[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 17:48:35 UTC 2021


commit e61e84d911cbd99ffa6b5a11d0795107d169f285
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 17:48:34 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 37 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 95510c33b7..dc771a52f3 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -1912,6 +1912,10 @@ msgid ""
 "fingerprint is a sequence of bytes that is used to identify and authenticate"
 " a corresponding longer [public key](../public-key)."
 msgstr ""
+"W [kryptografii klucza publicznego](../public-key-cryptography), \"odcisk "
+"palca\" klucza publicznego, jest sekwencją bajtów użytych do identyfikacji "
+"oraz uwierzytelnienia odpowiadającego, dłuższego [klucza publicznego"
+"](../public-key)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/relay/
 #: (content/glossary/relay/contents+en.lrword.term)
@@ -1942,11 +1946,14 @@ msgid ""
 "browsers that allows you to download several security and privacy programs, "
 "including [Tor Browser](../tor-browser), from different sources."
 msgstr ""
+"Jest to [dodatek](../add-on-extension-or-plugin) dla przeglÄ…darek Chrome lub"
+" Chromium, który umożliwia pobranie kilku programów do bezpieczeństwa i "
+"prywatności, w tym [Przeglądarkę Tor](../tor-browser), z różnych źródeł."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/scramblesuit/
 #: (content/glossary/scramblesuit/contents+en.lrword.term)
 msgid "ScrambleSuit"
-msgstr ""
+msgstr "ScrambleSuit"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/scramblesuit/
 #: (content/glossary/scramblesuit/contents+en.lrword.definition)
@@ -1954,21 +1961,24 @@ msgid ""
 "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of "
 "[bridges](../bridge)."
 msgstr ""
+"ScrambleSuit jest podobny do obfs4, lecz ma inny zestaw [mostów](../bridge)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/script/
 #: (content/glossary/script/contents+en.lrword.term)
 msgid "script"
-msgstr ""
+msgstr "skrypt"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/script/
 #: (content/glossary/script/contents+en.lrword.definition)
 msgid "Element used for offering dynamic/interactive content via websites."
 msgstr ""
+"Element służący do tworzenia dynamicznych/interaktywnych elementów strony "
+"internetowej."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/self-authenticating-address/
 #: (content/glossary/self-authenticating-address/contents+en.lrword.term)
 msgid "self-authenticating address"
-msgstr ""
+msgstr "adres samo-uwierzytelniajÄ…cy"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/self-authenticating-address/
 #: (content/glossary/self-authenticating-address/contents+en.lrword.definition)
@@ -1981,6 +1991,13 @@ msgid ""
 "they are subject to hijack by the CA and typically by many other parties as "
 "well."
 msgstr ""
+"Specjalistyczny format adresów [adresów onion](../onion-address) jest samo-"
+"uwierzytelniający. Format ten automatycznie gwarantuje, że adres onion jest "
+"związany z kluczem używanym do ochrony połączeń z [witryną "
+"onion](../onionsite). Zwyczajne nazwy domen internetowych wymagajÄ… zaufanych"
+" właścicieli witryn oraz zatwierdzenia przez Urząd Certyfikacji (CA). Są one"
+" przedmiotem do uprowadzenia przez CA i również zazwyczaj przez wiele innych"
+" stron."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/server/
 #: (content/glossary/server/contents+en.lrword.term)
@@ -2036,7 +2053,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/ssl/
 #: (content/glossary/ssl/contents+en.lrword.term)
 msgid "secure sockets layer (SSL)"
-msgstr ""
+msgstr "secure sockets layer (SSL)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/ssl/
 #: (content/glossary/ssl/contents+en.lrword.definition)
@@ -2047,6 +2064,11 @@ msgid ""
 "transferred, preventing third parties from accessing the data as it is being"
 " sent."
 msgstr ""
+"Secure Sockets Layer (SSL) jest standardowym, Internetowym protokołem "
+"bezpieczeństwa, który jest używany do zabezpieczenia połączenia "
+"internetowego oraz ochrony wrażliwych danych transmitowanych pomiędzy dwoma "
+"systemami. SSL szyfruje przesyłane dane, uniemożliwiając osobom trzecim "
+"dostęp do nich."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/stem/
 #: (content/glossary/stem/contents+en.lrword.term)
@@ -2067,7 +2089,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/sybil-attack/
 #: (content/glossary/sybil-attack/contents+en.lrword.term)
 msgid "Sybil attack"
-msgstr ""
+msgstr "Atak Sybil"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/sybil-attack/
 #: (content/glossary/sybil-attack/contents+en.lrword.definition)
@@ -2126,7 +2148,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/third-party-tracking/
 #: (content/glossary/third-party-tracking/contents+en.lrword.term)
 msgid "third-party tracking"
-msgstr ""
+msgstr "śledzenie przez osoby trzecie"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/third-party-tracking/
 #: (content/glossary/third-party-tracking/contents+en.lrword.definition)
@@ -2167,6 +2189,10 @@ msgid ""
 ")](../internet-service-provider-isp) and anyone watching your connection "
 "locally."
 msgstr ""
+"Twoja aktywność w Internecie, łącznie z nazwami i adresami odwiedzanych "
+"stron internetowych, będzie ukryta przed Twoim [Dostawcą Usług Internetowych"
+" (ISP)] (../internet-service-provider-isp) i przed każdym, kto lokalnie "
+"obserwuje Twoje połączenia."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-browser/
 #: (content/glossary/tor-browser/contents+en.lrword.definition)
@@ -2176,6 +2202,10 @@ msgid ""
 "real [(IP) address](../ip-address), and will not know who you are unless you"
 " explicitly identify yourself."
 msgstr ""
+"Operatorzy stron internetowych i usług, z których korzystasz i każdy, kto je"
+" ogląda, zobaczą połączenie przychodzące z sieci Tor zamiast twojego "
+"rzeczywistego [adresu (IP)](../ip-adres), i nie będą wiedzieć, kim jesteś, "
+"chyba że specjalnie się przedstawisz."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-browser/
 #: (content/glossary/tor-browser/contents+en.lrword.definition)
@@ -2215,6 +2245,7 @@ msgid ""
 "Tor Browser. Sometimes also mentioned as [tbb](../../tbb). Not 'TOR "
 "Browser'."
 msgstr ""
+"PrzeglÄ…darka Tor. Czasami nazywana [tbb](../../tbb). Nie 'PrzeglÄ…darka TOR'."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/tor-browser/
 #: (content/glossary/tor-browser/contents+en.lrword.translation)More information about the tor-commits mailing list