[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 15 19:45:14 UTC 2021


commit eef0f0de4e71011c728fbb606310521be17be073
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 15 19:45:13 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 78 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 65 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index b90c9f0ec6..5cfab05a6f 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6471,16 +6471,17 @@ msgstr "HiddenServicePort 80 unix:/var/run/tor-my-website.sock"
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 3: Restart Tor and check that it worked"
 msgstr ""
+"## 3. Adım: Tor uygulamasını yeniden başlatın ve çalıştığını denetleyin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Now save your `torrc` and restart Tor."
-msgstr ""
+msgstr "`torrc` dosyanızı kaydedip Tor uygulamasını yeniden başlatın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "`$ sudo systemctl restart tor`"
-msgstr ""
+msgstr "`$ sudo systemctl restart tor`"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6488,6 +6489,8 @@ msgid ""
 "If Tor starts up again, great. Otherwise, something is wrong. First look at "
 "your logfiles for hints."
 msgstr ""
+"Tor yeniden başlarsa tamamdır. Yoksa bir şeyler yanlıştır. Ne olduğunu "
+"anlamak için öncelikle günlük dosyalarına bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6495,6 +6498,8 @@ msgid ""
 "It will print some warnings or error messages. That should give you an idea "
 "of what went wrong."
 msgstr ""
+"Günlük kayıtlarında neyin yanlış olduğu hakkında fikir verebilecek bazı "
+"uyarı ve hata iletileri görebilirsiniz. "
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6503,6 +6508,10 @@ msgid ""
 "(See the [logging FAQ](https://www.torproject.org/docs/faq#Logs) entry if "
 "you don't know how to enable or find your log file.)"
 msgstr ""
+"Genellikle sorun `torrc` dosyasındaki yazım hatalarından ya da hatalı klasör"
+" izinlerinden kaynaklanır (Günlük dosyanızı bulamıyorsanız ya da nasıl "
+"etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız [Günlük Kayıtları "
+"SSS](https://www.torproject.org/docs/faq#Logs) bölümüne bakabilirsiniz.)"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6510,16 +6519,18 @@ msgid ""
 "When Tor starts, it will automatically create the `HiddenServiceDir` that "
 "you specified (if necessary)."
 msgstr ""
+"Tor başlatıldığında otomatik olarak belirttiğiniz `HiddenServiceDir` klasörü"
+" oluÅŸturulur (gerekiyorsa)."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Make sure this is the case."
-msgstr ""
+msgstr "Durumun bu olduÄŸundan emin olun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 4: Test that your onion service works"
-msgstr ""
+msgstr "## 4. Adım: Onion hizmetinizin çalıştığından emin olun"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6527,6 +6538,8 @@ msgid ""
 "Now to get your onion service address, go to your `HiddenServiceDir` "
 "directory, and find a file named `hostname`."
 msgstr ""
+"Onion hizmeti adresinizi almak için `HiddenServiceDir` klasörüne gidin ve "
+"`hostname` adındaki dosyayı bulun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6534,6 +6547,8 @@ msgid ""
 "The `hostname` file in your onion service configuration directory contains "
 "the hostname for your new onion v3 service."
 msgstr ""
+"Onion hizmeti yapılandırma klasöründeki `hostname` dosyasında yeni onion v3 "
+"hizmetinizin sunucu adı bulunur."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6541,6 +6556,8 @@ msgid ""
 "The other files are your onion service keys, so it is imperative that these "
 "are kept private."
 msgstr ""
+"Diğer dosyalar onion hizmeti anahtarlarınızdır. Bunları gizli tutmanız çok "
+"önemlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6548,6 +6565,9 @@ msgid ""
 "If your keys leak, other people can impersonate your onion service, deeming "
 "it compromised, useless, and dangerous to visit."
 msgstr ""
+"Anahtarlarınız başkalarının eline geçerse, başkaları onion hizmetinizin "
+"kimliğine bürünebilir. Hizmetinizin tehlikeye girdiği varsayılarak, yararsız"
+" olduğu ve ziyaret etmenin tehlikeli olduğu düşünülebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6555,6 +6575,8 @@ msgid ""
 "Now you can connect to your onion service using Tor Browser, and you should "
 "get the html page you setup back in **Step 1**."
 msgstr ""
+"Artık Tor Browser ile onion hizmetinize bağlanabilirsiniz. **1. Adımda** "
+"ayarladığınız html sayfasını görebilmeniz gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6562,6 +6584,8 @@ msgid ""
 "If it doesn't work, look in your logs for some hints, and keep playing with "
 "it until it works."
 msgstr ""
+"Çalışmıyorsa, fikir verebilecek ipuçları için günlük kayıtlarına bakın ve "
+"çalışana kadar oynamayı sürdürün."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6569,6 +6593,8 @@ msgid ""
 "It is important to note that an onion service configured like this will be "
 "readable by anybody who knows or discovers the address."
 msgstr ""
+"Bu şekilde yapılandırılmış bir onion hizmetinin, adresi bilen veya keşfeden "
+"herkes tarafından erişilebilir olacağını unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6576,6 +6602,8 @@ msgid ""
 "You can make onion services require authentication, and only users with a "
 "private key will access the service."
