[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 11:18:34 UTC 2021


commit 15474304a4e6351ac82da0f195e80a2725ab4f3d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 11:18:33 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ar.po | 18 +++++++++---------
 contents+pl.po | 56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 2 files changed, 57 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/contents+ar.po b/contents+ar.po
index 25aeff7a29..2d1c862a12 100644
--- a/contents+ar.po
+++ b/contents+ar.po
@@ -16,8 +16,8 @@
 # Ilyes Chouia <celyes02 at gmail.com>, 2020
 # Muhammad Elghdban <Mohamed.Elghdban at gmail.com>, 2020
 # William Ward <will at industryarabic.com>, 2021
-# Emma Peel, 2021
 # NASIâ‚¿ <nomadweb at protonmail.ch>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: NASIâ‚¿ <nomadweb at protonmail.ch>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: Arabic (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/ar/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -479,7 +479,7 @@ msgid ""
 "](../operating-system-os)."
 msgstr ""
 "التطبيق قد يتم الإشارة إليه على أنه البرنامج الذي يتم تثبيته على الهاتف "
-"[أنظمة التشغيل]."
+"(../operating-system-os)[أنظمة التشغيل]."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/atlas/
 #: (content/glossary/atlas/contents+en.lrword.term)
@@ -529,8 +529,8 @@ msgid ""
 "[Pluggable transports](../pluggable-transports) are a type of bridge that "
 "helps disguise the fact that you are using Tor."
 msgstr ""
-"[النواقل القابلة للتوصيل] هي عبارة عن نوع من الجسور التي تساعد على إخفاء "
-"حقيقة أنك تستخدم تور."
+"[النواقل القابلة للتوصيل](../pluggable-transports) هي عبارة عن نوع من الجسور"
+" التي تساعد على إخفاء حقيقة أنك تستخدم تور."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge-authority/
 #: (content/glossary/bridge-authority/contents+en.lrword.term)
@@ -569,7 +569,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.definition)
 msgid "[Tor Browser](../tor-browser) prevents fingerprinting."
-msgstr "{متصفح تور} يمنع عملية تقفي الأثر."
+msgstr "[متصفح تور](../tor-browser)  يمنع عملية تقفي الأثر."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browsing-history/
 #: (content/glossary/browsing-history/contents+en.lrword.term)
@@ -582,15 +582,15 @@ msgid ""
 "A browser history is a record of requests made while using a [web browser"
 "](../web-browser), and includes information like websites visited and when."
 msgstr ""
-"تاريخ المتصفح عبارة عن سجل الطلبات التي تم إجرائها أثناء استخدام {متصفح ويب}"
-" وتضم معلومات مثل المواقع التي تم زيارتها وتاريخ الزيارة."
+"تاريخ المتصفح عبارة عن سجل الطلبات التي تم إجرائها أثناء استخدام [متصفح ويب"
+"](../web-browser) وتضم معلومات مثل المواقع التي تم زيارتها وتاريخ الزيارة."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browsing-history/
 #: (content/glossary/browsing-history/contents+en.lrword.definition)
 msgid ""
 "[Tor Browser](../tor-browser) deletes your browsing history after you close "
 "your [session](../session)."
-msgstr "{متصفح تور} يحذف سجل تصفحك بعد إغلاق الجلسة."
+msgstr "[متصفح تور](../tor-browser) يحذف سجل تصفحك بعد إغلاق الجلسة."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.term)
diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 764ce4ca9a..962497055e 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8121,7 +8121,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I'm behind a NAT/Firewall."
-msgstr ""
+msgstr "Jestem chroniony przez NAT/Firewall."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8129,6 +8129,8 @@ msgid ""
 "See [portforward.com](https://portforward.com/) for directions on how to "
 "port forward with your NAT/router device."
 msgstr ""
+"Sprawdź [portforward.com](https://portforward.com/), aby dowiedzieć się jak "
+"przekierować port na twoim urządzeniu NAT/router."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8136,6 +8138,8 @@ msgid ""
 "If your relay is running on a internal net, you need to setup port "
 "forwarding."
 msgstr ""
+"Jeśli twój przekaźnik jest uruchomiony w sieci wewnętrznej, będziesz musiał "
+"ustawić przekierowywanie portu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8143,6 +8147,9 @@ msgid ""
 "Forwarding TCP connections is system dependent but the firewalled-clients "
 "FAQ entry offers some examples on how to do this."
 msgstr ""
+"Przekierowywanie połączeń TCP jest zależne od systemu, lecz sekcja Często "
+"Zadawanych Pytań klientów chronionych przez firewall oferuje kilka "
+"przykładów jak tego dokonać."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8150,12 +8157,15 @@ msgid ""
 "Also, here's an example of how you would do this on GNU/Linux if you're "
 "using iptables:"
 msgstr ""
+"Tutaj jest przykład jak mógłbyś to zrobić na systemie GNU/Linux, pod "
+"warunkiem że używasz iptables:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "`/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 9001 -j ACCEPT`"
 msgstr ""
+"`/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 9001 -j ACCEPT`"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8163,6 +8173,8 @@ msgid ""
 "You may have to change \"eth0\" if you have a different external interface "
 "(the one connected to the Internet)."
