[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 16 23:15:16 UTC 2021


commit 897ee08a19ca7a8a1953c06d1d80d800d4849db4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 16 23:15:15 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 55 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 52 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 98433f9732..122db93700 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -7762,6 +7762,12 @@ msgid ""
 " without performing additional steps manually, you may want to use "
 "configuration management for better maintainability."
 msgstr ""
+"Birden fazla aktarıcı ya da yüksek kapasiteli bir aktarıcı (bir sunucuda "
+"birkaç Tor kopyası) işletmeyi istiyorsanız ya da [Çevrimdışı Ana "
+"Anahtarlar](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorRelaySecurity/OfflineKeys)"
+" gibi güçlü güvenlik özellikleri kullanmak istiyorsanız, el ile yapılması "
+"gereken işlemlere gerek kalmadan daha iyi bakım yapabilmek için yapılandırma"
+" yönetimini kullanmak isteyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7769,6 +7775,8 @@ msgid ""
 "There are multiple configuration management solutions for Unix-based "
 "operating systems (Ansible, Puppet, Salt, ...)."
 msgstr ""
+"Unix tabanlı işletim sistemleri (Ansible, Puppet, Salt, ...) için birden "
+"fazla yapılandırma yönetimi çözümü vardır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7777,11 +7785,14 @@ msgid ""
 "operators and supports multiple operating systems: [Ansible "
 "Relayor](http://github.com/nusenu/ansible-relayor)."
 msgstr ""
+"Aşağıdaki Ansible Rolü, Tor aktarıcı işletmecileri için özel olarak "
+"oluşturulmuştur ve birden çok işletim sistemini destekler: [Ansible "
+"Relayor](http://github.com/nusenu/ansible-relayor)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# 5. Important: if you run more than one Tor instance"
-msgstr ""
+msgstr "# 5. Önemli: Birkaç Tor kopyası çalıştırıyorsanız"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7792,6 +7803,11 @@ msgid ""
 "[ContactInfo](https://2019.www.torproject.org/docs/tor-"
 "manual.html.en#ContactInfo) in your torrc configuration."
 msgstr ""
+"Tor istemcilerini riske atmaktan kaçınmak için, birkaç aktarıcı "
+"çalıştırırken, Torrc yapılandırmanıza uygun bir "
+"[MyFamily](https://2019.www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en#MyFamily)"
+" değeri ve geçerli bir [ContactInfo](https://2019.www.torproject.org/docs"
+"/tor-manual.html.en#ContactInfo) değeri yazmalısınız."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7800,6 +7816,9 @@ msgid ""
 "controlled by a single entity/operator/organization, so they are not used in"
 " multiple positions in a single circuit."
 msgstr ""
+"MyFamily ayarı, istemcilere hangi Tor aktarıcılarının tek bir "
+"varlık/işletmeci/kuruluş tarafından yönetildiğini ve tek bir devrede birden "
+"çok kez kullanılmayacağını söyler."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7807,6 +7826,9 @@ msgid ""
 "If you run two relays and they have fingerprints AAAAAAAAAA and BBBBBBBB, "
 "you would add the following configuration to set MyFamily:"
 msgstr ""
+"İki aktarıcı işletiyorsanız ve bunların parmak izleri AAAAAAAAAA ile "
+"BBBBBBBB şeklindeyse, MyFamily değerini ayarlamak için her iki aktarıcıya da"
+" aşağıdaki yapılandırmayı eklemelisiniz:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7820,6 +7842,9 @@ msgid ""
 "files when tor starts up or find the file named \"fingerprint\" in your tor "
 "DataDirectory."
 msgstr ""
+"Aktarıcınızın parmak izini öğrenmek için tor başlatıldıktan sonra günlük "
+"dosyalarına bakabilir veya DataDirectory klasöründeki fingerprint\" adlı "
+"dosyaya bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7827,6 +7852,8 @@ msgid ""
 "Instead of doing so manually, for big operators we recommend to automate the"
 " MyFamily setting via a configuration management solution."
