[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 19:18:09 UTC 2021


commit 79f99806be82b1973a96c33829bd625947dbf03f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 19:18:09 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 38 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 35 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 9a39be3282..d088b2fb0f 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9320,7 +9320,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* It's fine if the relay goes offline sometimes."
-msgstr "* Przekaźnik może czasami być offline"
+msgstr "* Przekaźnik może czasami być offline."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9366,11 +9366,15 @@ msgid ""
 "capacity, so high-bandwidth relays will attract more users than low-"
 "bandwidth ones. Therefore, having low-bandwidth relays is useful too."
 msgstr ""
+"* Twój przekaźnik będzie pasywnie szacował i rozsyłał swoją ostatnią "
+"przepustowość, aby przekaźniki wysoko-przepustowe przyciągały więcej "
+"użytkowników, aniżeli nisko-przepustowe. Dlatego posiadanie nisko-"
+"przepustowych przekaźników jest również przydatne. "
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why is my Tor relay using so much memory?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego mój przekaźnik Tor zużywa dużo pamięci?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9378,6 +9382,8 @@ msgid ""
 "If your Tor relay is using more memory than you'd like, here are some tips "
 "for reducing its footprint:"
 msgstr ""
+"Jeśli twój przekaźnik Tor zużywa więcej pamięci niż powinien, sprawdź "
+"poniższe porady:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9385,6 +9391,8 @@ msgid ""
 "* If you're on Linux, you may be encountering memory fragmentation bugs in "
 "glibc's malloc implementation."
 msgstr ""
+"* Jeśli używasz systemu Linux, możesz napotkać problemy z fragmentacją "
+"pamięci w implementacji biblioteki glibc malloc."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9392,6 +9400,8 @@ msgid ""
 "That is, when Tor releases memory back to the system, the pieces of memory "
 "are fragmented so they're hard to reuse."
 msgstr ""
+"Dzieje się tak, gdy Tor zwalnia pamięć z powrotem do systemu, kawałki "
+"pamięci są fragmentowane, przez co są trudne do ponownego użycia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9399,6 +9409,8 @@ msgid ""
 "The Tor tarball ships with OpenBSD's malloc implementation, which doesn't "
 "have as many fragmentation bugs (but the tradeoff is higher CPU load)."
 msgstr ""
+"Tarball Tora jest dostarczany z wersją OpenBSD implementacji malloc, która "
+"nie ma aż tak dużo problemów z fragmentacją (kosztem wyższego zużycia CPU)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9406,6 +9418,8 @@ msgid ""
 "You can tell Tor to use this malloc implementation instead: `./configure "
 "--enable-openbsd-malloc`."
 msgstr ""
+"Możesz nakazać Torowi używanie tej implementacji poprzez: `./configure "
+"--enable-openbsd-malloc`."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9414,6 +9428,9 @@ msgid ""
 "open, you are probably losing a lot of memory to OpenSSL's internal buffers "
 "(38KB+ per socket)."
 msgstr ""
+"* Jeśli prowadzisz szybki przekaźnik, to znaczy, masz wiele otwartych "
+"połączeń TLS, prawdopodobnie zużywasz dużo pamięci na rzecz wewnętrznych "
+"buforów OpenSSL (38KB+ na socket)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9422,6 +9439,9 @@ msgid ""
 "aggressively](https://lists.torproject.org/pipermail/tor-"
 "dev/2008-June/001519.html)."
 msgstr ""
+"Poprawiliśmy OpenSSL tak, aby [agresywniej zwracał nieużywane bufory "
+"pamięci](https://lists.torproject.org/pipermail/tor-"
+"dev/2008-June/001519.html)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9429,6 +9449,8 @@ msgid ""
 "If you update to OpenSSL 1.0.0 or newer, Tor's build process will "
 "automatically recognize and use this feature."
 msgstr ""
+"Jeśli zaktualizujesz OpenSSL do wersji 1.0.0 lub nowszej, proces budowania "
+"Tora automatycznie rozpozna i użyje tej funkcji."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9436,6 +9458,8 @@ msgid ""
 "* If you still can't handle the memory load, consider reducing the amount of"
 " bandwidth your relay advertises."
 msgstr ""
+"* Jeśli nadal nie możesz poradzić sobie z nadmiernym zużyciem pamięci, weź "
+"pod uwagę zmniejszenie rozpowszechnianej przepustowości Twojego przekaźnika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9443,11 +9467,14 @@ msgid ""
 "Advertising less bandwidth means you will attract fewer users, so your relay"
 " shouldn't grow as large."
 msgstr ""
+"Rozpowszechnianie mniejszej przepustowości oznacza, że będziesz przyciągał "
+"mniej użytkowników, więc twój przekaźnik nie będzie obsługiwał, aż tak dużej"
+" ilości użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "See the `MaxAdvertisedBandwidth` option in the man page."
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź opcję `MaxAdvertisedBandwidth` w podręczniku użytkownika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
 #: (content/operators/relay-memory/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9455,11 +9482,16 @@ msgid ""
 "All of this said, fast Tor relays do use a lot of ram. It is not unusual for"
 " a fast exit relay to use 500-1000 MB of memory."
 msgstr ""
+"Biorąc to wszystko pod uwagę, szybsze przekaźniki Tor zużywają więcej "
+"pamięci RAM. Zużycie 500-1000 MB pamięci jest normalnym poziomem zużycia dla"
+" szybkiego przekaźnika wyjściowego."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why does my relay write more bytes onto the network than it reads?"
 msgstr ""
+"Dlaczego mój przekaźnik zapisuje więcej bajtów do sieci niż z niej "
+"odczytuje?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-write-more-bytes/
 #: (content/operators/relay-write-more-bytes/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list