[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 17:18:47 UTC 2021


commit 220956508fc68da6fd2d9f90e1712f01ab0a2b71
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 17:18:47 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 42 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index ac5af11df5..95510c33b7 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -392,7 +392,7 @@ msgstr ""
 
 #: (dynamic)
 msgid "Edit item page"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj element strony"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/ (content/rpm/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "Tor rpm packages"
@@ -1512,6 +1512,9 @@ msgid ""
 "](../tor-tor-network-core-tor) [traffic](../traffic) look random, so that it"
 " does not look like Tor or any other protocol."
 msgstr ""
+"Obfs3 to [transport wtykowy](../pluggable-transports), który sprawia, że "
+"[ruch](../traffic) [Tora](../tor-tor-network-core-tor) wyglÄ…da losowo, przez"
+" co nie jest podobny do Tora ani żadnego innego protokołu."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/obfs3/
 #: (content/glossary/obfs3/contents+en.lrword.definition)
@@ -1558,6 +1561,8 @@ msgid ""
 "Can be partially or totally translated, i.e. for Spanish 'dirección cebolla'"
 " or 'dirección onion'."
 msgstr ""
+"Może być tłumaczony częściowo lub w pełni, np. dla języka Hiszpańskiego "
+"'dirección cebolla' lub 'dirección onion'."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onion-browser/
 #: (content/glossary/onion-browser/contents+en.lrword.term)
@@ -1588,6 +1593,8 @@ msgid ""
 "Project name. Do not translate \"Onion\", however you can translate "
 "\"Browser\". Ex: Navegador Onion."
 msgstr ""
+"Nazwa projektu. Nie tłumacz \"Onion\", lecz możesz tłumaczyć "
+"\"PrzeglÄ…darka\". Np. Navegador Onion."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onion-services/
 #: (content/glossary/onion-services/contents+en.lrword.term)
@@ -1626,6 +1633,9 @@ msgid ""
 "in meaning to [onion service](../onion-services), but, onion site refers "
 "exclusively to websites."
 msgstr ""
+"Witryna onion jest stroną internetową, która jest dostępna wyłącznie przez "
+"sieć Tor. Mimo podobieństwa do [usług onion](../onion-services), witryna "
+"onion odnosi się wyłącznie do stron internetowych."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onion-site/
 #: (content/glossary/onion-site/contents+en.lrword.definition)
@@ -1644,6 +1654,9 @@ msgid ""
 "protocol to learn about currently running [Tor relays](../relay) and "
 "[bridges](../bridge)."
 msgstr ""
+"[Onionoo](https://metrics.torproject.org/onionoo.html) jest protokołem "
+"sieciowym pozwalającym sprawdzić informacje działających [przekaźników "
+"Tora](../relay) oraz [mostów](../bridge)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onionoo/
 #: (content/glossary/onionoo/contents+en.lrword.definition)
@@ -1652,11 +1665,14 @@ msgid ""
 "([metrics.torproject.org](https://metrics.torproject.org/)) which in turn "
 "present Tor network status information to humans."
 msgstr ""
+"Onionoo dostarcza dane innym aplikacjom i witrynom "
+"([metrics.torproject.org](https://metrics.torproject.org/)), które w zamian "
+"przedstawiajÄ… ludziom informacje o sieci Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onionspace/
 #: (content/glossary/onionspace/contents+en.lrword.term)
 msgid "onionspace"
-msgstr ""
+msgstr "sieć cebulowa"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/onionspace/
 #: (content/glossary/onionspace/contents+en.lrword.definition)
@@ -1672,7 +1688,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/ooni/
 #: (content/glossary/ooni/contents+en.lrword.term)
 msgid "OONI"
-msgstr ""
+msgstr "OONI"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/ooni/
 #: (content/glossary/ooni/contents+en.lrword.definition)
@@ -1682,6 +1698,11 @@ msgid ""
 "detecting [censorship](../network-censorship), surveillance and "
 "[traffic](../traffic) manipulation on the internet."
 msgstr ""
+"OONI oznacza \"[Otwarte Obserwatorium Zakłóceń "
+"Sieciowych](https://ooni.io/)\" (en. \"Open Observatory of Network "
+"Interference\"), jest to globalna sieć obserwacyjna do wykrywania [cenzury "
+"sieci](../network-censorship), nadzoru i manipulacji [ruchu](../traffic) w "
+"Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/operating-system-os-/
 #: (content/glossary/operating-system-os-/contents+en.lrword.term)
@@ -1717,21 +1738,28 @@ msgid ""
 "[traffic](../traffic) and hide it by bouncing through a series of computers "
 "around the world."
 msgstr ""
+"[Orbot](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android)"
+"  to darmowa [aplikacja](../app) stworzona przez The Guardian Project, która"
+" wspomaga inne aplikacje na twoim urządzeniu w bezpieczniejszym używaniu "
+"Internetu. Orbot używa [Tora](../tor-tor-network-core-tor) aby "
+"[szyfrować](../encryption) twój [ruch](../traffic) Internetowy oraz ukrywać "
+"go poprzez kierowanie ruchu przez kilka komputerów znajdujących się w sieci "
+"na całym świecie."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/orfox/
 #: (content/glossary/orfox/contents+en.lrword.term)
 msgid "Orfox"
-msgstr ""
+msgstr "Orfox"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/orfox/
 #: (content/glossary/orfox/contents+en.lrword.definition)
 msgid "Orfox is no longer maintained or supported."
-msgstr ""
+msgstr "Orfox nie jest dłużej rozwijany ani wspierany."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/pluggable-transports/
 #: (content/glossary/pluggable-transports/contents+en.lrword.term)
 msgid "pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "transporty wtykowe"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/pluggable-transports/
 #: (content/glossary/pluggable-transports/contents+en.lrword.definition)
@@ -1825,7 +1853,7 @@ msgstr "Jest to klucz, który można rozpowszechniać innym."
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-cryptography/
 #: (content/glossary/public-key-cryptography/contents+en.lrword.term)
 msgid "public key cryptography"
-msgstr ""
+msgstr "kryptografia klucza publicznego"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-cryptography/
 #: (content/glossary/public-key-cryptography/contents+en.lrword.definition)
@@ -1841,6 +1869,9 @@ msgid ""
 "corresponding [private key](../private-key) is known only by the owner of "
 "the key pair."
 msgstr ""
+"[Klucz publiczny](../public-key) może być szeroko rozpowszechniany, podczas "
+"gdy jego odpowiednik w postaci [klucza prywatnego](../private-key) jest "
+"znany tylko właścicielowi pary kluczy."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-cryptography/
 #: (content/glossary/public-key-cryptography/contents+en.lrword.definition)
@@ -1860,6 +1891,9 @@ msgid ""
 "](../cryptographic-signature) to prove the identity of the creator of a "
 "message or other files."
 msgstr ""
+"Dodatkowo, klucz prywatny może być użyty do stworzenia [podpisu"
+"](../cryptographic-signature) potwierdzającego tożsamość twórcy wiadomości "
+"lub innych plików."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-cryptography/
 #: (content/glossary/public-key-cryptography/contents+en.lrword.definition)
@@ -1869,7 +1903,7 @@ msgstr "Podpis ten można zweryfikować za pomocą klucza publicznego."
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-fingerprint/
 #: (content/glossary/public-key-fingerprint/contents+en.lrword.term)
 msgid "public key fingerprint"
-msgstr ""
+msgstr "\"odcisk palca\" klucza publicznego"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/public-key-fingerprint/
 #: (content/glossary/public-key-fingerprint/contents+en.lrword.definition)More information about the tor-commits mailing list