[tor-commits] [translation/snowflakeaddon-messages.json] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 20:45:47 UTC 2021


commit 7342510c151445a605d18cdc174838b2f3c741f9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 14 20:45:46 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json
---
 nl/messages.json | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/nl/messages.json b/nl/messages.json
index fe4380d8c0..46d632d57c 100644
--- a/nl/messages.json
+++ b/nl/messages.json
@@ -36,7 +36,7 @@
   "message": "Cookies zijn niet ingeschakeld."
  },
  "websiteIntro": {
-  "message": "Snowflake is a system to defeat internet censorship. People who are censored can use Snowflake to access the internet. Their connection goes through Snowflake proxies, which are run by volunteers. For more detailed information about how Snowflake works see our <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">documentation wiki</a>."
+  "message": "Snowflake is een systeem om internetcensuur te verslaan. Gecensureerde mensen kunnen Snowflake gebruiken om toegang te krijgen tot het internet. Hun verbinding loopt via Snowflake-proxy’s, die door vrijwilligers worden beheerd. Bekijk onze <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">documentatie-wiki</a> voor meer details en de werking van Snowflake."
  },
  "browser": {
   "message": "Browser"
@@ -63,10 +63,10 @@
   "message": "Als u problemen tegenkomt met Snowflake als client of proxy, overweeg dan een bug te melden. Er zijn 2 manieren om een bug te melden:"
  },
  "sharedAccount": {
-  "message": "File an <a href=\"https://anonticket.onionize.space/\">anonymous ticket</a> by generating an identifier and logging in with it. Then, find the Snowflake project in the <strong>List of all projects</strong> and create a new issue."
+  "message": "Dien een <a href=\"https://anonticket.onionize.space/\">anoniemen ticket</a> in door het genereren van een ID en ermee in te loggen. Vind daarna het Snowflake project in de <strong>Lijst met alle projecten</strong> en maak een nieuwe issue aan."
  },
  "bugTracker": {
-  "message": "<a href=\"https://gitlab.onionize.space/\">Request an account</a> at the Tor Project GitLab, then <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/issues\">open a new issue</a> in the Snowflake project."
+  "message": "<a href=\"https://gitlab.onionize.space/\">Vraag een account aan</a> bij het Tor Project GitLab, <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/issues\">open daarna een nieuwe issue</a> in het Snowflake project."
  },
  "descriptive": {
   "message": "Probeer zo uitvoerig mogelijk te zijn in uw ticket en sluit zo mogelijk logboekberichten bij die ons kunnen helpen de bug te reproduceren. "More information about the tor-commits mailing list