[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 21:18:22 UTC 2021


commit 240f39e5d0f9a8938272f485a2413c9b4235de37
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 21:18:21 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 34 +++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 9bc5cd6c8e..846b1bb9ea 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9738,6 +9738,14 @@ msgid ""
 "from you might attract the attention of other users on the IRC server, "
 "website, etc. who want to know more about the host they're relaying through."
 msgstr ""
+"Jeśli zezwalasz na połączenia wychodzące, niektóre serwisy z którymi inne "
+"osoby się łączą przez twój przekaźnik, będą próbowały połączyć się ponownie,"
+" aby zebrać informacje o Tobie. Na przykład, niektóre serwery IRC łączą się "
+"z powrotem do Twojego portu, aby rejestrować który użytkownik nawiązał "
+"połączenie. (To nie do końca działa, ponieważ Tor nie zna tych informacji, "
+"lecz oni nadal próbują.) Również użytkownicy wychodzący od Ciebie mogą "
+"przyciągnąć uwagę innych użytkowników na serwerze IRC, witrynie, itd. którzy"
+" chcą wiedzieć więcej o gospodarzu na którym polegają."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-i-get-portscanned-more-often/
 #: (content/operators/why-i-get-portscanned-more-often/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9746,6 +9754,10 @@ msgid ""
 " learned that sometimes Tor relays expose their socks port to the world. We "
 "recommend that you bind your socksport to local networks only."
 msgstr ""
+"Innym powodem są grupy, które skanują Internet w poszukiwaniu otwartych "
+"proxy, zaobserwowały, że niekiedy przekaźniki Tor eksponują światu ich porty"
+" socks. Zalecamy Ci przypisanie Twoich portów socks wyłącznie do sieci "
+"lokalnych."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-i-get-portscanned-more-often/
 #: (content/operators/why-i-get-portscanned-more-often/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9755,16 +9767,20 @@ msgid ""
 "relays](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TorRelayGuide/Security)"
 " for more suggestions."
 msgstr ""
+"W każdym razie, musisz być na bieżąco ze swoimi zabezpieczeniami. Sprawdź "
+"ten artykuł na temat [bezpieczeństwa przekaźników "
+"Tor](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TorRelayGuide/Security), "
+"aby uzyskać więcej sugestii."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/
 #: (content/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why isn't my relay being used more?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego mój przekaźnik nie jest używany częściej?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/
 #: (content/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "If your relay is relatively new then give it time."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli Twój przekaźnik jest relatywnie nowy, daj mu trochę czasu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/
 #: (content/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9774,6 +9790,10 @@ msgid ""
 "capacity and, over time, directs more traffic there until it reaches an "
 "optimal load."
 msgstr ""
+"Tor decyduje które przekaźniki są używane heurystycznie w oparciu o raporty "
+"z Władz ds. Przepustowości. Te władze wykonują pomiary przepustowości Twoich"
+" przekaźników, i po jakimś czasie kierują tam więcej ruchu, dopóki nie "
+"osiągną optymalnego obciążenia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/
 #: (content/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9781,6 +9801,8 @@ msgid ""
 "The lifecycle of a new relay is explained in more depth in [this blog "
 "post](https://blog.torproject.org/blog/lifecycle-of-a-new-relay)."
 msgstr ""
+"Koło życia nowego przekaźnika jest dokładniej wyjaśnione w [tym poście na "
+"naszym blogu](https://blog.torproject.org/blog/lifecycle-of-a-new-relay)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/
 #: (content/operators/why-isnt-my-relay-being-used-more/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9789,11 +9811,14 @@ msgid ""
 "asking on the [tor-relays list](https://lists.torproject.org/cgi-"
 "bin/mailman/listinfo/tor-relays/)."
 msgstr ""
+"Jeśli prowadzisz przekaźnik przez dłuższą chwilę i ciągle masz problemy, "
+"spróbuj zapytać na [liście przekaźników Tor](https://lists.torproject.org"
+"/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-relays/)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/wrong-ip/
 #: (content/operators/wrong-ip/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "My relay is picking the wrong IP address."
-msgstr ""
+msgstr "Mój przekaźnik wybiera błędny adres IP."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/wrong-ip/
 #: (content/operators/wrong-ip/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9802,6 +9827,9 @@ msgid ""
 " resolving that hostname. Often people have old entries in their /etc/hosts "
 "file that point to old IP addresses."
 msgstr ""
+"Tor domyśla się swojego adresu IP poprzez odpytywanie komputera o jego nazwę"
+" hosta, a następnie rozwiązując tę nazwę. Często osoby posiadają stare "
+"rekordy w Ich pliku /etc/hosts, które prowadzą do starego adresu IP."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/wrong-ip/
 #: (content/operators/wrong-ip/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list