[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 18:48:34 UTC 2021


commit 681505acc09e966a0f0a64762e3f68d12fc2a38e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 18:48:34 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 43 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 3c87bdf665..203deeecb7 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2723,6 +2723,8 @@ msgid ""
 "Unfortunately many sites ask for more personal information than they need "
 "through web forms."
 msgstr ""
+"Niestety wiele stron pyta o więcej danych personalnych niż potrzeba, "
+"wykorzystujÄ…c formularze internetowe."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2730,6 +2732,8 @@ msgid ""
 "If you sign in to that website, they still don't know your location but they"
 " know who you are."
 msgstr ""
+"Jeśli zarejestrujesz się na tę stronę internetową, nie udostępnisz im swojej"
+" lokalizacji, lecz będą wiedzieć kim jesteś."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2737,6 +2741,9 @@ msgid ""
 "Further, if you provide: name, email, address, phone number, or any other "
 "personal information, you are no longer anonymous to that website."
 msgstr ""
+"Dodatkowo, jeśli podasz: imię, email, adres, numer telefonu, lub każdą inną "
+"informację personalną, nie jesteś dłużej anonimowy na tej stronie "
+"internetowej."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2744,11 +2751,13 @@ msgid ""
 "The best defense is to be vigilant and extremely cautious when filling out "
 "web forms."
 msgstr ""
+"Najlepszą obroną jest bycie czujnym i niezwykle ostrożnym podczas "
+"wypełniania formularza internetowego."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Don't torrent over Tor"
-msgstr ""
+msgstr "### Nie używaj torrentów przez Tora"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2756,6 +2765,9 @@ msgid ""
 "Torrent file-sharing applications have been observed to ignore proxy "
 "settings and make direct connections even when they are told to use Tor."
 msgstr ""
+"Zostało zaobserwowane, że aplikacje torrent udostępniające pliki ignorują "
+"ustawienia proxy i nawiązują bezpośrednie połączenia mimo wskazania im, żeby"
+" używały Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2764,6 +2776,9 @@ msgid ""
 "send out your real IP address in the tracker GET request, because that's how"
 " torrents work."
 msgstr ""
+"Nawet jeśli twoja aplikacja torrent łączy się wyłącznie poprzez Tora, często"
+" będziesz rozsyłał swój realny adres IP w żądaniu GET trackera, ponieważ w "
+"taki sposób działają torrenty."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2773,11 +2788,14 @@ msgid ""
 "over-tor-isnt-good-idea) this way, you also slow down the entire Tor network"
 " for everyone else."
 msgstr ""
+"Nie tylko [deanonimizowujesz swój ruch torrent oraz jednocześnie ruch "
+"sieciowy Tora](https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-"
+"good-idea), lecz również spowalniasz całą sieć Tor dla wszystkich innych."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Don't enable or install browser plugins"
-msgstr ""
+msgstr "### Nie włączaj ani nie instaluj wtyczek przeglądarkowych"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2796,11 +2814,14 @@ msgid ""
 "plugins](/tbb/tbb-14) into Tor Browser, as these may bypass Tor or otherwise"
 " harm your anonymity and privacy."
 msgstr ""
+"Zarówno nie rekomendujemy [instalowania innych dodatków ani "
+"wtyczek](/tbb/tbb-14) dla Przeglądarki Tor, ponieważ mogą one obchodzić Tora"
+" lub w inny sposób szkodzić Twojej anonimowości i prywatności."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use HTTPS versions of websites"
-msgstr ""
+msgstr "### Używaj wersji HTTPS witryn internetowych"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2809,6 +2830,8 @@ msgid ""
 "encryption of your traffic to the final destination website depends on that "
 "website."
 msgstr ""
+"Tor zaszyfruje twój ruch do oraz pośród sieci Tor, lecz szyfrowanie twojego "
+"ruchu do miejsca docelowego witryny internetowej zależy od danej witryny. "
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2817,6 +2840,10 @@ msgid ""
 "Everywhere](https://www.eff.org/https-everywhere) to force the use of HTTPS "
 "encryption with major websites that support it."
 msgstr ""
+"Aby pomóc zapewnić prywatne szyfrowanie ruchu do witryn internetowych, "
+"PrzeglÄ…darka Tor zawiera [HTTPS Everywhere](https://www.eff.org/https-"
+"everywhere) aby wymusić używanie szyfrowania HTTPS z dużymi witrynami, które"
+" je wspierajÄ…."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2828,6 +2855,12 @@ msgid ""
 " address bar, include **https://** in the URL, and display the proper "
 "expected name for the website."
 msgstr ""
+"Jednakże, nadal powinieneś sprawdzać adres URL przeglądarki, aby zapewnić, "
+"że witryny internetowe którym przesyłasz wrażliwe dane miały "
+"[kłódkę](https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-tell-if-my-"
+"connection-is-secure) lub [ikonÄ™ onion](/onionservices/onionservices-5) w "
+"pasku adresu URL, wstawiaj **https://** przed adres URL, oraz wyświetlaj "
+"poprawnÄ…, oczekiwanÄ… nazwÄ™ witryny."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2835,6 +2868,8 @@ msgid ""
 "Also see EFF's interactive graphic explaining [how Tor and HTTPS "
 "relate](/https/https-1)."
 msgstr ""
+"Zobacz również interaktywne grafiki autorstwa EFF, wyjaśniające [jak "
+"powiÄ…zany jest Tor i HTTPS](/https/https-1)."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2984,12 +3019,17 @@ msgid ""
 "We know some smart lawyers who say that it's unlikely that anybody will try "
 "to make us add one in our jurisdiction (U.S.)."
 msgstr ""
+"Znamy kilku mądrych prawników, którzy mówią, że mało prawdopodobnym jest aby"
+" ktokolwiek próbował nas zmusić abyśmy jakiś dodali w naszej jurysdykcji "
+"(U.S.)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "If they do ask us, we will fight them, and (the lawyers say) probably win."
 msgstr ""
+"Jeśli nas zapytają, będziemy z nimi walczyć, oraz (prawnicy twierdzą), że "
+"prawdopodobnie wygramy."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list