[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 15 08:15:21 UTC 2021


commit 18283a1971b2ac0022365d551a4f1a653d46464b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 15 08:15:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 26 +++++++++++++++++---------
 1 file changed, 17 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index effeda1239..b90c9f0ec6 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6370,6 +6370,11 @@ msgid ""
 "should be redirected to `127.0.0.1:80` (which is where the web server from "
 "step 1 is listening)."
 msgstr ""
+"`HiddenServicePort` satırında bir _sanal kapı numarası_ (onion hizmetinizi "
+"ziyaret eden kişilerin kullanacağı kapı numarasını) ayarlanır. Yukarıdaki "
+"durumda, onion hizmetinizin 80 numaralı kapı numarasına gelen herhangi bir "
+"trafiğin `127.0.0.1:80' adresine yönlendirilmesi gerektiğini belirtir (1. "
+"Adımdaki web sunucusunun dinlediği kapı numarasıdır)."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6377,12 +6382,15 @@ msgid ""
 "**Tip:** A good practice to avoid leaking an onion service to a local "
 "network is to run onion services over Unix sockets instead of a TCP socket."
 msgstr ""
+"** İpucu: ** Bir onion hizmetinin yerel bir ağa sızmasını önlemek için "
+"yapılabilecek iyi bir uygulama, onion hizmetlerini TCP soketi yerine Unix "
+"soketleri üzerinde çalıştırmaktır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "You will need to edit and put the following two lines in your `torrc` file:"
-msgstr ""
+msgstr "Aşağıdaki iki satırı düzenleyip `torrc` dosyanıza eklemelisiniz:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6615,12 +6623,12 @@ msgstr "HiddenServiceDir /var/lib/tor/other_onion_service/"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667"
-msgstr ""
+msgstr "HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22"
-msgstr ""
+msgstr "HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6881,7 +6889,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
 msgid "<a name=\"tor-l10n\" />"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"tor-l10n\" />"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -6896,7 +6904,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# Translation platform"
-msgstr ""
+msgstr "# Çeviri platformu"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/becoming-tor-translator/
 #: (content/localization/becoming-tor-translator/contents+en.lrpage.body)
@@ -7932,12 +7940,12 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "* Bandwidth"
-msgstr ""
+msgstr "* Bant geniÅŸliÄŸi"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "* Established TCP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "* Kurulmuş TCP Bağlantıları"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7947,12 +7955,12 @@ msgstr "* Bellek"
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "* Swap"
-msgstr ""
+msgstr "* Takas"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "* CPU"
-msgstr ""
+msgstr "* Ä°ÅŸlemci"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list