[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 15 07:45:21 UTC 2021


commit 64b998e750e5460e5a8162332386162407922f63
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 15 07:45:20 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 53 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 44 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 974ecdfef1..effeda1239 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6111,13 +6111,13 @@ msgid ""
 "For the technical details of how the onion service protocol works, see our "
 "onion service protocol page."
 msgstr ""
-"Onion hizmeti iletişim kuralının nasıl çalıştığı ile ilgili teknik "
-"ayrıntılar için onion hizmeti iletişim kuralı sayfamıza bakabilirsiniz."
+"Onion hizmeti iletişim kuralının nasıl çalıştığı ile ilgili teknik bilgiler "
+"için onion hizmeti iletişim kuralı sayfamıza bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 0: Get a working Tor"
-msgstr ""
+msgstr "## 0. Adım: Çalışan bir Tor edinin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6125,6 +6125,8 @@ msgid ""
 "As part of this guide, we will assume you have a functional Tor in your "
 "machine."
 msgstr ""
+"Bu rehberin bir parçası olarak, aygıtınızda çalışan bir Tor bulunduğunu "
+"varsayacağız."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6132,21 +6134,24 @@ msgid ""
 "To set up Tor, please follow the [Tor installation "
 "guide](https://community.torproject.org/onion-services/setup/install/)."
 msgstr ""
+"Tor kurmak için [Tor kurulum rehberi](https://community.torproject.org"
+"/onion-services/setup/install/) yönergelerini izleyin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Tor should be up and running correctly for this guide to work."
-msgstr ""
+msgstr "Bu rehberin kullanılabilmesi için düzgün çalışan bir Tor gereklidir. "
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "You should also know where Tor's configuration files are."
 msgstr ""
+"Ayrıca Tor yapılandırma dosyalarının nerede olduğunu bilmeniz gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 1: Get a web server working"
-msgstr ""
+msgstr "## 1. Adım: Çalışan bir web sunucusu edinin"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6154,11 +6159,13 @@ msgid ""
 "As a first step, you should set up a web server locally, like Nginx, Apache,"
 " or your favorite web server."
 msgstr ""
+"İlk adım olarak, Nginx, Apache ya da beğendiğiniz başka biri gibi bir yerel "
+"web sunucusu kurmalısınız."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Setting up a web server can be complex."
-msgstr ""
+msgstr "Bir web sunucusu kurmak karmaşık bir iş olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6167,6 +6174,10 @@ msgid ""
 "our [tor-onions](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-"
 "onions) mailing list to speak with other operators."
 msgstr ""
+"Bir yerde takılırsanız ya da daha fazla şey yapmak istiyorsanız, size "
+"yardımcı olabilecek bir arkadaş buun veya diğer işletmecilerle yazışmak için"
+" [tor-onions](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-"
+"onions) e-posta listesine katılın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6174,6 +6185,8 @@ msgid ""
 "As an example, we will cover how to set up an onion site with Nginx and "
 "Apache on Debian."
 msgstr ""
+"Örnek olarak, Debian üzerinde Nginx ve Apache ile bir onion sitesinin nasıl "
+"kurulacağını ele alacağız."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6182,6 +6195,9 @@ msgid ""
 "since even if you already have one installed, you may be using it (or want "
 "to use it later) for a regular website."
 msgstr ""
+"Onion hizmetiniz için yeni ve ayrı bir web sunucusu kurmanızı öneririz. "
+"Zaten kurulu bir web sunucunuz olsa bile, onu normal bir web sitesi için "
+"kullanıyor olabilirsiniz (veya daha sonra kullanmak isteyebilirsiniz)."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6189,13 +6205,15 @@ msgid ""
 "On this page, the commands to manage the web server are based on Debian-like"
 " operating systems and may differ from other systems."
 msgstr ""
+"Gösterilen web sunucu yönetimi komutları Debian benzeri işletim sistemleri "
+"için olduğundan, diğer sistemlerden farklı olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Check your web server and operating system documentation."
-msgstr ""
+msgstr "Web sunucunuzun ve işletim sisteminizin belgelerini gözden geçirin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6251,6 +6269,8 @@ msgid ""
 "By default, the web server will be running on `localhost:80` at the end of "
 "the installation."
 msgstr ""
+"Varsayılan olarak, kurulum tamamlandığında web sunucusu \"localhost:80\" "
+"üzerinde çalışacaktır."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6262,6 +6282,8 @@ msgid ""
 "If you get an error message, something has gone wrong and you cannot "
 "continue until you've figured out why this didn't work."
 msgstr ""
+"Bir sorun çıktığı hakkında bir hata iletisi görürseniz, sorunun ne olduğunu "
+"anlayana kadar sonraki adıma geçemezsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6269,6 +6291,8 @@ msgid ""
 "Once your web server is set up, make sure it works: open your browser and go"
 " to http://localhost/."
 msgstr ""
+"Kurulum tamalandığında, web sunucunuzun çalıştığından emin olun: Web "
+"tarayıcınızı açın ve http://localhost/ adresine gidin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6276,11 +6300,13 @@ msgid ""
 "Then try putting a file in the main html directory, and make sure it shows "
 "up when you access the site."
 msgstr ""
+"Ardından html kök klasörüne bir dosya ekleyin ve siteye erişildiğinde "
+"dosyanın göründüğünden emin olun."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Step 2: Configure your Tor onion service"
-msgstr ""
+msgstr "## 2. Adım: Tor onion hizmetinizi yapılandırın"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6288,6 +6314,8 @@ msgid ""
 "The next step is opening the config file of Tor (torrc) and doing the "
 "appropriate configurations to setup an onion service."
 msgstr ""
+"Bir sonraki adımda, Tor (torrc) yapılandırma dosyasını açıp ve bir onion "
+"hizmeti kurmak için gerekli ayarları yapmalısınız."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6295,11 +6323,13 @@ msgid ""
 "Depending on your operating system and setup, your Tor configuration file "
 "can be at a different location or look different."
 msgstr ""
+"İşletim sisteminize ve kurulumunuza bağlı olarak, Tor yapılandırma dosyanız "
+"farklı bir konumda olabilir veya farklı görünebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "You will need to put the following two lines in your `torrc` file:"
-msgstr ""
+msgstr "`torrc` dosyanıza şu iki satırı eklemelisiniz:"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6317,6 +6347,8 @@ msgid ""
 "The `HiddenServiceDir` line specifies the directory which should contain "
 "information and cryptographic keys for your onion service."
 msgstr ""
+"`HiddenServiceDir` satırında bilgilerin bulunduğu klasör ve onion "
+"hizmetinizin şifreleme anahtarları bulunur."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -6325,6 +6357,9 @@ msgid ""
 " actual directory that is readable/writeable by the user that will be "
 "running Tor."
 msgstr ""
+"`HiddenServiceDir` satırını değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylece Tor "
+"çalıştıran kullanıcı tarafından okunabilen ve yazılabilen bir klasör "
+"ayarlanabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list