[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 15 07:15:18 UTC 2021


commit b1eca0b309b5d00f8c3ba33a8f921f1bdbdb663b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 15 07:15:17 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 15 ++++++++++++++-
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 3af76acbeb..974ecdfef1 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -6060,6 +6060,10 @@ msgid ""
 " read about the [protocol overview](https://community.torproject.org/onion-"
 "services/overview/)."
 msgstr ""
+"Artık onion hizmetlerinin tüm yararlarını biliyorsunuz. Bir [onion "
+"sitesi](https://community.torproject.org/onion-services/setup/) kurmak ve "
+"[iletişim kuralı özeti](https://community.torproject.org/onion-"
+"services/overview/) bölümünü okumak isteyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/
 #: (content/onion-services/advanced/contents+en.lrpage.subtitle)
@@ -6067,6 +6071,9 @@ msgid ""
 "Learn more about how to configure client authentication, Onion-Location and "
 "more tips to secure your onion service."
 msgstr ""
+"Onion hizmetinizin güvenliğini sağlamak için istemci kimlik doğrulamasını "
+"nasıl yapılandıracağınız ve Onion-Location özelliği ile diğer ipuçları "
+"hakkında ayrıntılı bilgi alın."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/
 #: (content/onion-services/advanced/contents+en.lrpage.body)
@@ -6075,11 +6082,15 @@ msgid ""
 "client authorization, Onion-Location and tips to make your onion service "
 "more secure."
 msgstr ""
+"Bu bölümde, istemci kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için onion "
+"hizmetinizi nasıl yapılandıracağınız, Onion-Location özelliği ve onion "
+"hizmetinizi nasıl daha güvenli hale getirebileceğiniz hakkında bazı ipuçları"
+" bulabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.subtitle)
 msgid "Learn how to set up a .onion site of your very own."
-msgstr ""
+msgstr "Kendi .onion sitenizi nasıl kurabileceğinizi öğrenin."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.cta)
@@ -6100,6 +6111,8 @@ msgid ""
 "For the technical details of how the onion service protocol works, see our "
 "onion service protocol page."
 msgstr ""
+"Onion hizmeti iletişim kuralının nasıl çalıştığı ile ilgili teknik "
+"ayrıntılar için onion hizmeti iletişim kuralı sayfamıza bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/setup/
 #: (content/onion-services/setup/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list