[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 15:18:06 UTC 2021


commit 62b66a7299d5c0a55c058315fea0d37a06c16a83
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 15:18:05 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ar.po | 23 ++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+ar.po b/contents+ar.po
index 851d4f7e7e..bcc5ae5211 100644
--- a/contents+ar.po
+++ b/contents+ar.po
@@ -16,8 +16,8 @@
 # Ilyes Chouia <celyes02 at gmail.com>, 2020
 # Muhammad Elghdban <Mohamed.Elghdban at gmail.com>, 2020
 # NASIâ‚¿ <nomadweb at protonmail.ch>, 2021
-# Emma Peel, 2021
 # William Ward <will at industryarabic.com>, 2021
+# Emma Peel, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-18 17:55+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: William Ward <will at industryarabic.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: Emma Peel, 2021\n"
 "Language-Team: Arabic (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/ar/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2533,7 +2533,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Use Tor Browser and software specifically configured for Tor"
-msgstr ""
+msgstr "### استخدم متصفح Tor والبرامج التي تم تكوينها خصيصًا لـ Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2704,6 +2704,8 @@ msgid ""
 "encryption of your traffic to the final destination website depends on that "
 "website."
 msgstr ""
+"سيقوم Tor بتشفير حركة المرور الخاصة بك إلى شبكة Tor وداخلها ، لكن تشفير حركة"
+" المرور الخاصة بك إلى موقع الوجهة النهائية يعتمد على هذا الموقع."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/staying-anonymous/
 #: (content/faq/staying-anonymous/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4133,6 +4135,8 @@ msgid ""
 "gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
 "US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 msgstr ""
+"gpgv --keyring .\\tor.keyring Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-"
+"US.exe.asc Downloads\\torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4330,7 +4334,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
-msgstr ""
+msgstr "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-1/
 #: (content/tbb/tbb-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -5493,6 +5497,11 @@ msgid ""
 "translator!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
 "translator/)"
 msgstr ""
+"نحن نريد أن يتمتع الجميع بمتصفح تور بلغتهم. متصفح تور متاح الآن فى [أكثر من "
+"35 لغة مختلفة](https://www.torproject.org/download/languages/)، ونحن نعمل "
+"على إصافة المزيد. هل تريد المساعدة فى الترجمة؟ [كن مترجما "
+"لتور!](https://community.torproject.org/localization/becoming-tor-"
+"translator/)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-37/
 #: (content/tbb/tbb-37/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7586,6 +7595,8 @@ msgstr "هل يمكنني تصفح مواقع HTTPS العادية باستخد
 msgid ""
 "The short answer is: **Yes, you can browse normal HTTPS sites using Tor.**"
 msgstr ""
+"الإجابة المختصرة هي: ** نعم ، يمكنك تصفح مواقع HTTPS العادية باستخدام Tor. "
+"**"
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8007,6 +8018,8 @@ msgid ""
 "If you want to avoid most if not all abuse potential, set it to \"reject "
 "*:*\"."
 msgstr ""
+"إذا كنت تريد تجنب معظم إساءة الاستخدام المحتملة إن لم تكن كلها ، فاضبطها على"
+" \"رفض *: *\"."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/exit-policies/
 #: (content/operators/exit-policies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10921,7 +10934,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# dpkg --print-architecture"
-msgstr ""
+msgstr "# dpkg --print-architecture"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list