[tor-commits] [translation/torbutton-branddtd] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-branddtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 18:47:12 UTC 2021


commit ce506f0c1bc8ec42a8fbe16e4c25e2eec394a2cf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 18:47:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-branddtd
---
 sv-SE/brand.dtd | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/brand.dtd b/sv-SE/brand.dtd
index 7284a53429..de5e4f1564 100644
--- a/sv-SE/brand.dtd
+++ b/sv-SE/brand.dtd
@@ -14,6 +14,6 @@
 
 <!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
 <!ENTITY plugins.installed.find "Klicka här för att läsa in installerade systemtillägg.">
-<!ENTITY plugins.installed.enable "Tillåt tillägg">
-<!ENTITY plugins.installed.disable "Stäng av tillägg.">
-<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Klicka för att förhindra laddningen av systemtillägg.">
+<!ENTITY plugins.installed.enable "Aktivera tillägg">
+<!ENTITY plugins.installed.disable "Inaktivera tillägg">
+<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Klicka för att förhindra inläsningen av systemtillägg.">More information about the tor-commits mailing list