[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 20:18:11 UTC 2021


commit 9d7c8dd90e1e24700a5da8f6f2c846a85ac36e6c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 20:18:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 74 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 65 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index e445b41f44..88e8896907 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -3452,27 +3452,32 @@ msgid ""
 "You are still protected from this node figuring out both who you are and "
 "where you are going on the Internet."
 msgstr ""
+"Nadal jesteś chroniony przed możliwością dojścia przez ten serwer kim "
+"jesteÅ›, oraz gdzie zmierzasz."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Can't the third server see my traffic?"
-msgstr ""
+msgstr "### Czy trzeci serwer może zobaczyć mój ruch?"
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "A bad third of three servers can see the traffic you sent into Tor."
 msgstr ""
+"Kiepski ostatni serwer może zobaczyć ruch wysłany przez ciebie do sieci Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "It won't know who sent this traffic."
-msgstr ""
+msgstr "Jednak nie będzie wiedział kto wysłał ten ruch."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "If you're using encryption (like HTTPS), it will only know the destination."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz szyfrowania (np. HTTPS), serwer będzie jedynie znał miejsce "
+"docelowe."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3480,17 +3485,20 @@ msgid ""
 "See this visualization of [Tor and HTTPS](/https/https-1/) to understand how"
 " Tor and HTTPS interact."
 msgstr ""
+"Zobacz wizualizację [Tora wraz z HTTPS](/https/https-1/), aby zrozumieć jak "
+"Tor zachowuje siÄ™ z HTTPS."
 
 #: https//support.torproject.org/about/no-data-scrubbing/
 #: (content/about/no-data-scrubbing/contents+en.lrquestion.title)
 msgid ""
 "Does Tor remove personal information from the data my application sends?"
 msgstr ""
+"Czy Tor usuwa personalne informacje z danych które moja aplikacja wysyła?"
 
 #: https//support.torproject.org/about/no-data-scrubbing/
 #: (content/about/no-data-scrubbing/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "No, it doesn't."
-msgstr ""
+msgstr "Nie, nie usuwa."
 
 #: https//support.torproject.org/about/no-data-scrubbing/
 #: (content/about/no-data-scrubbing/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3498,6 +3506,8 @@ msgid ""
 "You need to use a separate program that understands your application and "
 "protocol and knows how to clean or \"scrub\" the data it sends."
 msgstr ""
+"Musisz użyć oddzielnego programu który rozumie twoją aplikację, protokół, "
+"oraz wie jak wyczyścić lub \"wyskrobać\" dane które wysyła."
 
