[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 15:18:34 UTC 2021


commit 0bdd81fe11376d5515d46f01f62445f5e00a7c19
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 15:18:33 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 9 ++++++++-
 1 file changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index caea9d3fbb..1dd9e9bb3f 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8865,11 +8865,12 @@ msgstr ""
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do offline ed25519 identity keys work? What do I need to know?"
 msgstr ""
+"Jak działają offline klucze tożsamości ed25519? Co muszę o nich wiedzieć?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "In simple words, it works like this:"
-msgstr ""
+msgstr "W najprostszych słowach, działają tak:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8877,6 +8878,8 @@ msgid ""
 "* There is a primary ed25519 identity secret key file named "
 "\"ed25519_master_id_secret_key\"."
 msgstr ""
+"* Jest główny plik sekretnego klucza ed25519 nazwany "
+"\"ed25519_master_id_secret_key\"."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8884,6 +8887,8 @@ msgid ""
 "This is the most important one, so make sure you keep a backup in a secure "
 "place - the file is sensitive and should be protected."
 msgstr ""
+"Jest on najważniejszy, więc upewnij się, że masz jego kopię w bezpiecznym "
+"miejscu - plik jest wrażliwy i powinien być chroniony."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8891,6 +8896,8 @@ msgid ""
 "Tor could encrypt it for you if you generate it manually and enter a "
 "password when asked."
 msgstr ""
+"Tor jest w stanie zaszyfrować go za Ciebie, jeśli wygenerujesz go manualnie "
+"i wpiszesz hasło, kiedy zostaniesz poproszony."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list