 msgstr ""
+"Onion hizmetlerine erişmek için kimlik doğrulaması isteyebilirsiniz. Böylece"
+" yalnız özel anahtarı olan kullanıcılar hizmete erişebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6583,11 +6611,14 @@ msgid ""
 "Read more about [Client authorization](https://community.torproject.org"
 "/onion-services/advanced/client-auth/) documentation."
 msgstr ""
+"Ayrıntılı bilgi almak için [İstemci kimliği "
+"doğrulaması](https://community.torproject.org/onion-services/advanced"
+"/client-auth/) bölümüne bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## (Optional) Step 5: Running multiple onion services"
-msgstr ""
+msgstr "## (İsteğe bağlı) 5. Adım: Birkaç onion hizmeti işletmek"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6595,6 +6626,8 @@ msgid ""
 "If you want to forward multiple virtual ports for a single onion service, "
 "just add more `HiddenServicePort` lines."
 msgstr ""
+"Tek bir onion hizmeti için birden çok sanal kapı numarasının kullanılmasını "
+"istiyorsanız, daha fazla `HiddenServicePort` satırı eklemeniz yeterlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6602,6 +6635,8 @@ msgid ""
 "If you want to run multiple onion services from the same Tor client, just "
 "add another `HiddenServiceDir` line."
 msgstr ""
+"Aynı Tor istemcisinde birden fazla onion hizmeti çalıştırmak istiyorsanız, "
+"başka bir `HiddenServiceDir` satırı eklemeniz yeterlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6609,6 +6644,8 @@ msgid ""
 "All the following `HiddenServicePort` lines refer to this `HiddenServiceDir`"
 " line, until you add another `HiddenServiceDir` line:"
 msgstr ""
+"Aşağıdaki tüm `HiddenServicePort` satırları, başka bir `HiddenServiceDir` "
+"satırı ekleyene kadar bu `HiddenServiceDir` satırı için geçerlidir:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6637,6 +6674,9 @@ msgid ""
 "edit your web server virtual host file and add the onion address for each "
 "website."
 msgstr ""
+"Aynı web sunucusunda birden çok onion sitesi işletiyorsanız, web sunucusu "
+"sanal sunucu dosyasını düzenleyerek her web sitesi için onion adresi "
+"eklemeyi unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6644,13 +6684,15 @@ msgid ""
 "For example, in Nginx and using Tor with Unix sockets, the configuration "
 "would look like this:"
 msgstr ""
+"Örneğin, Nginx ile Unix soketleriyle Tor kullanıldığında, yapılandırma şu "
+"ÅŸekilde olur:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "server {"
-msgstr ""
+msgstr "server {"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6662,7 +6704,7 @@ msgstr "listen unix:/var/run/tor-my-website.sock;"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "server_name <your-onion-address>.onion;"
-msgstr ""
+msgstr "server_name <your-onion-address>.onion;"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6681,7 +6723,7 @@ msgstr "index index.html;"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "root /path/to/htdocs;"
-msgstr ""
+msgstr "root /klasor/yolu/htdocs;"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6697,7 +6739,7 @@ msgstr "}"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Or in Apache with Tor service listening on port 80:"
-msgstr ""
+msgstr "Ya da Apache ile 80 numaralı kapıyı dinleyen Tor hizmeti:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6707,19 +6749,19 @@ msgstr "<VirtualHost *:80>"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "ServerName <your-onion-address.onion>"
-msgstr ""
+msgstr "ServerName <onion-adresiniz.onion>"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "DocumentRoot /path/to/htdocs"
-msgstr ""
+msgstr "DocumentRoot /klasor/yolu/htdocs"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/my-website.log"
-msgstr ""
+msgstr "ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/web-sitem.log"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6836,7 +6878,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.section)
 msgid "localization"
-msgstr ""
+msgstr "yerelleÅŸtirme"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -6846,6 +6888,9 @@ msgid ""
 "you are still welcome to help us with these languages, even after the "
 "translations are complete."
 msgstr ""
+"Bazı diller için daha fazla sayıda etkin ve sürekli katkıda bulunan "
+"katılımcılar vardır (Fransızca, Rusça, Portekizce gibi). Yine de, çeviriler "
+"tamamlanmış olsa bile bize bu diller için yardımcı olabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -6854,6 +6899,9 @@ msgid ""
 "by fewer people around the world, but it is still critical that we improve "
 "access to Tor for people who do not speak English."
 msgstr ""
+"Birçok dilin çevirisi eksiktir. Bazı diller Dünya genelinde daha az kişi "
+"tarafından konuşuluyor olabilir. Gene de İngilizce bilmeyen kişilerin Tor "
+"uygulamasına daha kolay erişmesini sağlamak çok önemlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -6861,6 +6909,8 @@ msgid ""
 "You can see the open tickets about translation issues on our "
 "[bugtracker](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/issues)."
 msgstr ""
+"[Hata izleyici](https://gitlab.torproject.org/tpo/community/l10n/-/issues) "
+"üzerinde çeviri sorunlarıyla ilgili açık konuları görebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)
@@ -6868,6 +6918,8 @@ msgid ""
 "Our documentation is very important for users around the world to be able to"
 " use Tor and Tor Browser:"
 msgstr ""
+"Belgelerimiz, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Tor ağını ve Tor "
+"Browser uygulamasını kullanabilmesi için çok önemlidir:"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/current-status/
 #: (content/localization/current-status/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list