 #: https//support.torproject.org/about/no-data-scrubbing/
 #: (content/about/no-data-scrubbing/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3505,6 +3515,9 @@ msgid ""
 "Tor Browser tries to keep application-level data, like the user-agent "
 "string, uniform for all users."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor próbuje utrzymać dane z poziomu aplikacji, takie jak "
+"nagłówek agenta przeglądarki (user-agent) takie same dla wszystkich "
+"użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/about/no-data-scrubbing/
 #: (content/about/no-data-scrubbing/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3512,6 +3525,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser can't do anything about the text that you type into forms, "
 "though."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor nie może zrobić nic odnośnie tekstu który wpisujesz w "
+"formularze internetowe."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3531,11 +3546,15 @@ msgid ""
 "watching your Internet connection from learning what sites you visit, and it"
 " prevents the sites you visit from learning your physical location."
 msgstr ""
+"Chroni cię, odbijając twoją komunikację wokół rozproszonej sieci "
+"przekaźników prowadzonej przez wolontariuszy na całym świecie: zapobiega to,"
+" oglądaniu przez kogoś twojego połączenia internetowego i uniemożliwia "
+"odwiedzanym stronom poznanie twojej fizycznej lokalizacji."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This set of volunteer relays is called the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Ten zestaw wolontariuszy-przekaźników jest zwany siecią Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3543,6 +3562,8 @@ msgid ""
 "The way most people use Tor is with Tor Browser, which is a version of "
 "Firefox that fixes many privacy issues."
 msgstr ""
+"Sposób, w jaki większość osób używa Tora jest Przeglądarka Tor, która jest "
+"wersją Firefoxa, która rozwiązuje wiele problemów związanych z prywatnością."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3550,6 +3571,8 @@ msgid ""
 "You can read more about Tor on our "
 "[about](https://www.torproject.org/about/history/) page."
 msgstr ""
+"Możesz przeczytać więcej na temat Tora na naszej stronie [o "
+"nas](https://www.torproject.org/about/history/)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/what-is-tor/
 #: (content/about/what-is-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3557,6 +3580,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project is a non-profit (charity) organization that maintains and "
 "develops the Tor software."
 msgstr ""
+"Tor Project jest organizacją non-profit (charytatywną) która dba i rozwija "
+"oprogramowanie Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3575,6 +3600,9 @@ msgid ""
 "onion routing in 2001-2002, we would tell people we were working on onion "
 "routing, and they would say \"Neat. Which one?\""
 msgstr ""
+"Kiedy zaczynaliśmy projektowanie nowej następnej generacji implementacji "
+"trasowania onion w latach 2001-2002, mówiliśmy ludziom, że zaczynaliśmy "
+"pracę nad trasowaniem onion, a oni odpowiadali \"Doskonale. Którym?\""
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3583,11 +3611,14 @@ msgid ""
 " of the actual [onion routing project](https://www.onion-router.net/) run by"
 " the Naval Research Lab."
 msgstr ""
+"Mimo iż trasowanie onion stało się standardowym terminem, Tor został "
+"zrodzony z projektu [onion routing project](https://www.onion-router.net/) "
+"prowadzonego przez Naval Research Lab."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "(It's also got a fine meaning in German and Turkish.)"
-msgstr ""
+msgstr "(Otrzymało również świetne znaczenie w Niemieckim i Tureckim.)"
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3595,11 +3626,13 @@ msgid ""
 "Note: even though it originally came from an acronym, Tor is not spelled "
 "\"TOR\"."
 msgstr ""
+"Uwaga: mimo że oryginalnie wywodzi się z akronimu, Tor nie jest wymawiany "
+"\"TOR\"."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Only the first letter is capitalized."
-msgstr ""
+msgstr "Jedynie pierwsza litera jest kapitalikiem."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3608,11 +3641,14 @@ msgid ""
 " have instead learned everything they know about Tor from news articles) by "
 "the fact that they spell it wrong."
 msgstr ""
+"W prawdzie, możemy często zauważyć osoby które nie przeczytały żadnej z "
+"naszych zasad strony internetowej (a zamiast tego dowiedziały się "
+"wszystkiego o Torze z newsów) poprzez fakt, że błędnie piszą nazwę."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Tor Browser and antivirus false positive warnings"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądarka Tor i fałszywie-pozytywne ostrzeżenia antywirusa"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3620,6 +3656,8 @@ msgid ""
 "Some antivirus software will pop up malware and/or vulnerability warnings "
 "when Tor Browser is launched."
 msgstr ""
+"Niektóre oprogramowanie antywirusowe wyświetli powiadomienie o szkodliwym "
+"oprogramowaniu i/lub zagrożeniu gdy uruchomisz Przeglądarkę Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3630,6 +3668,11 @@ msgid ""
 "it](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/), these are "
 "false positives and you have nothing to worry about."
 msgstr ""
+"Jeśli pobrałeś Przeglądarkę Tor z [naszej głównej "
+"strony](https://www.torproject.org/download/) lub użyłeś "
+"[GetTor](https://gettor.torproject.org/), i [zweryfikowałeś "
+"jÄ…](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/), "
+"powiadomienia te są fałszywie-pozytywne i nie musisz się niczym martwić."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3637,6 +3680,8 @@ msgid ""
 "Some antiviruses consider that files that have not been seen by a lot of "
 "users as suspicious."
 msgstr ""
+"Niektóre antywirusy postrzegają plik który nie został zobaczony przez dużą "
+"część użytkowników jako podejrzany."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3645,6 +3690,10 @@ msgid ""
 "and has not been modified by some attacker, you can [verify Tor Browser's "
 "signature](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Aby się upewnić, że program Tor który pobrałeś jest tym stworzonym przez "
+"nas, oraz, że nie został zmodyfikowany przez napastnika, możesz "
+"[zweryfikować podpis Przeglądarki Tor](https://support.torproject.org/tbb"
+"/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3653,11 +3702,14 @@ msgid ""
 "processes](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10) to prevent antiviruses"
 " from blocking access to Tor Browser."
 msgstr ""
+"Możesz również [zezwolić na niektóre "
+"procesy](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10), aby zapobiec "
+"antywirusom blokującym dostęp do Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How can I export and import bookmarks in Tor Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogę eksportować i importować zakładki w Przeglądarce Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3665,11 +3717,13 @@ msgid ""
 "Bookmarks in the Tor Browser can be exported, imported, backed up, restored "
 "as well as imported from another browser."
 msgstr ""
+"Zakładki w Przeglądarce Tor mogą zostać eksportowane, importowane, zapisane,"
+" przywrócone oraz zaimportowane z innych przeglądarek."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "In order to manage your bookmarks in Tor Browser, go to:"
-msgstr ""
+msgstr "Aby zarządzać swoimi zakładkami w Przeglądarce Tor, przejdź do:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3677,6 +3731,8 @@ msgid ""
 "- Hamburger menu >> Library >> Bookmarks >> Show All Bookmarks (below the "
 "menu)"
 msgstr ""
+"- Menu hamburger >> Biblioteka >> Zakładki >> Wyświetl wszystkie zakładki "
+"(poniżej menu)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list