[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 08:18:07 UTC 2021


commit 0a7db4ad9c87fbcb43bd9d63fba745f9c405486b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 08:18:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 22 +++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 21 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index e778341cd3..208ec6ab70 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -6253,7 +6253,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-47/
 #: (content/tbb/tbb-47/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "My internet connection requires an HTTP or SOCKS Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Moje połączenie internetowe wymaga HTTP lub Proxy SOCKS"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-47/
 #: (content/tbb/tbb-47/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6268,6 +6268,16 @@ msgid ""
 "doing CONNECT requests to get to Tor relays. (It's fine if they're the same "
 "proxy.) Tor also recognizes the torrc options Socks4Proxy and Socks5Proxy."
 msgstr ""
+"Możesz ustawić adres IP Proxy, port, oraz informacje potrzebne do "
+"autoryzacji w [Ustawieniach Sieci PrzeglÄ…darki Tor](https://tb-"
+"manual.torproject.org/running-tor-browser/). Jeśli używasz Tora w inny "
+"sposób, sprawdź opcje konfiguracyjne HTTPProxy i HTTPSProxy na [stronie "
+"Podręcznika](https://2019.www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en), i "
+"zmodyfikuj swój plik torrc według instrukcji. Będziesz potrzebował proxy "
+"HTTP dla żądań GET w celu pobrania folderu Tora, oraz będziesz potrzebował "
+"proxy HTTPS dla żądań CONNECT aby dostać się do przekaźników Tora. (Mogą to "
+"być te same proxy.) Tor rozróżnia opcje Socks4Proxy i Socks5Proxy w pliku "
+"torrc."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-47/
 #: (content/tbb/tbb-47/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6277,6 +6287,10 @@ msgid ""
 "but if you need NTLM authentication, you may find [this post in the "
 "archives](https://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00223.html) useful."
 msgstr ""
+"Sprawdź również czy opcje HTTPProxyAuthenticator oraz "
+"HTTPSProxyAuthenticator wymagajÄ… autoryzacji. Wspieramy jedynie podstawowe "
+"metody autoryzacji, jeśli potrzebujesz autoryzacji NTLM, sprawdź [ten post w"
+" archiwum](https://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00223.html)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-47/
 #: (content/tbb/tbb-47/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6286,6 +6300,10 @@ msgid ""
 "[Firewalled](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#FirewallPorts)"
 " clients for how to restrict what ports your Tor will try to access."
 msgstr ""
+"Jeśli twoje proxy pozwalają Ci na połączenie z niektórymi portami, spójrz na"
+" opcje dla klientów "
+"[Firewall](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#FirewallPorts), "
+"aby dowiedzieć się jak wyznaczyć dostępne porty dla Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-5/
 #: (content/tbb/tbb-5/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6353,6 +6371,8 @@ msgid ""
 "What is the difference between using Tor Browser and 'Incognito mode' or "
 "private tabs?"
 msgstr ""
+"Jaka jest różnica pomiędzy używaniem Przeglądarki Tor w 'Trybie Incognito' a"
+" prywatnymi kartami?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-and-incognito-mode/
 #: (content/tbb/tbb-and-incognito-mode/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list