[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 15:48:25 UTC 2021


commit 01e78ad19e507cd22bfe6da62e25dc06bb721253
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 15:48:24 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 39 +++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 31 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index cca89fe364..a2874c6352 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -4134,7 +4134,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### For GNU/Linux users:"
-msgstr "#### Dla użytkowników GNU/Linuksa:"
+msgstr "#### Dla użytkowników GNU/Linux:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4142,9 +4142,8 @@ msgid ""
 "If you are using GNU/Linux, then you probably already have GnuPG in your "
 "system, as most GNU/Linux distributions come with it preinstalled."
 msgstr ""
-"Jeśli używasz GNU/Linuksa, to prawdopodobnie masz już GnuPG w swoim "
-"systemie, ponieważ większość dystrybucji GNU/Linuksa ma go zainstalowanego "
-"domyślnie."
+"Jeśli używasz GNU/Linux, to prawdopodobnie masz już GnuPG w swoim systemie, "
+"ponieważ większość dystrybucji GNU/Linux ma go zainstalowanego domyślnie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4335,8 +4334,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "#### For GNU/Linux users (change 64 to 32 if you have the 32-bit package):"
 msgstr ""
-"#### Dla użytkowników GNU/Linuksa (zmień 64 to 32 jeżeli masz 32-bit "
-"paczkÄ™):"
+"#### Dla użytkowników GNU/Linux (zmień 64 to 32 jeżeli masz 32-bit paczkę):"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4385,7 +4383,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Workaround (using a public key)"
-msgstr "#### Obejście (używając klucza publicznego)**"
+msgstr "#### Obejście (używając klucza publicznego)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4395,6 +4393,10 @@ msgid ""
 "known/openpgpkey/torproject.org/hu/kounek7zrdx745qydx6p59t9mqjpuhdf) "
 "instead. Alternatively, you may use the following command:"
 msgstr ""
+"Jeśli napotkasz błędy których nie możesz rozwiązać, nie krępuj się [pobrać i"
+" używać tego klucza publicznego](https://openpgpkey.torproject.org/.well-"
+"known/openpgpkey/torproject.org/hu/kounek7zrdx745qydx6p59t9mqjpuhdf), lub "
+"użyj następującej komendy:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4416,6 +4418,11 @@ msgid ""
 "fingerprint/EF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290](https://keys.openpgp.org/vks/v1"
 "/by-fingerprint/EF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290)."
 msgstr ""
+"Klucz Deweloperów Przeglądarki Tor (en: Tor Browser Developers) jest również"
+" dostępny na [keys.openpgp.org](https://keys.openpgp.org/) i może zostać "
+"pobrany z [https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-"
+"fingerprint/EF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290](https://keys.openpgp.org/vks/v1"
+"/by-fingerprint/EF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4423,6 +4430,8 @@ msgid ""
 "If you're using MacOS or GNU/Linux, the key can also be fetched by running "
 "the following command:"
 msgstr ""
+"Jeśli używasz systemu MacOS lub GNU/Linux, możesz pobrać klucz wpisując tę "
+"komendÄ™:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4443,7 +4452,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What are grey bars on resized Tor Browser window?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym sÄ… szare paski po zmienionym rozmiarze okna PrzeglÄ…darki Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4452,6 +4461,9 @@ msgid ""
 " a multiple of 200px x 100px to prevent fingerprinting the screen "
 "dimensions."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor domyślnie skaluje okno, zaokrąglając do wielokrotności "
+"200px x 100px, aby zapobiec możliwości identyfikacji użytkownika poprzez "
+"rozmiar ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4459,6 +4471,8 @@ msgid ""
 "The strategy here is to put all users in a couple of buckets to make it "
 "harder to single them out."
 msgstr ""
+"Ta strategia ma na celu stworzenie jak najmniejszej ilości zmiennych, aby "
+"trudniej było wyodrębnić konkretnego użytkownika."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4466,6 +4480,9 @@ msgid ""
 "That works so far until users start to resize their windows (e.g. by "
 "maximizing them or going into fullscreen mode)."
 msgstr ""
+"Działa to jedynie do momentu aż użytkownik sam nie znacznie zmieniać "
+"rozmiaru okna (np. poprzez maksymalizowanie okna lub włączanie trybu "
+"pełnoekranowego)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4477,6 +4494,12 @@ msgid ""
 "2019](https://www.zdnet.com/article/firefox-to-add-tor-browser-anti-"
 "fingerprinting-technique-called-letterboxing/)."
 msgstr ""
+"PrzeglÄ…darka Tor ma wbudowanÄ… obronÄ™ przed metodami tworzenia \"odcisku "
+"palca\" również dla takiego przypadku. "
+"[Letterboxing](https://en.wikipedia.org/wiki/Letterboxing_%28filming%29), "
+"jest techniką stworzoną przez deweloperów Mozilla, została [wprowadzona w "
+"2019](https://www.zdnet.com/article/firefox-to-add-tor-browser-anti-"
+"fingerprinting-technique-called-letterboxing/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list