 msgstr ""
+"Możliwe, że będziesz musiał zmienić \"eth0\" jeśli używasz innego interfejsu"
+" zewnętrznego (tego co łączy się z Internetem)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8170,22 +8182,26 @@ msgid ""
 "Chances are you have only one (except the loopback) so it shouldn't be too "
 "hard to figure out."
 msgstr ""
+"Jest wysokie prawdopodobieństwo że posiadasz jedynie jeden (z wyjątkiem "
+"interfejsu loopback), więc nie powinno to być trudne do sprawdzenia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Do I get better anonymity if I run a relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy zyskuję wyższy poziom anonimowości jeśli prowadzę przekaźnik?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Yes, you do get better anonymity against some attacks."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, zyskujesz wyższy poziom anonimowości przeciwko niektórym atakom."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The simplest example is an attacker who owns a small number of Tor relays."
 msgstr ""
+"Najprostszym przykładem jest napastnik, który posiada małą ilość "
+"przekaźników Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8194,6 +8210,9 @@ msgid ""
 "the connection originated at your computer or was relayed from somebody "
 "else."
 msgstr ""
+"Będą w stanie zobaczyć połączenie wychodzące od Ciebie, lecz nie będą mogli "
+"ocenić czy połączenie wychodzi z Twojego komputera, czy zostało przekazane "
+"od kogoÅ› innego."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8202,6 +8221,10 @@ msgid ""
 " all of your incoming and outgoing traffic, then it's easy for them to learn"
 " which connections were relayed and which started at you."
 msgstr ""
+"Jest kilka przypadków, w których to nie pomaga: jeśli napastnik może "
+"podglądać cały twój przychodzący i wychodzący ruch, będzie w stanie "
+"zidentyfikować, które połączenia są przekazywane, a które wychodzą "
+"bezpośrednio od Ciebie."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8210,11 +8233,14 @@ msgid ""
 "watching them too, but you're no better off than if you were an ordinary "
 "client.)"
 msgstr ""
+"(W tym przypadku nadal nie znajÄ… twojego miejsca docelowego, pod warunkiem, "
+"że jego też nie obserwują, lecz nie jest gorzej niż w przypadku gdybyś był "
+"przeciętnym klientem.)"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "There are also some downsides to running a Tor relay."
-msgstr ""
+msgstr "Jest kilka negatywów wynikających z prowadzenia przekaźnika Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8223,6 +8249,9 @@ msgid ""
 " one might signal to an attacker that you place a high value on your "
 "anonymity."
 msgstr ""
+"Po pierwsze, jeśli mamy kilkaset przekaźników, fakt, że jeden należy do "
+"Ciebie, może zasygnalizować napastnikowi, że anonimowość jest dla Ciebie "
+"bardzo ważna."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8234,17 +8263,23 @@ msgid ""
 "relaying traffic through your Tor relay and noticing changes in traffic "
 "timing."
 msgstr ""
+"Po drugie, jest kilka wyszukanych ataków, które nie są tak dobrze zrozumiałe"
+" lub przetestowane, i wykorzystują fakt, że prowadzisz przekaźnik -- na "
+"przykład, napastnik może być w stanie \"obserwować\" ruch który wysyłasz, "
+"nawet jeśli nie jest w stanie monitorować twojej sieci, poprzez "
+"przekazywanie ruchu z twojego przekaźnika Tor i porównywaniu zmian w czasie "
+"dostarczenia ruchu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "It is an open research question whether the benefits outweigh the risks."
-msgstr ""
+msgstr "Jest to otwarte pytanie, czy korzyści przeważają nad ryzykiem."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "A lot of that depends on the attacks you are most worried about."
-msgstr ""
+msgstr "Wiele zależy od typów ataków, które Cię najbardziej niepokoją."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/better-anonymity/
 #: (content/operators/better-anonymity/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8254,12 +8289,12 @@ msgstr "Dla większości użytkowników, to mądre posunięcie."
 #: https//support.torproject.org/operators/dynamic-ip/
 #: (content/operators/dynamic-ip/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I run a Tor relay using a dynamic IP address?"
-msgstr ""
+msgstr "Mogę prowadzić przekaźnik Tor używając dynamicznego adresu IP?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/dynamic-ip/
 #: (content/operators/dynamic-ip/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Tor can handle relays with dynamic IP addresses just fine."
-msgstr ""
+msgstr "Tor jest w stanie dobrze radzić sobie z dynamicznymi adresami."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/dynamic-ip/
 #: (content/operators/dynamic-ip/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8268,11 +8303,16 @@ msgid ""
 "[torrc](https://support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/) blank, and "
 "Tor will guess."
 msgstr ""
+"Wystarczy, że zostawisz pustą linijkę \"Address\" w swoim pliku "
+"[torrc](https://support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/), i Tor siÄ™ "
+"domyśli jakiego adresu użyć."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I'd run a relay, but I don't want to deal with abuse issues."
 msgstr ""
+"Chciałbym prowadzić przekaźnik, ale nie chcę mieć do czynienia z "
+"nadużyciami."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list