[tor-commits] [translation/tails-misc_release] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 18:46:32 UTC 2021


commit 17b722ad2c84da2f10dda40b44f55db7be9859c6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 18:46:32 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release
---
 sv.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 9c85416773..a7f0f9d0e2 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-14 16:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-14 18:25+0000\n"
 "Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1947,7 +1947,7 @@ msgstr "Osäkra webbläsaren är inte anonym och webbplatserna du besöker kan s
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:54
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr "Startar Osäker webbläsare..."
+msgstr "Startar osäker webbläsare..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:55
 msgid "This may take a while, so please be patient."
@@ -1955,13 +1955,13 @@ msgstr "Detta kan ta en liten stund, vänligen ha tålamod."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr "Stänger av Osäker webbläsare..."
+msgstr "Stänger av osäker webbläsare..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
-msgstr "Detta kan ta en liten stund, och Osäker webbläsare kan inte startas på nytt förrän den är helt nedstängd."
+msgstr "Detta kan ta en liten stund, och osäker webbläsare kan inte startas på nytt förrän den är helt nedstängd."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid "Failed to restart Tor."
@@ -1983,7 +1983,7 @@ msgstr "Osäkra webbläsaren var inte aktiverad i välkomstskärmen.\\n\\nFör a
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
-msgstr "En annan Osäker webbläsare är för närvarande igång eller på väg att stängas av. Vänligen försök igen om en stund."
+msgstr "En annan osäker webbläsare är för närvarande igång eller på väg att stängas av. Vänligen försök igen om en stund."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:111
 msgid "Failed to setup chroot."
@@ -2319,11 +2319,11 @@ msgstr "Osäker webbläsare låter dig logga in på en fångportal.\n\nEn fångp
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:574
 msgid "Disable the Unsafe Browser (default)"
-msgstr "Inaktivera Osäker webbläsare (standard)"
+msgstr "Inaktivera osäker webbläsare (standard)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:619
 msgid "Enable the Unsafe Browser"
-msgstr "Aktivera Osäker webbläsare"
+msgstr "Aktivera osäker webbläsare"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:100
 msgid "Settings were loaded from the persistent storage."More information about the tor-commits mailing list