[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 06:19:07 UTC 2021


commit aba6cc336ec915543805efa5ca8f8a7accd65016
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 06:19:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 41 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 70623073f0..8caff267d8 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -4097,6 +4097,8 @@ msgid ""
 "If you run Windows, [download Gpg4win](https://gpg4win.org/download.html) "
 "and run its installer."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz systemu Windows, [pobierz "
+"Gpg4win](https://gpg4win.org/download.html) i uruchom instalator."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4104,6 +4106,8 @@ msgid ""
 "In order to verify the signature you will need to type a few commands in "
 "windows command-line, `cmd.exe`."
 msgstr ""
+"Aby zweryfikować podpis musisz wpisać kilka poleceń w wierszu poleceń "
+"windows, `cmd.exe`."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4115,6 +4119,8 @@ msgstr "#### Dla użytkowników macOS:"
 msgid ""
 "If you are using macOS, you can [install GPGTools](https://gpgtools.org)."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz systemu macOS, możesz [zainstalować "
+"GPGTools](https://gpgtools.org)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4122,6 +4128,8 @@ msgid ""
 "In order to verify the signature you will need to type a few commands in the"
 " Terminal (under \"Applications\")."
 msgstr ""
+"Aby zweryfikować podpis musisz wpisać kilka poleceń w Terminalu (okno "
+"\"Aplikacje\")."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4144,11 +4152,13 @@ msgid ""
 "In order to verify the signature you will need to type a few commands in a "
 "terminal window.  How to do this will vary depending on your distribution."
 msgstr ""
+"Aby zweryfikować podpis musisz wpisać kilka poleceń w okno terminalu. "
+"Polecenia te będą różniły się w zależności od Twojej dystrybucji."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Fetching the Tor Developers key"
-msgstr ""
+msgstr "### Pobieranie klucza Tor Developers"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4161,6 +4171,8 @@ msgid ""
 "Import the Tor Browser Developers signing key "
 "(0xEF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290):"
 msgstr ""
+"Zaimportuj klucz podpisu Deweloperów Przeglądarki Tor "
+"(0xEF6E286DDA85EA2A4BA7DE684E2C6E8793298290):"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4172,7 +4184,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This should show you something like:"
-msgstr ""
+msgstr "Powinieneś zobaczyć coś w stylu:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4180,6 +4192,8 @@ msgid ""
 "gpg: key 4E2C6E8793298290: public key \"Tor Browser Developers (signing key)"
 " <torbrowser at torproject.org>\" imported"
 msgstr ""
+"gpg: key 4E2C6E8793298290: public key \"Tor Browser Developers (signing key)"
+" \" imported"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4221,6 +4235,9 @@ msgid ""
 " import the key using the **Workaround (using a public key)** section "
 "instead."
 msgstr ""
+"Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, coś poszło nie tak i nie możesz "
+"kontynuować dopóki nie rozwiążesz problemu. Możesz spróbować zaimportować "
+"klucz używając sekcji **Obejście (używając klucza publicznego)**."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4228,6 +4245,8 @@ msgid ""
 "After importing the key, you can save it to a file (identifying it by its "
 "fingerprint here):"
 msgstr ""
+"Po zaimportowaniu klucza, możesz zapisać go do pliku (identyfikując go "
+"poprzez jego \"odcisk palca\" tutaj):"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4244,6 +4263,8 @@ msgid ""
 "This command results in the key being saved to a file found at the path "
 "`./tor.keyring`, i.e. in the current directory."
 msgstr ""
+"Ta komenda zapisuje klucz do pliku o ścieżce `./tor.keyring`, np. w "
+"aktualnym folderze."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4252,11 +4273,13 @@ msgid ""
 "gone wrong and you cannot continue until you've figured out why this didn't "
 "work."
 msgstr ""
+"Jeśli `./tor.keyring` nie został utworzony po wpisaniu komendy, coś poszło "
+"nie tak i nie możesz kontynuować dopóki nie rozwiążesz tego problemu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Verifying the signature"
-msgstr ""
+msgstr "### Weryfikowanie podpisu"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4266,6 +4289,9 @@ msgid ""
 "file itself, and verify it with a command that asks GnuPG to verify the file"
 " that you downloaded."
 msgstr ""
+"Aby zweryfikować podpis pobranej przez Ciebie paczki, musisz pobrać "
+"odpowiedni plik podpisu \".asc\", oraz plik instalatora, i zweryfikować go "
+"wpisując komendę która pyta GnuPG o zweryfikowanie pliku który pobrałeś."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4273,6 +4299,7 @@ msgid ""
 "The examples below assume that you downloaded these two files to your "
 "\"Downloads\" folder."
 msgstr ""
+"Przykład poniżej zakłada że pobrałeś te dwa pliki do folderu \"Downloads\"."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4281,6 +4308,9 @@ msgid ""
 " you will have downloaded a different version than 9.0 and you may not have "
 "chosen the English (en-US) version."
 msgstr ""
+"Zwróć uwagę, że komendy używają przykładowych nazw plików i twoje będą inne:"
+" będziesz miał pobraną wersję różną od 9.0 i możesz mieć inny język aniżeli "
+"Angielski (en-US)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4288,6 +4318,8 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
 "US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
+"US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4295,6 +4327,8 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring ./tor.keyring ~/Downloads/TorBrowser-9.0-osx64_en-US.dmg.asc "
 "~/Downloads/TorBrowser-9.0-osx64_en-US.dmg"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring ./tor.keyring ~/Downloads/TorBrowser-9.0-osx64_en-US.dmg.asc "
+"~/Downloads/TorBrowser-9.0-osx64_en-US.dmg"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4310,11 +4344,13 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring ./tor.keyring ~/Downloads/tor-browser-linux64-9.0_en-"
 "US.tar.xz.asc ~/Downloads/tor-browser-linux64-9.0_en-US.tar.xz"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring ./tor.keyring ~/Downloads/tor-browser-linux64-9.0_en-"
+"US.tar.xz.asc ~/Downloads/tor-browser-linux64-9.0_en-US.tar.xz"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The result of the command should produce something like this:"
-msgstr ""
+msgstr "Wynik końcowy komendy powinien wyglądać mniej więcej tak:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4346,7 +4382,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Workaround (using a public key)"
-msgstr ""
+msgstr "#### Obejście (używając klucza publicznego)**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list