[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 18:48:22 UTC 2021


commit 3362eb82dbce66edcabd0aca6fc35f89efc94921
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 18:48:21 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index b4323e7bc3..e778341cd3 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -6232,6 +6232,9 @@ msgid ""
 "Verification](https://support.google.com/accounts/answer/185839) on their "
 "accounts to add an extra layer of security."
 msgstr ""
+"Od niedawna, użytkownicy Gmail mogą włączyć [Weryfikację "
+"dwuetapowÄ…](https://support.google.com/accounts/answer/185839) na swoich "
+"kontach, w celu dodania kolejnej warstwy bezpieczeństwa."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-46/
 #: (content/tbb/tbb-46/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6244,6 +6247,8 @@ msgid ""
 "Please see the [Installation](https://tb-"
 "manual.torproject.org/installation/) section in the Tor Browser Manual."
 msgstr ""
+"Sprawdź [sekcję Instalacji](https://tb-manual.torproject.org/installation/) "
+"w naszym Podręczniku Użytkownika Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-47/
 #: (content/tbb/tbb-47/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list