[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 18:18:50 UTC 2021


commit 9cf0b74b96397f2bec4ca73541c6ab02a7d5570e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 18:18:50 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 66 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 54 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index dc771a52f3..3c87bdf665 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -1593,8 +1593,8 @@ msgid ""
 "Project name. Do not translate \"Onion\", however you can translate "
 "\"Browser\". Ex: Navegador Onion."
 msgstr ""
-"Nazwa projektu. Nie tłumacz \"Onion\", lecz możesz tłumaczyć "
-"\"PrzeglÄ…darka\". Np. Navegador Onion."
+"Nazwa projektu. Nie tłumacz \"Onion\", lecz możesz tłumaczyć \"Browser\". "
+"Np. PrzeglÄ…darka Onion."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onion-services/
 #: (content/glossary/onion-services/contents+en.lrword.term)
@@ -2254,6 +2254,9 @@ msgid ""
 " in Spanish: Navegador Tor (altering the order because is more natural like "
 "that in Spanish.)"
 msgstr ""
+"**Nie tłumacz \"Tor\", jednak możesz tłumaczyć \"Browser\"**. Przykład w "
+"języku Hiszpańskim: Navegador Tor (zmiana szyku, ponieważ w języku "
+"Hiszpańskim jest to bardziej naturalne.)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-browser/
 #: (content/glossary/tor-browser/contents+en.lrword.translation)
@@ -2261,6 +2264,8 @@ msgid ""
 "Some languages such as Arabic *transliterate* the word Tor, تور. That is, "
 "they write Tor with other characters."
 msgstr ""
+"Niektóre języki jak Arabski *transliterują* słowo Tor, تور. To znaczy, "
+"zapisujÄ… Tor innymi znakami."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-launcher/
 #: (content/glossary/tor-launcher/contents+en.lrword.term)
@@ -2282,6 +2287,9 @@ msgid ""
 "It offers you the option to connect directly to the [Tor network](../tor-"
 "tor-network-core-tor), or to configure Tor Browser for your connection."
 msgstr ""
+"Oferuje możliwość podłączenia się bezpośrednio do [sieci Tor](../tor-tor-"
+"network-core-tor) lub skonfigurowania PrzeglÄ…darki Tor dla Twojego "
+"połączenia."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-launcher/
 #: (content/glossary/tor-launcher/contents+en.lrword.definition)
@@ -2289,6 +2297,8 @@ msgid ""
 "In the second case, Tor Launcher will take you through a series of "
 "configuration options."
 msgstr ""
+"W drugim przypadku, Tor Launcher przeprowadzi CiÄ™ przez seriÄ™ opcji "
+"konfiguracyjnych."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-log/
 #: (content/glossary/tor-log/contents+en.lrword.term)
@@ -2301,6 +2311,8 @@ msgid ""
 "\"Tor log\" is an automatically-generated list of [Tor](../tor-tor-network-"
 "core-tor)’s activity that can help diagnose problems."
 msgstr ""
+"\"Dziennik Tor\" jest automatycznie generowaną listą aktywności [Tora"
+"](../tor-tor-network-core-tor), która może pomóc zdiagnozować problemy."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-log/
 #: (content/glossary/tor-log/contents+en.lrword.definition)
@@ -2319,6 +2331,9 @@ msgid ""
 "/hamburger-menu), then click on \"Preferences\", and finally on \"Tor\" in "
 "the side bar."
 msgstr ""
+"Jeśli nie widzisz tej opcji i masz uruchomioną [Przeglądarkę Tor](../tor-"
+"browser), przejdź do [menu hamburger (\"≡\")](../glossary/hamburger-menu), "
+"kliknij na \"Preferencje\", i w końcu na \"Tor\" na panelu bocznym."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-log/
 #: (content/glossary/tor-log/contents+en.lrword.definition)
@@ -2339,6 +2354,9 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you can "
 "then paste to a document to show whoever is helping you troubleshoot."
 msgstr ""
+"Powinieneś zobaczyć opcję skopiowania dziennika do schowka, który możesz "
+"następnie wkleić do dokumentu w celu pokazania osobie pomagającej Ci w "
+"rozwiÄ…zaniu problemu."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-messenger/
 #: (content/glossary/tor-messenger/contents+en.lrword.definition)
@@ -2347,6 +2365,9 @@ msgid ""
 "default and send all of its [traffic](../traffic) over [Tor](../tor-tor-"
 "network-core-tor)."
 msgstr ""
+"Tor Messenger był między-platformowym programem do czatu, który miał na celu"
+" domyślne zabezpieczać i wysłać cały [ruch](../traffic) przez [Tora](../tor-"
+"tor-network-core-tor)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-messenger/
 #: (content/glossary/tor-messenger/contents+en.lrword.definition)
@@ -2367,7 +2388,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-tor-network-core-tor/
 #: (content/glossary/tor-tor-network-core-tor/contents+en.lrword.term)
 msgid "Tor / Tor network/ Core Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Tor / sieć Tor / Core Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-tor-network-core-tor/
 #: (content/glossary/tor-tor-network-core-tor/contents+en.lrword.definition)
@@ -2418,7 +2439,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor2web/
 #: (content/glossary/tor2web/contents+en.lrword.term)
 msgid "Tor2Web"
-msgstr ""
+msgstr "Tor2Web"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor2web/
 #: (content/glossary/tor2web/contents+en.lrword.definition)
@@ -2437,6 +2458,10 @@ msgid ""
 "services) via Tor Browser, and will remove all [Tor](../tor-tor-network-"
 "core-tor)-related protections the [client](../client) would otherwise have."
