[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 18:18:21 UTC 2021


commit 8b8f0aa3b8a3937f3beb23823d94015e0f6e439a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 18:18:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 74 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 71 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index ad5fd3daae..b4323e7bc3 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -5989,11 +5989,16 @@ msgid ""
 "Browser](https://support.torproject.org/#tbb-10), it is common for anti-"
 "virus/anti-malware software to cause this type of issue."
 msgstr ""
+"Jeśli korzystasz z programu antywirusowego, sprawdź [Mój antywirus lub "
+"zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem blokuje mój dostęp do "
+"Przeglądarki Tor](https://support.torproject.org/#tbb-10), często zdarza "
+"się, że oprogramowanie antywirusowe/zabezpieczenie przed złośliwym "
+"oprogramowaniem powoduje tego typu problemy."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why does Google show up in foreign languages?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego Google pojawia się w zagranicznych językach?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6003,6 +6008,9 @@ msgid ""
 "thinks you prefer, and it also includes giving you different results on your"
 " queries."
 msgstr ""
+"Google używa \"geolokalizacji\" w celu określenia gdzie jesteś, w celu "
+"dostarczenia spersonalizowanych treści. Dotyczy to też języka, który wydaje "
+"się że preferujesz, oraz różne wyniki twoich zapytań."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6012,6 +6020,10 @@ msgid ""
 "Internet is not flat, and it in fact does look different depending on where "
 "you are. This feature reminds people of this fact."
 msgstr ""
+"Jeśli naprawdę chcesz używać Google w języku Polskim, możesz kliknąć na link"
+" który to zapewnia. Uważamy to za funkcję Tora, a nie błąd --- Internet nie "
+"jest płaski, w prawdzie wygląda inaczej, w zależności od tego gdzie się "
+"znajdujesz. Ta funkcja przypomina ludziom o tym fakcie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6021,11 +6033,16 @@ msgid ""
 "search results in English regardless of what Google server you have been "
 "sent to. On a query this looks like:"
 msgstr ""
+"Zwróć uwagę, że adresy URL wyszukiwania Google używają argumentów jako parę "
+"nazwa/wartość, jedna z tych nazw to \"hl\". Jeśli ustawisz \"hl\" na \"pl\","
+" to Google zwróci wyniki wyszukiwania w języku Polskim, niezależnie od tego "
+"co serwer Google uważa, że preferujesz. W zapytaniu to wygląda mniej więcej "
+"tak:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "https://encrypted.google.com/search?q=online%20anonymity&hl=en"
-msgstr ""
+msgstr "https://encrypted.google.com/search?q=online%20anonymity&hl=pl"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-43/
 #: (content/tbb/tbb-43/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6033,11 +6050,15 @@ msgid ""
 "Another method is to simply use your country code for accessing Google. This"
 " can be google.be, google.de, google.us and so on."
 msgstr ""
+"Inną metodą jest po prostu użycie Twojego kodu państwa podczas używania "
+"Google. Może to być google.be, google.de, google.us, itd."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Google makes me solve a Captcha or tells me I have spyware installed"
 msgstr ""
+"Google sprawia że muszę rozwiązywać Captcha oraz mówi mi że mam "
+"zainstalowany program szpiegujÄ…cy"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6045,6 +6066,8 @@ msgid ""
 "This is a known and intermittent problem; it does not mean that Google "
 "considers Tor to be spyware."
 msgstr ""
+"Jest to znany i sporadyczny problem; nie oznacza to że Google uznaje Tora za"
+" oprogramowanie szpiegujÄ…ce."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6056,6 +6079,12 @@ msgid ""
 "relay you happened to pick) as somebody trying to \"crawl\" their website, "
 "so it slows down traffic from that IP address for a short time."
 msgstr ""
+"Gdy używasz Tora, wysyłasz zapytania poprzez węzły wyjściowe, które są "
+"dzielone z tysiącami innych użytkowników. Użytkownicy Tora zazwyczaj widzą "
+"tę wiadomość gdy wielu użytkowników Tora wysyła zapytania do Google w "
+"krótkim odstępie czasu. Google interpretuje duży ruch z jednego adresu IP "
+"(węzeł wyjściowy, który otrzymałeś) jako próbę \"crawlowania\" ich strony, "
+"co prowadzi do spowolnienia ruchu z tego adresu IP na krótki okres czasu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6063,6 +6092,8 @@ msgid ""
 "You can try 'change the circuit for this site' to access the website from a "
 "different IP address."
 msgstr ""
+"Możesz spróbować 'Zmień obwód dla tej strony' aby odwiedzić stronę z innego "
+"adresu IP."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6073,6 +6104,12 @@ msgid ""
 "they are Tor exit relays), and tries to warn any connections coming from "
 "those IP addresses that recent queries indicate an infection."
