[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 11:49:43 UTC 2021


commit 0b0285dd2299a77bd86138fa63607dfd7662d33e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 11:49:42 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ar.po |  2 +-
 contents+pl.po | 37 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 2 files changed, 37 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+ar.po b/contents+ar.po
index 2d1c862a12..8350b019b2 100644
--- a/contents+ar.po
+++ b/contents+ar.po
@@ -479,7 +479,7 @@ msgid ""
 "](../operating-system-os)."
 msgstr ""
 "التطبيق قد يتم الإشارة إليه على أنه البرنامج الذي يتم تثبيته على الهاتف "
-"(../operating-system-os)[أنظمة التشغيل]."
+"[أنظمة التشغيل](../operating-system-os)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/atlas/
 #: (content/glossary/atlas/contents+en.lrword.term)
diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 962497055e..e17932d020 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8318,6 +8318,7 @@ msgstr ""
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Great. That's exactly why we implemented exit policies."
 msgstr ""
+"Świetnie. Właśnie dlatego stworzyliśmy politykę wyjścia (en: exit policies)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8325,6 +8326,8 @@ msgid ""
 "Each Tor relay has an exit policy that specifies what sort of outbound "
 "connections are allowed or refused from that relay."
 msgstr ""
+"Każdy przekaźnik Tor posiada politykę wyjścia, która mówi jaki typ połączeń "
+"wyjściowych jest dozwolony lub nie, z tego konkretnego przekaźnika."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8333,6 +8336,9 @@ msgid ""
 "clients will automatically avoid picking exit relays that would refuse to "
 "exit to their intended destination."
 msgstr ""
+"Polityka wyjścia jest rozprzestrzeniana do klientów Tor poprzez folder, więc"
+" klient będzie automatycznie unikać wybierania węzłów wyjściowych, które "
+"odrzuciłyby ruch prowadzący do jego miejsca docelowego."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8340,6 +8346,9 @@ msgid ""
 "This way each relay can decide the services, hosts, and networks it wants to"
 " allow connections to, based on abuse potential and its own situation."
 msgstr ""
+"Dzięki temu, każdy przekaźnik może zadecydować jakie połączenia do serwisów,"
+" hostów, oraz sieci są dozwolone, bazując na potencjalnych nadużyciach lub "
+"własnej sytuacji."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8350,6 +8359,12 @@ msgid ""
 "running an exit node with minimal "
 "harassment](https://blog.torproject.org/blog/tips-running-exit-node)."
 msgstr ""
+"Przeczytaj [Wpis pomocy dotyczący problemów, które możesz "
+"napotkać](https://support.torproject.org/abuse/exit-relay-expectations/), "
+"jeśli używasz domyślnej polityki wyjścia, a następnie przeczytaj [wskazówki "
+"dotyczące prowadzenia węzła wyjściowego z minimalnym "
+"nękaniem](https://blog.torproject.org/blog/tips-running-exit-node) autor: "
+"Mike Perry."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8359,11 +8374,16 @@ msgid ""
 "since the Tor network can't handle the load (e.g. default file-sharing "
 "ports)."
 msgstr ""
+"Domyślna polityka wyjścia pozwala na dostęp do wielu popularnych serwisów "
+"(m.in. przeglądania sieci), lecz ogranicza niektóre serwisy ze względu na "
+"możliwości nadużyć (np. mail), oraz inne z powodu tego, że sieć Tor nie jest"
+" w stanie poradzić sobie z przepustowością (np. domyślne porty file-"
+"sharing)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You can change your exit policy by editing your torrc file."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz zmienić politykę wyjścia poprzez edycję pliku torrc."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8371,6 +8391,8 @@ msgid ""
 "If you want to avoid most if not all abuse potential, set it to \"reject "
 "*:*\"."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz uniknąć większości, o ile nie wszystkich potencjalnych nadużyć,"
+" dodaj \"reject *:*\"."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8379,6 +8401,9 @@ msgid ""
 "the Tor network, but not for connections to external websites or other "
 "services."
 msgstr ""
+"To ustawienie oznacza, że Twój przekaźnik będzie używany do przekazywania "
+"ruchu w sieci Tor, lecz nie do połączeń wychodzących do innych serwisów lub "
+"witryn zewnętrznych."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8386,6 +8411,9 @@ msgid ""
 "If you do allow any exit connections, make sure name resolution works (that "
 "is, your computer can resolve Internet addresses correctly)."
 msgstr ""
+"Jeśli pozwolisz wszystkim połączeniom wyjściowym, upewnij się że "
+"rozwiązywanie nazw działa poprawnie (tzn., twój komputer jest w stanie "
+"poprawnie rozwiązywać adresy Internetowe)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8394,6 +8422,9 @@ msgid ""
 "are behind a restrictive firewall or content filter), please explicitly "
 "reject them in your exit policy  otherwise Tor users will be impacted too."
 msgstr ""
+"Jeśli istnieją jakieś zasoby, z którymi twój komputer nie może się połączyć "
+"(na przykład, jesteś chroniony przez firewall lub filtr treści), wyraźnie je"
+" odrzuć w polityce wyjścia, inaczej użytkownicy Tora będą to odczuwać. "
 
 #: https//support.torproject.org/operators/facing-legal-trouble/
 #: (content/operators/facing-legal-trouble/contents+en.lrquestion.title)
@@ -8401,6 +8432,8 @@ msgid ""
 "I'm facing legal trouble. How do I prove that my server was a Tor relay at a"
 " given time?"
 msgstr ""
+"Mierzę się z kłopotami prawnymi. Jak udowodnić, że mój serwer był "
+"przekaźnikiem Tor w danym okresie?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/facing-legal-trouble/
 #: (content/operators/facing-legal-trouble/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8408,6 +8441,8 @@ msgid ""
 "[Exonerator](https://exonerator.torproject.org/) is a web service that can "
 "check if an IP address was a relay at a given time."
 msgstr ""
+"[Exonerator](https://exonerator.torproject.org/) jest serwisem internetowym,"
+" który może sprawdzić czy dany adres IP był przekaźnikiem w danym okresie."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/facing-legal-trouble/
 #: (content/operators/facing-legal-trouble/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list