[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 17 07:17:46 UTC 2021


commit 34c0c63c5a73e81f8d9901621dbfb6002711021f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 17 07:17:46 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 fi/torbutton.properties | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/fi/torbutton.properties b/fi/torbutton.properties
index f04a665194..242e2f4f31 100644
--- a/fi/torbutton.properties
+++ b/fi/torbutton.properties
@@ -139,12 +139,12 @@ onionLocation.askEverytime=Kysy joka kerta
 onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Priorisoi .onion-sivuja, kun ne tiedetään.
 onionLocation.onionServicesTitle=Onion-palvelut
 
-# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
-cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
-cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
-cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
+# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
+cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Kryptovaluuttaosoite (%S) on kopioitu valvomattomalta verkkosivulta. Se voi olla väärennetty.
+cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Mitä voin tehdä sille?
+cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Voit yrittää yhdistää uudella reitillä saadaksesi turvallisen yhteyden, tai ottaa riskin ja jättää varoituksen huomioimatta.
 cryptoSafetyPrompt.learnMore=Opi lisää
-cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
-cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
-cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
+cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Lataa välilehti uudelleen uudella reitillä
+cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=Yritä uudelleen
+cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Jätä varoitus huomioimatta
 cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=BMore information about the tor-commits mailing list