[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 16 06:45:12 UTC 2021


commit 6f9d95351024b947283397c4cf7d6e03a22121e8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 16 06:45:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 12 +++++++++++-
 1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index b8db351cc5..ef30c279f0 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6773,7 +6773,7 @@ msgstr "</VirtualHost>"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 6: Security advice and more tips"
-msgstr ""
+msgstr "## 6. Adım: güvenlik önerileri ve diğer ipuçları"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6781,6 +6781,7 @@ msgid ""
 "The default version of onion services is version 3 and it has 56 characters "
 "long."
 msgstr ""
+"Varsayılan Onion hizmetleri 3. sürümdür ve 56 karakter uzunluğundadır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6788,6 +6789,8 @@ msgid ""
 "Onion services version 2 is being deprecated and will be retired soon from "
 "the Tor network, after 0.4.6.x Tor release, in July 2021."
 msgstr ""
+"Onion hizmetleri 2. sürüm kullanımdan kaldırılıyor ve Temmuz 2021 tarihinde "
+"0.4.6.x Tor sürümünden sonra Tor ağından kaldırılacak."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6796,6 +6799,9 @@ msgid ""
 "timeline](https://blog.torproject.org/v2-deprecation-timeline) for more "
 "information."
 msgstr ""
+"Ayrıntılı bilgi almak için [Onion hizmeti sürümlerinin kullanımdan "
+"kaldırılma zamanlaması](https://blog.torproject.org/v2-deprecation-timeline)"
+" günlük yazısına bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6803,6 +6809,8 @@ msgid ""
 "Some onion site operators may not want to disclose their onion service "
 "location."
 msgstr ""
+"Bazı onion sitesi işletmecileri, onion hizmetlerinin konumlarını açıklamak "
+"istemeyebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6810,6 +6818,8 @@ msgid ""
 "Therefore, you need to configure your web server so it doesn't give away any"
 " information about you, your computer, or your location."
 msgstr ""
+"Bu durumda, web sunucunuzu kendiniz, bilgisayarınız ve konumunuz hakkında "
+"herhangi bir bilgi vermeyecek şekilde yapılandırmanız gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list