 msgstr ""
+"Bu işlemi el ile yapmak yerine, büyük işletmeciler için MyFamily ayarını bir"
+" yapılandırma yönetimi uygulaması kullanarak otomatikleştirmenizi öneririz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7834,11 +7861,13 @@ msgid ""
 "Manually managing MyFamily for big relay groups is error-prone and can put "
 "Tor clients at risk."
 msgstr ""
+"Büyük aktarıcı grupları için MyFamily değerini el ile ayarlamak hataya "
+"açıktır ve Tor istemcilerini riske atabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# 6. Optional: Limiting bandwidth usage (and traffic)"
-msgstr ""
+msgstr "# 6. İsteğe bağlı: Bant genişliği (ve trafik) kullanımını sınırlamak"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7846,6 +7875,9 @@ msgid ""
 "Tor will not limit its bandwidth usage by default, but supports multiple "
 "ways to restrict the used bandwidth and the amount of traffic."
 msgstr ""
+"Tor, varsayılan olarak bant genişliği kullanımını sınırlamaz. Ancak "
+"kullanılan bant genişliği ve trafik miktarı kısıtlanmak istenirse bunun için"
+" kullanılabilecek birkaç yöntem vardır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7853,6 +7885,8 @@ msgid ""
 "This can be handy if you want to ensure that your Tor relay does not exceed "
 "a certain amount of bandwidth or total traffic per day/week/month."
 msgstr ""
+"Tor aktarıcınızın belirli bir bant genişliğini veya günlük/ haftalık/aylık "
+"trafik toplamını aşmamasını sağlamak istiyorsanız bu özellik işe yarar."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7860,6 +7894,8 @@ msgid ""
 "The following torrc configuration options can be used to restrict bandwidth "
 "and traffic:"
 msgstr ""
+"Aşağıdaki torrc yapılandırma ayarları, bant genişliğini ve trafiği "
+"sınırlamak için kullanılabilir:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7897,6 +7933,8 @@ msgid ""
 "Having a fast relay for some time of the month is preferred over a slow "
 "relay for the entire month."
 msgstr ""
+"Ayın belirli bir döneminde hızlı bir aktarıcı kullanabilmek, tüm ay boyunca "
+"yavaş bir aktarıcı kullanmaya yeğlenir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7904,11 +7942,13 @@ msgid ""
 "Also see the bandwidth entry in the "
 "[FAQ](https://support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/)."
 msgstr ""
+"Ayrıca [SSS](https://support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/) "
+"bölümündeki bant genişliği kaydına bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# 7. Check IPv6 availability"
-msgstr ""
+msgstr "# 7. IPv6 kullanılabiliyor mu bakın"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7925,6 +7965,8 @@ msgid ""
 "Before enabling your tor daemon to use IPv6 in addition to IPv4 you should "
 "do some basic IPv6 connectivity tests."
 msgstr ""
+"Tor işleminin IPv4 yanında IPv6 kullanmaya geçirmeden önce bazı temel IPv6 "
+"bağlantı sınamaları yapmanız gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7932,6 +7974,8 @@ msgid ""
 "The following command line will ping the IPv6 addresses of Tor directory "
 "authorities from your server:"
 msgstr ""
+"Aşağıdaki komut satırı, sunucunuzdan Tor dizin yöneticilerinin IPv6 "
+"adreslerine ping paketleri gönderir:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7953,6 +7997,8 @@ msgid ""
 "not enable IPv6 in your torrc configuration file before IPv6 is indeed "
 "working."
 msgstr ""
+"Çıktının sonunda \"OK\" görmelisiniz. Görmüyorsanız, IPv6 gerçekten "
+"çalışmadan torrc yapılandırma dosyanızda IPv6 özelliğini etkinleştirmeyin."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7960,6 +8006,9 @@ msgid ""
 "**If you enable IPv6 without working IPv6 connectivity, your entire relay "
 "will remain unused, regardless of whether IPv4 is working.**"
 msgstr ""
+"**IPv6 bağlantısı çalışmadan IPv6 özelliğini etkinleştirirseniz, IPv4 "
+"bağlantısının çalışıp çalışmadığına bakılmadan aktardınız tamamen devre dışı"
+" kalır.**"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list