[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 16:48:27 UTC 2021


commit 6fca022f6700dc94e65cd7aea993a62ffffdf098
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 16:48:27 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 14 +++++++++++---
 1 file changed, 11 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 1f72d755bc..37ea3c38ed 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9308,22 +9308,24 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How stable does my relay need to be?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak stabilny musi być mój przekaźnik?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "We aim to make setting up a Tor relay easy and convenient:"
 msgstr ""
+"Chcemy aby proces tworzenia przekaźnika Tor był jak najprostszy i "
+"najwygodniejszy:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* It's fine if the relay goes offline sometimes."
-msgstr ""
+msgstr "* Przekaźnik może czasami być offline"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The directories notice this quickly and stop advertising the relay."
-msgstr ""
+msgstr "Katalogi szybko to zauważają i przestają reklamować przekaźnik."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9331,6 +9333,8 @@ msgid ""
 "Just try to make sure it's not too often, since connections using the relay "
 "when it disconnects will break."
 msgstr ""
+"Jednakże, postaraj się, aby nie było to za często, ponieważ połączenia "
+"używające Twojego przekaźnika zostaną przerwane."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9340,6 +9344,10 @@ msgid ""
 "specifies what sort of outbound connections are allowed or refused from that"
 " relay."
 msgstr ""
+"* Każdy przekaźnik Tor posiada [politykę "
+"wyjścia](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#ExitPolicies), "
+"która mówi jaki typ połączeń wyjściowych jest dozwolony lub nie, z tego "
+"konkretnego przekaźnika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-flexible/
 #: (content/operators/relay-flexible/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list