 msgstr ""
+"UWAGA: Nie jest to tak bezpieczne jak łączenie się z [usługami onion"
+"](../onion-services) poprzez Przeglądarkę Tor, i spowoduje usunięcie "
+"wszystkich zabezpieczeń związanych z [Torem](../tor-tor-network-core-tor), "
+"które [klient](../client), w przeciwnym razie by posiadał."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/torbirdy/
 #: (content/glossary/torbirdy/contents+en.lrword.term)
@@ -2455,7 +2480,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/torrc/
 #: (content/glossary/torrc/contents+en.lrword.term)
 msgid "torrc"
-msgstr ""
+msgstr "torrc"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/torrc/
 #: (content/glossary/torrc/contents+en.lrword.definition)
@@ -2465,7 +2490,7 @@ msgstr "Podstawowy plik konfiguracyjny [Tora](../tor-tor-network-core-tor)."
 #: https//support.torproject.org/glossary/torsocks/
 #: (content/glossary/torsocks/contents+en.lrword.term)
 msgid "Torsocks"
-msgstr ""
+msgstr "Torsocks"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/torsocks/
 #: (content/glossary/torsocks/contents+en.lrword.definition)
@@ -2473,6 +2498,8 @@ msgid ""
 "Torsocks allows you to use many applications in a safer way with [Tor"
 "](../tor-tor-network-core-tor)."
 msgstr ""
+"Torsocks umożliwia używanie wielu aplikacji w bezpieczniejszy sposób z "
+"wykorzystaniem [Tora](../tor-tor-network-core-tor)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/torsocks/
 #: (content/glossary/torsocks/contents+en.lrword.definition)
@@ -2486,7 +2513,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/tpi/
 #: (content/glossary/tpi/contents+en.lrword.term)
 msgid "TPI"
-msgstr ""
+msgstr "TPI"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tpi/
 #: (content/glossary/tpi/contents+en.lrword.definition)
@@ -2496,7 +2523,7 @@ msgstr "TPI jest skrótem od The Tor Project, Inc."
 #: https//support.torproject.org/glossary/tpo/
 #: (content/glossary/tpo/contents+en.lrword.term)
 msgid "tpo"
-msgstr ""
+msgstr "tpo"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tpo/
 #: (content/glossary/tpo/contents+en.lrword.definition)
@@ -2512,7 +2539,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/traffic/
 #: (content/glossary/traffic/contents+en.lrword.term)
 msgid "traffic"
-msgstr ""
+msgstr "ruch sieciowy"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/traffic/
 #: (content/glossary/traffic/contents+en.lrword.definition)
@@ -2592,6 +2619,8 @@ msgid ""
 "You can find more detailed information about Tor + VPN at [our "
 "wiki](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorPlusVPN)."
 msgstr ""
+"Możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje jak używać Tor + VPN na "
+"[naszej wiki](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorPlusVPN)."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.title)
@@ -2602,6 +2631,8 @@ msgstr "Czy jestem totalnie anonimowy używając Tor?"
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Generally it is impossible to have perfect anonymity, even with Tor."
 msgstr ""
+"Generalizując, zachowanie pełnej anonimowości nie jest możliwe, nawet z "
+"wykorzystaniem Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2609,11 +2640,15 @@ msgid ""
 "Though there are some things you can practice to improve your anonymity "
 "while using Tor and offline."
 msgstr ""
+"Mimo to, są niektóre rzeczy które możesz wyćwiczyć, aby zwiększyć swoją "
+"anonimowość podczas używania Tora oraz offline."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use Tor Browser and software specifically configured for Tor"
 msgstr ""
+"### Używaj Przeglądarki Tor oraz oprogramowania specjalnie skonfigurowanego "
+"dla użytku z Torem"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2621,6 +2656,7 @@ msgid ""
 "Tor does not protect all of your computer's Internet traffic when you run "
 "it."
 msgstr ""
+"Tor nie chroni całego ruchu sieciowego twojego komputera kiedy go używasz."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2628,22 +2664,27 @@ msgid ""
 "Tor only protects applications that are properly configured to send their "
 "Internet traffic through Tor."
 msgstr ""
+"Tor chroni jedynie aplikacje które są poprawnie skonfigurowane, tak aby "
+"wysyłały swój ruch Internetowy poprzez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Web browsing:"
-msgstr ""
+msgstr "PrzeglÄ…danie sieci:"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Safe: [Tor Browser](https://www.torproject.org/download/)"
 msgstr ""
+"- Bezpieczne: [PrzeglÄ…darka Tor](https://www.torproject.org/download/)"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "- Unsafe: [Any other browser configured to use Tor as a proxy](/tbb/tbb-9)"
 msgstr ""
+"- Niebezpieczne: [Każda inna przeglądarka używająca Tora jako "
+"proxy](/tbb/tbb-9)"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2653,17 +2694,18 @@ msgstr "Udostępnianie plików:"
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Safe: [OnionShare](/misc/misc-12)"
-msgstr ""
+msgstr "- Bezpieczne: [OnionShare](/misc/misc-12)"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Unsafe: [BitTorrent over Tor](/misc/misc-4)"
-msgstr ""
+msgstr "- Niebezpieczne: [BitTorrent i Tor](/misc/misc-4)"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Control what information you provide through web forms"
 msgstr ""
+"### Kontroluj jakie informacje udostępniasz poprzez formularze internetowe"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list