[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 20:48:21 UTC 2021


commit 21837e9f28b7dd1fdf1bedcd71b75e04cf84bba7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 20:48:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 19 +++++++++++++++++--
 1 file changed, 17 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 0d1adfad79..9bc5cd6c8e 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9671,6 +9671,10 @@ msgid ""
 "This tells Tor to avoid exiting through that relay. In effect, relays with "
 "this flag become non-exits."
 msgstr ""
+"Gdy węzeł wyjściowy jest błędnie lub złośliwie skonfigurowany, przypisuje mu"
+" się flagę BadExit. Ma to na celu informowanie Tora, by unikał połączeń "
+"wychodzących z tego przekaźnika. Przez co przekaźniki z tą flagą przestają "
+"istnieć."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-is-the-bad-exit-flag/
 #: (content/operators/what-is-the-bad-exit-flag/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9681,11 +9685,16 @@ msgid ""
 "team](https://community.torproject.org/relay/community-resources/bad-"
 "relays/) so we can sort out the issue."
 msgstr ""
+"Jeśli zostałeś oznaczony tą flagą, oznacza to, że wykryliśmy problem lub "
+"podejrzaną aktywność podczas trasowania ruchu przez Twój przekaźnik "
+"wyjściowy i nie byliśmy w stanie się z Tobą skontaktować. Odezwij się do "
+"[zespołu bad-relays](https://community.torproject.org/relay/community-"
+"resources/bad-relays/), abyśmy mogli rozwiązać ten problem."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/
 #: (content/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What type of relays are most needed?"
-msgstr ""
+msgstr "Jakie typy przekaźników są najbardziej potrzebne?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/
 #: (content/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9694,6 +9703,9 @@ msgid ""
 "highest legal exposure and risk (and **you should NOT run them from your "
 "home**)."
 msgstr ""
+"* Przekaźnik wyjściowy jest najbardziej potrzebnym typem przekaźnika, ale "
+"jego prowadzenie wiąże się z najwyższym ryzykiem i narażeniem na problemy z "
+"prawem (**NIE powinieneś uruchamiać ich w swoim domu**)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/
 #: (content/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9701,16 +9713,19 @@ msgid ""
 "* If you are looking to run a relay with minimal effort, fast guard relays "
 "are also very useful"
 msgstr ""
+"* Jeśli chcesz prowadzić przekaźnik przy minimalnym wysiłku, szybkie "
+"przekaźniki ochronne (guard) są bardzo przydatne"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/
 #: (content/operators/what-type-of-relays-are-most-needed/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* Followed by bridges."
-msgstr ""
+msgstr "* A następnie mosty."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-i-get-portscanned-more-often/
 #: (content/operators/why-i-get-portscanned-more-often/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why do I get portscanned more often when I run a Tor relay?"
 msgstr ""
+"Dlaczego moje porty są częściej skanowane gdy prowadzę przekaźnik Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/why-i-get-portscanned-more-often/
 #: (content/operators/why-i-get-portscanned-more-often/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list