 msgstr ""
+"Alternatywnym wyjaśnieniem jest to, że Google próbuje wykryć pewne typy "
+"oprogramowania szpiegującego lub wirusów, które wysyłają charakterystyczne "
+"zapytania do Wyszukiwarki Google. Adresy IP z których przychodzą te "
+"zapytania są notowane (bez wiedzy, że są to węzły wyjściowe Tora), i "
+"następuje próba ostrzeżenia wszystkich połączeń wychodzących z tych adresów "
+"IP, że ostatnie zapytania wskazują na infekcję."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6081,11 +6118,14 @@ msgid ""
 " deter or block Tor use. The error message about an infected machine should "
 "clear up again after a short time."
 msgstr ""
+"Jak nam wiadomo, Google nie robi celowo nic, co mogłoby przeciwdziałać lub "
+"blokować użytkowanie Tora. Komunikaty o błędach dotyczące zainfekowanej "
+"maszyny powinny zniknąć po krótkim czasie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Gmail warns me that my account may have been compromised"
-msgstr ""
+msgstr "Gmail ostrzega mnie, że moje konto mogło zostać przejęte"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6093,6 +6133,8 @@ msgid ""
 "Sometimes, after you've used Gmail over Tor, Google presents a pop-up "
 "notification that your account may have been compromised."
 msgstr ""
+"Czasami po użytkowaniu Gmaila przez Tora, Google wysyła powiadomienie, że "
+"twoje konto mogło zostać przejęte."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6100,6 +6142,8 @@ msgid ""
 "The notification window lists a series of IP addresses and locations "
 "throughout the world recently used to access your account."
 msgstr ""
+"Okno powiadomienia wyświetla listę adresów IP oraz lokalizacji na całym "
+"świecie, które zostały ostatnio użyte do łączenia się z twoim kontem."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6109,6 +6153,10 @@ msgid ""
 " was a good idea to confirm the account was being accessed by its rightful "
 "owner."
 msgstr ""
+"Ogólnie, jest to fałszywy alarm: Google zobaczyło kilka prób logowania z "
+"różnych miejsc, co jest rezultatem używania usługi poprzez Tora, i "
+"zdecydowało, że dobrym pomysłem będzie potwierdzenie, czy konto jest używane"
+" przez prawnego właściciela."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6116,6 +6164,8 @@ msgid ""
 "Even though this may be a byproduct of using the service via Tor, that "
 "doesn't mean you can entirely ignore the warning."
 msgstr ""
+"Mimo, że może to być produktem ubocznym używania serwisu przez Tora, nie "
+"oznacza to, że nie możesz całkowicie zignorować tego ostrzeżenia."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6123,6 +6173,9 @@ msgid ""
 "It is probably a false positive, but it might not be since it is possible "
 "for someone to hijack your Google cookie."
 msgstr ""
+"Najprawdopodobniej jest to fałszywie pozytywne powiadomienie, ale również "
+"może to być warte zwrócenia uwagi, gdyż jest możliwe, że ktoś przejął "
+"ciasteczka Twojego konta Google."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6130,6 +6183,8 @@ msgid ""
 "Cookie hijacking is possible by either physical access to your computer or "
 "by watching your network traffic."
 msgstr ""
+"Przejmowanie ciasteczek jest możliwe poprzez fizyczny dostęp do twojego "
+"komputera, lub poprzez podglÄ…danie ruchu sieciowego."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6137,6 +6192,9 @@ msgid ""
 "In theory, only physical access should compromise your system because Gmail "
 "and similar services should only send the cookie over an SSL link."
 msgstr ""
+"W teorii, wyłącznie fizyczny dostęp jest w stanie przejąć twój system, "
+"ponieważ Gmail i inne serwisy powinny jedynie wysyłać ciasteczka poprzez "
+"połączenie SSL."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6144,6 +6202,8 @@ msgid ""
 "In practice, alas, it's [way more complex than that](https://fscked.org/blog"
 "/fully-automated-active-https-cookie-hijacking)."
 msgstr ""
+"W praktyce, niestety jest to [bardziej skomplikowane niż "
+"to](https://fscked.org/blog/fully-automated-active-https-cookie-hijacking)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6156,6 +6216,14 @@ msgid ""
 "account, or looking at the timestamps for recent logins and wondering if you"
 " actually logged in at those times."
 msgstr ""
+"Jeśli ktoś ukradł twoje ciasteczka Google, może być w stanie zalogować się z"
+" niecodziennych miejsc (oczywiście nie musi tak być). Podsumowując, ponieważ"
+" używasz Przeglądarki Tor, ten pomiar bezpieczeństwa używany przez Google "
+"nie jest Ci pomocny, ponieważ jest w nim mnóstwo fałszywie pozytywnych "
+"rekordów. Będziesz musiał używać innych sposobów, takich jak sprawdzanie "
+"dziwnych i niecodziennych aktywności na Twoim koncie, lub sprawdzanie "
+"znaczników czasu dla ostatnich prób logowania, i sprawdzanie czy pokrywa się"
+" to z Twoją aktywnością."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-45/
 #: (content/tbb/tbb-45/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list