[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 20:17:55 UTC 2021


commit 2498432e3ef4b58166696de0220b9cdb61d6c131
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 20:17:54 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 43 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index d088b2fb0f..0d1adfad79 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9499,6 +9499,8 @@ msgid ""
 "You're right, for the most part a byte into your Tor relay means a byte out,"
 " and vice versa. But there are a few exceptions:"
 msgstr ""
+"Masz rację, przez większość czasu bajt wchodzący do Twojego przekaźnika Tor,"
+" oznacza, że bajt z niego wyjdzie, i na odwrót. Lecz jest kilka wyjątków:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9506,6 +9508,8 @@ msgid ""
 "If you open your DirPort, then Tor clients will ask you for a copy of the "
 "directory."
 msgstr ""
+"Jeśli otworzysz swój DirPort, użytkownicy Tora zaczną Cię odpytywać o kopię "
+"tego katalogu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9513,6 +9517,8 @@ msgid ""
 "The request they make (an HTTP GET) is quite small, and the response is "
 "sometimes quite large."
 msgstr ""
+"Żądanie które do Ciebie wysyłają (HTTP GET) jest małe, lecz odpowiedź może "
+"być ogromna."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9520,6 +9526,8 @@ msgid ""
 "This probably accounts for most of the difference between your \"write\" "
 "byte count and your \"read\" byte count."
 msgstr ""
+"To prawdopodobnie jest powodem znacznej różnicy pomiędzy liczbą Twoich "
+"\"pisanych\" bajtów, a liczbą \"odczytanych\" bajtów."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9529,11 +9537,15 @@ msgid ""
 "or ssh connection) and wrap it up into an entire 512 byte cell for transport"
 " through the Tor network."
 msgstr ""
+"Kolejny mały wyjątek pojawia się gdy operujesz węzłem wyjściowym, i "
+"odczytujesz kilka bajtów z połączenia wychodzącego (na przykład, komunikator"
+" tekstowy lub połączenie ssh) i zaokrąglasz to do całkowitej 512 bajtowej "
+"komórki do przesłania przez sieć Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/should-i-run-a-relay/
 #: (content/operators/should-i-run-a-relay/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do I decide if I should run a relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak zdecydować czy powinienem prowadzić przekaźnik?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/should-i-run-a-relay/
 #: (content/operators/should-i-run-a-relay/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9543,6 +9555,10 @@ msgid ""
 " please consider [running a Tor "
 "relay](https://community.torproject.org/relay/)."
 msgstr ""
+"Szukamy ludzi z dość niezawodnym połączeniem Internetowym, które posiada co "
+"najmniej 10Mbit/s (Mbps) dostępnej przepustowości w obie strony. Jeśli ten "
+"opis pasuje do ciebie, możesz rozważyć [prowadzenie przekaźnika "
+"Tor](https://community.torproject.org/relay/)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/should-i-run-a-relay/
 #: (content/operators/should-i-run-a-relay/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9552,11 +9568,15 @@ msgid ""
 "support](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge). In that case "
 "you should have at least 1 MBit/s of available bandwidth."
 msgstr ""
+"Nawet jeśli nie masz co najmniej 10 Mbit/s dostępnej przepustowości, nadal "
+"możesz pomóc sieci Tor poprzez uruchomienie [mostu Tor wspierającego "
+"obfs4](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge). W tym przypadku"
+" powinieneś mieć co najmniej 1 MBit/s dostępnej przepustowości."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I want to upgrade/move my relay. How do I keep the same key?"
-msgstr ""
+msgstr "Chcę ulepszyć/przenieść mój przekaźnik. Jak zachować te same klucze?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9566,6 +9586,10 @@ msgid ""
 "\"keys/ed25519_master_id_secret_key\" and \"keys/secret_id_key\" in your "
 "DataDirectory)."
 msgstr ""
+"Podczas ulepszania swojego przekaźnika Tor, lub podczas przenoszenia go na "
+"inny komputer, ważną sprawą jest zatrzymanie tych samych kluczy tożsamości "
+"(przechowywanych w \"keys/ed25519_master_id_secret_key\" oraz "
+"\"keys/secret_id_key\" w Twoim DataDirectory)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9574,6 +9598,8 @@ msgid ""
 "future is the recommended way to ensure the reputation of the relay won't be"
 " wasted."
 msgstr ""
+"Rekomendujemy trzymanie kopii kluczy tożsamości, aby mieć możliwość "
+"przywrócenia przekaźnika w przyszłości i utrzymania reputacji przekaźnika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9582,6 +9608,9 @@ msgid ""
 "torrc and the same DataDirectory, then the upgrade should just work and your"
 " relay will keep using the same key."
 msgstr ""
+"Oznacza to, że jeśli ulepszasz swój przekaźnik Tor i zachowasz ten sam plik "
+"torrc oraz ten sam DataDirectory, to proces ulepszania powinien zakończyć "
+"się powodzeniem, a twój przekaźnik będzie używał tych samych kluczy."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9589,6 +9618,8 @@ msgid ""
 "If you need to pick a new DataDirectory, be sure to copy your old "
 "keys/ed25519_master_id_secret_key and keys/secret_id_key over."
 msgstr ""
+"Jeśli musisz wybrać nowy DataDirectory, upewnij się że skopiowałeś swoje "
+"stare pliki keys/ed25519_master_id_secret_key oraz keys/secret_id_key."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9596,6 +9627,8 @@ msgid ""
 "Note: As of Tor 0.2.7 we are using new generation identities for relays "
 "based on ed25519 elliptic curve cryptography."
 msgstr ""
+"Uwaga: Od wersji Tor 0.2.7 używamy nowej generacji tożsamości dla "
+"przekaźników opartych na kryptografii krzywych eliptycznych ed25519."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9603,6 +9636,8 @@ msgid ""
 "Eventually they will replace the old RSA identities, but that will happen in"
 " time, to ensure compatibility with older versions."
 msgstr ""
+"Ostatecznie zastąpią one stare tożsamości RSA, lecz zajmie to trochę czasu, "
+"aby zapewnić kompatybilność starszych wersji."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9611,6 +9646,9 @@ msgid ""
 "file: keys/ed25519_master_id_secret_key) and a RSA identity (identity key "
 "file: keys/secret_id_key)."
 msgstr ""
+"Do tego czasu, każdy przekaźnik będzie posiadał zarówno tożsamość ed25519 "
+"(plik klucza tożsamości: keys/ed25519_master_id_secret_key) jak i tożsamość "
+"RSA (plik klucza tożsamości: keys/secret_id_key)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/upgrade-or-move/
 #: (content/operators/upgrade-or-move/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9618,11 +9656,13 @@ msgid ""
 "You need to copy / backup both of them in order to restore your relay, "
 "change your DataDirectory or migrate the relay on a new computer."
 msgstr ""
+"Musisz skopiować / utworzyć kopię zapasową obu plików, aby przywrócić swój "
+"przekaźnik, zmień swój DataDirectory lub migruj przekaźnik na nowy komputer."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-is-the-bad-exit-flag/
 #: (content/operators/what-is-the-bad-exit-flag/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What is the BadExit flag?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym jest flaga BadExit?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/what-is-the-bad-exit-flag/
 #: (content/operators/what-is-the-bad-exit-flag/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list