[tor-commits] [translation/support-portal_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 14:18:57 UTC 2021


commit fa460692bd4f67b7bbf2800f49090ff287b7a229
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 14:18:57 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed
---
 contents+tr.po | 55 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 46 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index d54baa64c8..04ee7ef3be 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 # 0d1bdb3b9a0d4e8f77bc854af8bf3dfc_e6913f4, 2020
 # erinm, 2020
 # T. E. Kalayci <tekrei at tutanota.com>, 2020
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021
 # Emma Peel, 2021
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2021\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr "Debian Deposu"
 
 #: (dynamic)
 msgid "RPM Repository"
-msgstr ""
+msgstr "RPM Deposu"
 
 #: (dynamic) https//support.torproject.org/misc/
 #: (content/misc/contents+en.lrtopic.title)
@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Haberdar Olun"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Glossary"
-msgstr ""
+msgstr "Terimler Sözlüğü"
 
 #: (dynamic) https//support.torproject.org/tormessenger/
 #: (content/tormessenger/contents+en.lrtopic.title)
@@ -2622,6 +2622,8 @@ msgstr ""
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use Tor Browser and software specifically configured for Tor"
 msgstr ""
+"### Tor Browser uygulamasını ve özellikle Tor için yapılandırılmış "
+"yazılımları kullanın"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2676,7 +2678,7 @@ msgstr "- Güvensiz: [Tor üzerinden BitTorrent](/misc/misc-4)"
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Control what information you provide through web forms"
-msgstr ""
+msgstr "### Web formları üzerinden hangi bilgileri verdiğinizi denetleyin"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2799,6 +2801,8 @@ msgid ""
 "encryption of your traffic to the final destination website depends on that "
 "website."
 msgstr ""
+"Tor, Tor ağına giden ve Tor ağı içindeki trafiğinizi şifreler. Ancak son "
+"hedef web sitesine giden trafiğinizin şifrelenmesi o web sitesine bağlıdır."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3877,6 +3881,10 @@ msgid ""
 " to export and import bookmarks. [Bug "
 "#31617](https://bugs.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/31617)"
 msgstr ""
+"**Not:** Şu anda [Android için Tor "
+"Browser](https://www.torproject.org/download/#android) üzerinde yer imlerini"
+" içe ya da dışa aktarmanın kolay bir yolu yok. [Bug "
+"#31617](https://bugs.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/31617)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3957,6 +3965,9 @@ msgid ""
 "you download is the one we have created and has not been modified by some "
 "attacker."
 msgstr ""
+"Aşağıda bunun neden önemli olduğunu ve indirdiğiniz bir Tor Browser "
+"kopyasının bizim tarafımızdan oluşturulmuş ve bazı saldırganlar tarafından "
+"değiştirilmemiş olduğundan nasıl emin olacağınızı anlatacağız."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4291,6 +4302,8 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
 "US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
+"US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4467,6 +4480,12 @@ msgid ""
 "2019](https://www.zdnet.com/article/firefox-to-add-tor-browser-anti-"
 "fingerprinting-technique-called-letterboxing/)."
 msgstr ""
+"Tor Browser, Mozilla tarafından geliştirilerek [2019 yılında "
+"duyurulmuÅŸ](https://www.zdnet.com/article/firefox-to-add-tor-browser-anti-"
+"fingerprinting-technique-called-letterboxing/)  ve "
+"[Letterboxing](https://en.wikipedia.org/wiki/Letterboxing_%28filming%29) "
+"olarak bilinen bir teknik ile bu senaryolara karşı parmak izi koruması "
+"saÄŸlar."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4495,7 +4514,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
-msgstr ""
+msgstr "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-1/
 #: (content/tbb/tbb-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5721,6 +5740,12 @@ msgid ""
 "translator!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
 "translator/)"
 msgstr ""
+"Herkesin Tor Browser uygulamasını kendi dilinde kullanma zevkini tatmasını "
+"istiyoruz. Tor Browser bugün [35 farklı dilde "
+"sunuluyor](https://www.torproject.org/tr/download/languages/) ve daha "
+"fazlasını eklemek için çalışıyoruz. Çevirilere yardımcı olmak isterseniz "
+"[buraya bakabilirsiniz](https://community.torproject.org/localization"
+"/becoming-tor-translator/)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-37/
 #: (content/tbb/tbb-37/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7916,7 +7941,7 @@ msgstr "Tor ile normal HTTPS sitelerine bakabilir miyim?"
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The short answer is: **Yes, you can browse normal HTTPS sites using Tor.**"
-msgstr ""
+msgstr "Kısa yanıt: \"**Evet, normal HTTPS sitelerine Tor ile bakabilirsiniz.**"
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8359,6 +8384,8 @@ msgid ""
 "If you want to avoid most if not all abuse potential, set it to \"reject "
 "*:*\"."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanma olasılıklarının tümünden olmasa da önemli bölümünden "
+"kaçınmak için \"reject *:*\" olarak ayarlayın."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11404,7 +11431,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Prerequisite: Verify the CPU architecture"
-msgstr ""
+msgstr "#### Ön koşul: İşlemci mimarisini doğrulayın"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11413,11 +11440,14 @@ msgid ""
 "your operating system is capable of running the binary by inspecting the "
 "output of the following commend:"
 msgstr ""
+"Paket deposunda `amd64`, `arm64`, ve `i386` kodları bulunur. Aşağıdaki "
+"komutun çıktısını inceleyerek işletim sisteminizin ikili dosyayı "
+"çalıştırabildiğini doğrulayın:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# dpkg --print-architecture"
-msgstr ""
+msgstr "# dpkg --print-architecture"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11425,6 +11455,8 @@ msgid ""
 "It should output either `amd64`, `arm64`, or `i386`. The repository does not"
 " support other CPU architectures."
 msgstr ""
+"Çıktı `amd64`, `arm64` ya da `i386` olmalıdır. Depo diğer işlemci "
+"mimarilerini desteklemez."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11434,6 +11466,11 @@ msgid ""
 "source](https://community.torproject.org/onion-services/setup/install"
 "/#installing-tor-from-source), or install the version Debian offers."
 msgstr ""
+"> **Raspbian için not:** Paket deposunda 32-bit ARM mimarisinin (`armhf`) "
+"kalıpları bulunmaz. [Tor kaynak kodundan "
+"derlemeyi](https://community.torproject.org/onion-services/setup/install"
+"/#installing-tor-from-source) ya da Debian tarafından sunulan sürümü kurmayı"
+" seçebilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list