,6 +9886,8 @@ msgid ""
 "You can get the access credentials from the onion service operator. Reach "
 "out to the operator and request access."
 msgstr ""
+"Możesz uzyskać dane dostępowe od operatora usługi onion. Skontaktuj się z "
+"operatorem i poproś i dostęp."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9881,6 +9895,8 @@ msgid ""
 "Learn more about [how to use onion authentication](https://tb-"
 "manual.torproject.org/onion-services/) in Tor Browser."
 msgstr ""
+"Dowiedz się więcej o tym [jak używać uwierzytelniania onion](https://tb-"
+"manual.torproject.org/onion-services/) w PrzeglÄ…darce Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/client-auth/
 #: (content/onionservices/client-auth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9889,11 +9905,14 @@ msgid ""
 "see the [Client Authorization](https://community.torproject.org/onion-"
 "services/advanced/client-auth) in the Community portal."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz stworzyć usługę onion z klientem uwierzytelniającym, sprawdź "
+"[Klient UwierzytelniajÄ…cy](https://community.torproject.org/onion-"
+"services/advanced/client-auth) na portalu Społeczności."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What \".onion available\" means in my browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Co oznacza w mojej przeglądarce \".onion dostępny\"?"
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9901,6 +9920,8 @@ msgid ""
 "Onion-Location is a new HTTP header that web sites can use to advertise "
 "their onion counterpart."
 msgstr ""
+"Onion-Location jest nowym nagłówkiem HTTP, który witryna internetowa może "
+"użyć do reklamowania swojego odpowiednika korzystającego z usług onion."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9908,6 +9929,9 @@ msgid ""
 "If the web site that you're visiting has an onion site available, a purple "
 "suggestion pill will prompt at the URL bar saying \".onion available\"."
 msgstr ""
+"Jeśli witryna internetowa którą odwiedzasz ma dostępną wersję onion, w pasku"
+" adresu URL w Przeglądarce Tor pojawi się fioletowa \"pigułka\" informująca "
+"o dostępności."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9915,6 +9939,8 @@ msgid ""
 "When you click on \".onion available\", the web site will be reloaded and "
 "redirected to its onion counterpart."
 msgstr ""
+"Kiedy klikniesz na \".onion dostępny\", witryna zostanie przeładowana i "
+"przekierowana do swojego odpowiednika onion."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9922,6 +9948,8 @@ msgid ""
 "At the moment, Onion-Location is available for Tor Browser desktop (Windows,"
 " macOS and GNU/Linux)."
 msgstr ""
+"W tym momencie, Onion-Location jest dostępny dla desktopowych Przeglądarek "
+"Tor (Windows, macOS oraz GNU/Linux)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9929,6 +9957,9 @@ msgid ""
 "You can learn more about Onion-Location in the [Tor Browser Manual](https"
 "://tb-manual.torproject.org/onion-services/)."
 msgstr ""
+"Możesz uzyskać więcej informacji na temat Onion-Location w [Podręczniku "
+"Instrukcji Obsługi Przeglądarki Tor](https://tb-manual.torproject.org/onion-"
+"services/)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onion-location/
 #: (content/onionservices/onion-location/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9937,6 +9968,9 @@ msgid ""
 "Location](https://community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-"
 "location) in your onion site."
 msgstr ""
+"Jeśli jesteś operatorem usługi onion, dowiedz się [jak skonfigurować Onion-"
+"Location](https://community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-"
+"location) na swojej stronie onion."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-1/
 #: (content/onionservices/onionservices-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -9962,6 +9996,8 @@ msgid ""
 "For example, the DuckDuckGo onion is "
 "[https://3g2upl4pq6kufc4m.onion](https://3g2upl4pq6kufc4m.onion)."
 msgstr ""
+"Na przykład, onion DuckDuckGo to "
+"[https://3g2upl4pq6kufc4m.onion](https://3g2upl4pq6kufc4m.onion)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-1/
 #: (content/onionservices/onionservices-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10003,6 +10039,13 @@ msgid ""
 "[Facebook](https://www.facebook.com/notes/protect-the-graph/making-"
 "connections-to-facebook-more-secure/1526085754298237/)."
 msgstr ""
+"Usługi onion wykorzystywane są również do prowadzeniu chatów bez metadanych "
+"oraz udostępniania plików, bezpieczniejszej interakcji pomiędzy "
+"dziennikarzami i ich źródłami, jak np. [SecureDrop](https://securedrop.org/)"
+" lub [OnionShare](https://onionshare.org/), bezpieczniejszych aktualizacji "
+"oprogramowania, oraz bardziej bezpiecznych sposobów połączenia z popularnymi"
+" witrynami, takimi jak [Facebook](https://www.facebook.com/notes/protect-"
+"the-graph/making-connections-to-facebook-more-secure/1526085754298237/)."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-2/
 #: (content/onionservices/onionservices-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10010,6 +10053,8 @@ msgid ""
 "These services use the special-use top level domain (TLD) .onion (instead of"
 " .com, .net, .org, etc.) and are only accessible through the Tor network."
 msgstr ""
+"Usługi te korzystają ze specjalnej domeny najwyższego poziomu (TLD) .onion "
+"(zamiast .com, .net, .org itp.) i są dostępne tylko przez sieć Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-2/
 #: (content/onionservices/onionservices-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10018,6 +10063,9 @@ msgid ""
 "at the URL bar an icon of an onion displaying the state of your connection: "
 "secure and using an onion service."
 msgstr ""
+"Podczas przeglądania strony internetowej korzystającej z usług onion, "
+"Przeglądarka Tor pokaże w pasku adresu URL ikonę cebuli świadczącą o "
+"statusie Twojego połączenia: bezpieczne i korzystające z usług onion."
 
 #: https//support.torproject.org/onionservices/onionservices-2/
 #: (content/onionservices/onionservices-2/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list