[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 19:18:18 UTC 2021


commit da2c8832d2ffd0a0482b73758109d40631e3d61c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 19:18:17 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 31 +++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 29 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 203deeecb7..813bf6003e 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -3054,12 +3054,13 @@ msgstr ""
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Nobody would trust our software ever again - for excellent reasons!"
 msgstr ""
+"Nikt nie ufałby naszemu oprogramowaniu nigdy więcej - z doskonałych powodów!"
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "But that said, there are still plenty of subtle attacks people might try."
-msgstr ""
+msgstr "Mimo to, jest kilka subtelnych ataków, które osoby mogą wypróbować."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3067,6 +3068,8 @@ msgid ""
 "Somebody might impersonate us, or break into our computers, or something "
 "like that."
 msgstr ""
+"Ktoś może podszywać się pod nas, lub włamać się na nasze komputery, lub coś "
+"w tym stylu."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3074,6 +3077,9 @@ msgid ""
 "Tor is open source, and you should always check the source (or at least the "
 "diffs since the last release) for suspicious things."
 msgstr ""
+"Tor ma otwarty kod źródłowy, więc zawsze powinieneś sprawdzić źródło (lub "
+"przynajmniej różnicę od ostatniego wydania) w poszukiwaniu podejrzanych "
+"rzeczy."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3081,6 +3087,9 @@ msgid ""
 "If we (or the distributors that gave you Tor) don't give you access to the "
 "source code, that's a sure sign something funny might be going on."
 msgstr ""
+"Jeśli my (lub dostawcy który przekazali ci Tora) nie chcą ci udzielić "
+"dostępu do kodu źródłowego, jest to pewnym znakiem, że może się dziać coś "
+"szemranego."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3088,6 +3097,8 @@ msgid ""
 "You should also check the [PGP signatures](/tbb/how-to-verify-signature/) on"
 " the releases, to make sure nobody messed with the distribution sites."
 msgstr ""
+"Zawsze powinieneś sprawdzać [sygnaturę PGP](/tbb/how-to-verify-signature/) "
+"wydań, aby się upewnić, że nikt nie namieszał wśród witryn dystrybuujących."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3095,6 +3106,8 @@ msgid ""
 "Also, there might be accidental bugs in Tor that could affect your "
 "anonymity."
 msgstr ""
+"Również mogą być przypadkowe błędy w Torze, które mogłyby mieć wpływ na "
+"twoją anonimowość."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3102,6 +3115,8 @@ msgid ""
 "We periodically find and fix anonymity-related bugs, so make sure you keep "
 "your Tor versions up-to-date."
 msgstr ""
+"Cyklicznie znajdujemy i naprawiamy błędy związane z anonimowością, więc "
+"upewnij się, że twoja wersja Tora jest aktualna."
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3115,6 +3130,9 @@ msgid ""
 "researched the application-level anonymity issues on all of them well enough"
 " to be able to recommend a safe configuration."
 msgstr ""
+"Jest wiele innych programów które możesz używać razem z Torem, ale nie "
+"sprawdziliśmy na tyle dobrze wszystkich aplikacji i poziomu anonimowości "
+"jaki zapewniają, aby móc rekomendować bezpieczną konfigurację."
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3123,11 +3141,14 @@ msgid ""
 "specific "
 "applications](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorifyHOWTO)."
 msgstr ""
+"Nasza wiki ma wspieraną przez społeczność listę instrukcji dla "
+"[Toryfikowania specyficznych "
+"aplikacji](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorifyHOWTO)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please add to this list and help us keep it accurate!"
-msgstr ""
+msgstr "Prosimy o pomoc w prowadzaniu listy i pomocy w jej aktualizowaniu!"
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3135,6 +3156,8 @@ msgid ""
 "Most people use Tor Browser, which includes everything you need to browse "
 "the web safely using Tor."
 msgstr ""
+"Większość osób używa Przeglądarki Tor, która zawiera wszystko czego "
+"potrzebujesz, aby móc bezpiecznie przeglądać sieć Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3142,6 +3165,8 @@ msgid ""
 "Using Tor with other browsers is [dangerous and not "
 "recommended](/tbb/tbb-9/)."
 msgstr ""
+"Używanie Tora wraz z innymi przeglądarkami jest [niebezpiecznie i "
+"nierekomendowane](/tbb/tbb-9/)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3165,6 +3190,8 @@ msgid ""
 "This means we give you the rights to redistribute the Tor software, either "
 "modified or unmodified, either for a fee or gratis."
 msgstr ""
+"To oznacza, że dajemy Ci prawo do re-dystrybuowania oprogramowania Tor, "
+"zarówno zmodyfikowanego jak i nie, oraz za darmo lub bezpłatnie."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list