[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 18:47:18 UTC 2021


commit b441b51ef2b759777b52d988be2fcaa5735467f5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 18:47:17 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed
---
 sv-SE/torbutton.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.properties b/sv-SE/torbutton.properties
index a89487cbdf..eddcff3f37 100644
--- a/sv-SE/torbutton.properties
+++ b/sv-SE/torbutton.properties
@@ -25,7 +25,7 @@ torbutton.title.prompt_torbrowser = Viktig information om Torbutton
 torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan inte slå av den längre.\n\nVi gjorde denna förändring eftersom det inte är säkert att använda Torbutton i en webbläsare som också används för icke-Tor surfning. Det var för många fel som vi inte kunde åtgärda på något annat sätt.\n\nOm du vill fortsätta använda Firefox normalt så bör du avinstallera Tor Browser och hämta Tor Browser Bundle. Tor Browser skyddar din integritet bättre än vanliga Firefox, även när Firefox används med Tor Button.\n\nFör att ta bort Torbutton, gå till Verktyg->Tillägg->Tillägg och klicka på Ta bort-knappen bredvid Torbutton.
 torbutton.popup.short_torbrowser = Viktig information om Torbutton!\n\nTorbutton är nu alltid aktiverad.\n\nKlicka på Torbutton för mer information.
 
-torbutton.popup.confirm_plugins = Insticksmoduler så som Flash kan äventyra din anonymitet och personliga integritet.\n\nDe kan också kringgå Tor för att avslöja var du befinner dig och vad din IP-adress är.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera plugins?\n\n
+torbutton.popup.confirm_plugins = Insticksmoduler så som Flash kan äventyra din anonymitet och personliga integritet.\n\nDe kan också kringgå Tor för att avslöja var du befinner dig och vad din IP-adress är.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera insticksmoduler?\n\n
 torbutton.popup.never_ask_again = Fråga mig aldrig igen
 torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser kommer att stänga alla fönster och flikar. Alla webbplatssessioner kommer att gå förlorade.\n\nStarta om Tor Browser nu för att återställa din identitet?\n\n
 More information about the tor-commits mailing list