[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 14:45:25 UTC 2021


commit 2bfa6b8fb37c07ae1d7c08de9ce7a3f58503edd6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 14:45:25 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 55 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 48 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 792c505d4b..fa60df47c6 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -11,8 +11,8 @@
 # T. E. Kalayci <tekrei at tutanota.com>, 2021
 # erinm, 2021
 # escher <escherichia2 at msn.com>, 2021
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021
 # Emma Peel, 2021
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-20 18:03+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-12-11 10:50+0000\n"
-"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -68,6 +68,8 @@ msgid ""
 "Below, you'll find some different ways to volunteer with the Tor community "
 "as well as resources to better help you help Tor."
 msgstr ""
+"Aşağıda Tor topluluğuna gönüllü olarak katılmanın bazı yollarını ve Tor "
+"projesine destek olmak için bazı kaynakları bulacaksınız."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/
 #: (content/user-research/contents+en.lrpage.title)
@@ -685,6 +687,8 @@ msgid ""
 "We'd love to read about your experiences during the training, product "
 "testing, and interviews. There are a few ways to do this:"
 msgstr ""
+"Eğitim, ürün testi ve görüşmeler sırasında yaşadığınız deneyimleri okumayı "
+"severiz. Bunu birkaç şekilde yapabiliriz:"
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/guidelines/
 #: (content/user-research/guidelines/contents+en.lrpage.body)
@@ -1536,6 +1540,9 @@ msgid ""
 "Personas help us to drive human-centered design processes across teams. Meet"
 " our archetypes of Tor users."
 msgstr ""
+"Kişilik Tanımları, takımlar arasında insan merkezli tasarım süreçlerini "
+"yönlendirmemizi sağlar. Tor kullanıcıları için belirlediğimiz arketiplere "
+"bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/persona/
 #: (content/user-research/persona/contents+en.lrpage.body)
@@ -1544,6 +1551,9 @@ msgid ""
 "target user. We created personas because they help us to drive human-"
 "centered design processes."
 msgstr ""
+"Kişilik Tanımı, hedef kullanıcının gereksinimlerini, düşüncelerini ve "
+"hedeflerini temsil eden bir araçtır. İnsan merkezli tasarım süreçlerini "
+"yönetmemize yardımcı olması için kişilik tanımları oluşturduk."
 
 #: https//community.torproject.org/user-research/persona/
 #: (content/user-research/persona/contents+en.lrpage.body)
@@ -2460,6 +2470,8 @@ msgid ""
 "People who are new to the Tor project, quite often, ask similar questions, "
 "and we can help you prepare for these questions."
 msgstr ""
+"Tor ortamını kullanmaya yeni başlayan kişiler genellikle benzer sorular "
+"sorarlar. Bu soruları yanıtlamak için hazırlanmanıza yardımcı olabiliriz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/faq/
 #: (content/training/faq/contents+en.lrpage.body)
@@ -2477,6 +2489,8 @@ msgid ""
 "training sessions. Be prepared for these questions before running your "
 "training."
 msgstr ""
+"Aşağıda, eğitim oturumlarında sık sorulmuş soruların bazılarını "
+"bulabilirsiniz. Eğitiminizi başlatmadan önce bu sorulara hazırlıklı olun."
 
 #: https//community.torproject.org/training/faq/
 #: (content/training/faq/contents+en.lrpage.body)
@@ -4955,6 +4969,8 @@ msgid ""
 "We have statistics about some of our translations available in [tor patches "
 "website](https://torpat.ch/)"
 msgstr ""
+"Kullanılabilen bazı çevirilerimizin istatistiklerine [tor patches web "
+"sitesinden](https://torpat.ch/) ulaÅŸabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -4964,6 +4980,10 @@ msgid ""
 "translators](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
 "/Localization-for-translators)"
 msgstr ""
+"Çevirideki farklı dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi almak için [çevirmenler "
+"için wiki "
+"bölümümüze](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
+"/Localization-for-translators) bakabilirsiniz"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -5149,6 +5169,9 @@ msgid ""
 "1. Before translating, please read through the Tor Project page on the "
 "[Localization Lab Wiki](https://wiki.localizationlab.org/index.php/Tor)."
 msgstr ""
+"1. Çeviriye başlamadan önce, [Localization Lab "
+"Wiki](https://wiki.localizationlab.org/index.php/Tor) bölümündeki Tor "
+"Projesi sayfasını okuyun."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -5159,6 +5182,10 @@ msgid ""
 "[reviewers](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
 "/Localization-for-reviewers)."
 msgstr ""
+"1. [Çevirmenler](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
+"/Localization-for-translators) ve "
+"[onaylayanlar](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
+"/Localization-for-reviewers) için Tor L10n wiki sayfalarına başvurun."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -5166,6 +5193,8 @@ msgid ""
 "The page includes guidelines, resources, and priorities that will help you "
 "make the most out of your contribution."
 msgstr ""
+"Sayfada, katkınızı en iyi şekilde yapmanızı sağlayacak yönergeler, kaynaklar"
+" ve öncelikler bulunur."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -5198,6 +5227,9 @@ msgid ""
 "Hangouts](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis/Monthly-"
 "Tor-Localization-Hangouts)"
 msgstr ""
+"# [Aylık Tor Yerelleştirme "
+"Görüşmeleri](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/wikis"
+"/Monthly-Tor-Localization-Hangouts)"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -5205,6 +5237,8 @@ msgid ""
 "We meet on our irc channel every 3rd Friday of the month. Come over to hang "
 "out with other translators, ask questions, or simply translate together."
 msgstr ""
+"Her ayın 3. Cuma günü irc kanalımızda buluşuyoruz. Diğer çevirmenlerle "
+"takılmak, sorular sormak veya yalnızca birlikte çeviri yapmak için gelin."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/pick-a-project/
 #: (content/localization/pick-a-project/contents+en.lrpage.title)
@@ -6109,6 +6143,9 @@ msgid ""
 " not listed as public relays, they are unlikely to be blocked by popular "
 "services."
 msgstr ""
+"Köprüler herkese açık aktarıcılar olarak listelenmediğinden, bir köprünün "
+"şikayete konu olması ve yaygın kullanılan hizmetler tarafından engellenmesi "
+"pek beklenmez."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -6408,6 +6445,8 @@ msgstr ""
 #: (content/relay/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The next steps are figuring out hardware, traffic, and server hosting."
 msgstr ""
+"Sonraki adımlarda donanım, trafik ve sunucu barındırma gibi konuları "
+"belirleyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -7396,32 +7435,34 @@ msgstr "Tor nedir?"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Tor is free software and an open network."
-msgstr ""
+msgstr "- Tor özgür bir yazılım ve açık bir ağdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Mitigates against tracking, surveillance and censorship."
-msgstr ""
+msgstr "- İzlenme, gözetlenme ve sansüre karşı koruma sağlar."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Run by a US non-profit and volunteers from all over the world."
 msgstr ""
+"- Birleşik Devletlerde kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve dünyanın her "
+"yerindeki gönüllüler tarafından işletilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- It's Tor, not TOR."
-msgstr ""
+msgstr "- Adı Tor, TOR değil."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "The Tor network"
-msgstr ""
+msgstr "Tor ağı"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- An open network that everyone can be a part of."
-msgstr ""
+msgstr "- Herkesin bir parçası olabileceği açık bir ağ."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)More information about the tor-commits mailing list